přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ČLEN / ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

24.7.2020

Ministerstvo zemědělství České republiky vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici:

ČLEN / ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín

 IČO 49241494

 

Místo výkonu práce:

 • řízení a vedení společnosti a její koncepční rozvoj,

 • odpovědnost za tvorbu a plnění politiky a strategie řízení společností s majetkovým podílem PGRLF, a.s.,

 • odpovědnost za řízení a správu pohledávek společnosti,

 • spolupráce s jediným akcionářem organizace (Ministerstvo zemědělství).

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání (ukončený magisterský studijní program),

 • praxi v řídící funkci (vedení nejméně 30 podřízených zaměstnanců) minimálně po dobu 3 let,

 • manažerské schopnosti – spolehlivost, schopnost rozhodování, organizační schopnosti, komunikativnost, orientaci na týmovou práci, tvůrčí a koncepční schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené,

 • obecnou znalost právních předpisů,

 • zkušenost s problematikou správy majetkových podílů v akciových společnostech, včetně společností, které jsou vlastněny státem minimálně po dobu 5 let,

 • zkušenost s problematikou nastavení strategie a řízení dceřiných společností, včetně společností vlastněných státem po dobu minimálně 5 let,

 • zkušenost s řízením a správou pohledávek,

 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni výhodou,

 • uživatelskou znalost práce na PC,

 • občanskou a morální bezúhonnost – plnění požadavků dle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 451/1991 Sb., (negativní lustrační osvědčení).

Nabízíme:

 • adekvátní finanční ohodnocení,

 • pestrou a zajímavou práci,

 • příležitost k rozvoji společnosti i vlastnímu profesnímu růstu.

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

 • vlastnoručně podepsaná přihláška s názvem pracovní pozice (formální podoba přihlášky není stanovena),

 • návrh koncepce řízení a.s. v rozsahu maximálně 10 normostran,

 • strukturovaný profesní životopis, včetně kontaktního spojení (adresa, telefon, e-mail …),

 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez úředního ověření – bude porovnáno s originálem),

 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (tzv. lustrační zákon), nebo kopii dokladu o podání žádosti o vydání osvědčení. Lustrační osvědčení a čestné prohlášení se nepožaduje na občanech narozených po 1. 12. 1971,

 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

 

Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Termín pro zasílání přihlášek: 11. 8. 2020

 

Adresa pro zasílání přihlášek:

Ministerstvo zemědělství ČR

Odbor personální

Těšnov 65/17

110 00 Praha 1

 

V levém dolním rohu obálky, prosím, uveďte „ČLEN / ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, akciová společnost

 

Upozornění:

Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zasláním přihlášky stvrzuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů.  Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/osobni-udaje/

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem