přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný/á referent/ka v oddělení strategie environmentálních podpor PRV

10.7.2019

 

Ministerstvo zemědělství:

Odbor environmentálních podpor PRV

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný/á referent/ka v oddělení  strategie environment. podpor PRV

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

  • Podílí se na přípravě národního právního předpisu pro zavedení opatření Ekologické zemědělství v souladu s Programem rozvoje venkova, včetně jeho výkladu a zajištění případné novelizace.
  • Zajišťuje koordinaci provázanosti vybraných opatření Programu rozvoje venkova s opatřeními I. pilíře Společné zemědělské politiky.
  • Zajišťuje koordinaci provázanosti vybraných opatření Programu rozvoje venkova a  Cross Compliance zejména ve vazbě na krajinné prvky.
  • Podílí se na přípravě podkladů pro jednání Monitorovacího výboru OPŽP.
  • Zajišťuje provádění systematické analýzy možné realizace podpor v oblasti vodního hospodářství z prostředků EU v rámci Programu rozvoje venkova.
  • Podílí se na tvorbě a úpravě programových dokumentů.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu. V oboru zemědělském, přírodovědném, ekonomickém – výhodou.

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Praxe v oblasti fondů EU výhodou.

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

Znalost anglického jazyka - výhodou.

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

- znalost a praktické zkušenosti s legislativou  fondů EU - VÝHODOU

- spolehlivost a samostatnost

- analytické schopnosti a koncepční myšlení

- uživatelská znalost práce na PC (MS Office)

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou – zástup za  MD/RD

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 9. 2019

Platová třída:

12. platová třída

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. David Kuna, tel.: 221 81 2595, e-mail: davidkuna@mzecz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Ing. Marcela Novotná

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad
o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo
a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

 24. 7. 2019

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe -             http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/osobni-udaje/.

  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem