přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzvy IOP

loga

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje. K hlavním směrům podpory lze zařadit rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy. K těmto oblastem se řadí modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a podpora územního rozvoje.

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce).


10.9.2014

Projekt „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ je úspěšně dokončen

Ministerstvo zemědělství úspěšně dokončilo koordinaci projektu „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07, který probíhal od 1. listopadu 2011 do 31. 8. 2014. Tento projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti byl předán dodavatelem O2 Czech Republic, a.s. (dříve Telefónica Czech Republic, a.s.) 29. 8. 2014 a splnil cíl, který si vytyčil, tedy zjednodušení jednotlivých administrativních procesů a snadnou dostupnost dat a informací.


19.6.2014

Projekt Rozvoj a úprava zemědělských registrů finišuje

Ministerstvo zemědělství (MZe) je koordinátorem projektu „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07. Tento projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti má za cíl sjednocení systémů, zjednodušení jednotlivých administrativních procesů a snadnou dostupnost dat a informací.


1.4.2014

Konsolidace zemědělských registrů se posunula do závěrečné fáze

Ministerstvo zemědělství je koordinátorem projektu „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07. Tento projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti má za cíl sjednocení systémů, zjednodušení jednotlivých administrativních procesů a snadnou dostupnost dat a informací.


5.8.2013

Konsolidace zemědělských registrů pokračuje

Ministerstvo zemědělství je koordinátorem projektu „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07. Tento projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti má za cíl sjednocení systémů, zjednodušení jednotlivých administrativních procesů a snadnou dostupnost dat a informací.


4.7.2013

Projekt Rozvoj a úprava zemědělských registrů

Ministerstvo zemědělství aktuálně realizuje v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07, projekt „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. Č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397. Uvedený projekt je financován z 85% z financí Evropské Unie. Cílem tohoto projektu je snížení administrativní zátěže a zefektivnění vnitřních i vnějších procesů v resortu Ministerstva zemědělství. Cíle bude dosaženo prostřednictvím integrace systémového sjednocení níže specifikovaných registrů.


21.3.2012

Projekt „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ byl zahájen

V prosinci minulého roku zahájili členové projektového týmu realizaci projektu s názvem Rozvoj a úprava zemědělských registrů.