přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
18.12.2020

Panorama potravinářského průmyslu 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Panorama potravinářského průmyslu 2019, kterou připravuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), v úseku Vědy a výzkumu pod gescí Odboru potravinářského, Ministerstva zemědělství je pokračováním obdobných zpráv vydávaných v předchozích letech. Také tato zpráva, stejně jako předchozí, vychází z údajů Českého statistického úřadu. Po metodické stránce byla zpracována podle Ministerstva průmyslu a obchodu, a to v časovém úseku let 2010 - 2018 a dále rok 2019 je vlastním odhadem Ministerstva průmyslu a obchodu, konzultovaným s MZe.


20.12.2019

Panorama potravinářského průmyslu 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Publikace Panorama potravinářského průmyslu poskytuje přehled o stavu potravinářského sektoru za rok 2018.


22.11.2018

Panorama potravinářského průmyslu 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Publikace Panorama potravinářského průmyslu poskytuje přehled o stavu potravinářského sektoru za rok 2017.


3.1.2018

Panorama potravinářského průmyslu 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Publikace Panorama potravinářského průmyslu poskytuje přehled o stavu potravinářského sektoru za rok 2016.


13.10.2016

Panorama potravinářského průmyslu 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Tato zpráva má odborné i širší veřejnosti poskytnout celkový pohled na aktuální situaci a rámcový stav potravinářského průmyslu v ČR. Délka časových řad a výběr indikátorů k tomu dává potřebný základ. Komentáře jsou stručné, při snaze na základě dat a kvalitativních zjištění interpretovat dosažené výsledky. Jednotlivé části zprávy uzavírá shrnutí a další perspektiva hodnocených odvětví, resp. oborů.


30.11.2015

Panorama potravinářského průmyslu 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2014" vypracoval, pod gescí Ministerstva zemědělství - Odboru potravinářského, Ústav zemědělské ekonomiky a informací.


8.12.2014

Panorama potravinářského průmyslu 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2013" vypracoval pod gescí Odboru potravinářské výroby a legislativy MZe Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha


4.9.2013

Panorama potravinářského průmyslu 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2012" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha


20.12.2012

Panorama potravinářského průmyslu 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2010" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha


10.1.2012

Panorama potravinářského průmyslu 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2010" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha.


3.1.2011

Panorama potravinářského průmyslu 2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2008" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha.


13.8.2009

Panorama potravinářského průmyslu 2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 15 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2008" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha.


22.10.2008

Panorama potravinářského průmyslu 2007 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2007" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha.


24.10.2007

Panorama potravinářského průmyslu 2006 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2006" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha.


4.9.2006

Panorama potravinářského průmyslu 2005 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2005" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha.


7.9.2005

Panorama potravinářského průmyslu 2004 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2004" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby MZe ČR Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha.


16.8.2004

Panorama potravinářského průmyslu 2003 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2003" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby MZe ČR Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha.


23.9.2003

Panorama potravinářského průmyslu 2002 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Publikace "Panorama potravinářského průmyslu 2002" navazuje na předchozí studie charakterizující vývoj potravinářského sektoru ČR na základě obdobného metodického přístupu, jenž uplatňuje MPO i pro ostatní odvětví zpracovatelského průmyslu.

zobrazit po
  • 1