přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný referent/ka v oddělení komodit skotu a krmiv

6.2.2018

Ministerstvo zemědělství:

Odbor:     živočišných komodit

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný referent/ka  v oddělení komodit skotu a krmiv

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Základní činnosti spojené s  pozicí jsou:

  • plnění úkolů spojených funkcí MZe jako zřizovatele příspěvkových organizací a resortních výzkumných institucí, podle platné legislativy -   konkrétně  Státní veterinární správy, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Státních veterinárních ústavů,
  • metodická a poradenská činnost pro vyjmenované organizace a organizační složky v rozsahu působnosti v oblasti právních předpisů upravujících nakládání s majetkem státu (zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,      ve znění pozdějších předpisů),
  •  sledování, kontrola  a vyhodnocování výsledků hospodaření vyjmenovaných organizací.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

VŠ -  magisterský studijní program

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

výhodou

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

výhodou

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

výhodou

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 4. 2018

Platová třída:

12

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Juraj Saksún, tel. 221 81 26 42

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Marie Heřmánková

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství.

 

 

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

 20. 2. 2018

 

Upozornění:

V případě zájmu o přihlášení se na více inzerátů/pracovních pozic z rubriky Volná pracovní místa,  je  třeba se na každý inzerát /pracovní pozici přihlásit zvlášť zasláním  požadovaných materiálů.

Ministerstvo si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.

Odesláním přihlášky, resp. strukturovaného profesního životopisu, zájemce o předmětnou pracovní pozici souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely příslušného výběrového řízení.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem