přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projekty Ministerstva zemědělství financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu

loga

Co je Evropský sociální fond (ESF)?

ESF, který existuje již více než 50 let, je nejstarší z fondů EU. Česká republika se podílí na využívání prostředků z tohoto fondu od vstupu do EU v roce 2004. Hlavním posláním ESF je rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování. V centru pozornosti ESF jsou lidé a snaha pomoci jim při uplatnění na trhu práce.

Co je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)?

OP LZZ je jedním ze tří operačních programů financovaných z ESF v programovém období 2007 – 2013. Usiluje o rovné příležitosti a odstraňování bariér na trhu práce prostřednictvím zlepšování přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a prostřednictvím podpory poskytování kvalitních a dostupných sociálních služeb.

Ministerstvo zemědělství, odbor zakladatelské činnosti ve spolupráci s dalšími odbory, v roce 2011 a 2012 pracuje na čtyřech projektech schválených ke spolufinancování z Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose č. 4. – zvyšování kvality veřejné správy a veřejných služeb.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
19.6.2013

Zpráva o ukončení realizace projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00033 - Zefektivnění systému řízení v ÚHUL a snižování administrativní byrokracie

Zefektivnění systému řízení a snižování administrativní byrokracie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa.


20.3.2013

Zpráva o ukončení realizace projektu Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření tzv. „Integrační platformy“, která by naplňovala požadavky na zefektivnění řízení v ÚHÚL a odstranění administrativní byrokracie v oblasti práce s dokumenty, zadávání úkolů a správu projektů. Od tohoto cíle se odvíjely jednotlivé funkční etapy projektu. Projekt byl rozdělen do několika základních etap, které postupovaly k úspěšnému naplnění projektu.


5.12.2012

Katalog služeb a činností, kompeteční model řízení a výkonu služeb veřejné správy v oblasti lesního hospodářství

Odborné poradenství pro realizaci projektu „Zefektivnění výkonu veřejné správy lesů pro Ministerstvo zemědělství ČR“.


5.12.2012

Územně správní analýza

Odborné poradenství pro realizaci projektu „Zefektivnění výkonu veřejné správy lesů pro Ministerstvo zemědělstvíČR“.


5.12.2012

Kompetenční model SSL XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 201 KB)

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO REALIZACI PROJEKTU „ZEFEKTIVNĚNÍ VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY LESŮ PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR“

Výstupy projektu 62.


5.12.2012

Analýza legislativní a kompetenční PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 622 KB)

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO REALIZACI PROJEKTU „ZEFEKTIVNĚNÍ VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY LESŮ PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR“

Odborné poradenství pro realizaci projektu „Zefektivnění výkonu veřejné správy lesů pro Ministerstvo zemědělství ČR".


5.12.2012

Systém řízení služeb lesního hospodářství - školení SSL PPTX Otevírá se do nového okna. (PPTX, 5 MB)10.2.2012

Zefektivnění řízení lidských zdrojů pomocí implementace moderních forem vzdělávání zaměstnanců MZe pro podporu interních procesů úřadu

Projekt probíhá v rámci Výzvy č. 48 - Efektivní správní úřad (Reg. č. projektu: CZ. 1.04/4.1.00/48.00029)


10.2.2012

Optimalizace systému řízení bezpečnosti informací na Ministerstvu zemědělství

Projekt probíhá v rámci Výzvy č.59 - Efektivní státní úřad II. (Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00050)

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední