přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný/á referent/ka v oddělení státní správy ve vodním hospodářství

19.11.2020

 

Ministerstvo zemědělství:

Odbor Státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný/á referent/ka v oddělení státní správy ve vodním hospodářství

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Rozhoduje o řádných a mimořádných opravných prostředcích do rozhodnutí orgánů kraje a orgánů hlavního města Prahy vydaných na úseku přenesené působnosti ve správním řízení.

Zabezpečuje výkon vrchního vodoprávního dozoru a podílí se na zpracování zprávy pro vládu o zhodnocení kontrolní činnosti v rámci vrchního vodoprávního dozoru.

Zabezpečuje úkoly ústředního vodoprávního úřadu v působnosti MZe a úkoly státní správy ve vodním hospodářství podle vodního zákona a správního řádu.

Komplexně posuzuje v připomínkovém řízení právní předpisy s celostátní působností z hlediska zájmů vodního hospodářství a soulad s koncepcí resortní politiky v oblasti vodohospodářské politiky.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

---

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

---

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Zkušenosti z práce vodoprávního úřadu výhodou

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou, zástup za MD/RD

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 2. 2021

Platová třída:

13

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Daniel Pokorný., tel.: 221812567,
e-mail: danielpokorny@mzecz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Marie Heřmánková

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo
a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

 4. 12. 2020

 

 

 

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona
    č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem