přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný/á referent/ka v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum

13.8.2019

Ministerstvo zemědělství:

Odbor: Vědy, výzkumu a vzdělávání

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný/á referent/ka v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Provádění analýz výsledků aplikace výzkumu a vývoje.

 

Příprava ucelených částí celostátní politiky výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu

a vývoje) a programů výzkumu a vývoje (národní program orientovaného výzkumu).

 

Konkrétní činnosti:

Podíl na zabezpečení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji na projekty financované z účelových prostředků MZe.

 

Rozvoj a správa informačního systému pro administraci veřejných soutěží a realizovaných projektů.

 

Administrace projektů zahrnující zejména koordinaci procesu hodnocení, administraci změn projektů včetně kontroly periodických zpráv; přípravu podkladů k uzavírání smluv aj.

 

Účast na veřejnosprávních kontrolách řešených projektů.

 

Vypracování stanovisek, rozborů a dalších podkladových materiálů resortního

a mezirezortního charakteru.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Praxe v oblasti řízení a administrace projektů výhodou.

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

 

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

 • znalost a praktické zkušenosti s legislativou v oblasti podpory výzkumu a vývoje – výhodou,
 • orientace v oblasti projektového řízení
 • spolehlivost a samostatnost,
 • analytické schopnosti a koncepční myšlení,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 9. 2019

Platová třída:

13

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Mgr. Jan Radoš,

Tel.: 221 812 107, 773 850 733

E-mail: Janrados@mzecz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Ing. Marcela Novotná

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

 

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

 27. 8. 2019

Informace pro uchazeče:

 • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona
  č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

 • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem