přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
11.7.2018

Srbsko: Snížená kvalita pšenice

Vytrvalé deště v Srbsku prodloužili sklizeň obilí a zapříčinili i nízkou kvalitu zrna. Přestože žně začaly v této balkánské zemi již první dekádě června, podařilo se před vytrvalými dešti sklidit jen asi 40 % úrody. Podle Sdružení „Žito Srbije“ (Obilí Srbska) zůstává na začátku druhé červencové dekády nesklizeno ještě asi 20% osetých ploch.


11.7.2018

Největší srbský zpracovatel sóje a olejnin se stal součástí MK Group

Významná srbská společnost z oblasti zemědělství – Victoria Group se stala součástí impéria Miodraga Kostiće – největšího srbského vývozce obilnin a „krále cukru“, který hospodaří na 30 000 hektarech.


11.7.2018

Makedonie: Platby v hotovosti jen do 2000 EUR

Od sedmého července je možné v hotovosti platit jen za zboží a služby do výše 12000 denárů (2000 EUR). Aktualizace „Zákona proti praní peněz a financování terorismu“ tak značně snížila přechozí maximální výši platby v hotovosti, která byla 15000 EUR.


11.7.2018

Makedonie zakázala dovoz ovcí, koz a jejich masa a mléka z Bulharska

Makedonská obdoba naší Veterinární správy - Agentura pro potraviny a veterinářství (Agencija za hrana i veterinarstvo) vydala zákaz dovozu výše uvedených zvířat, jejich mléka a masa, potravin vzniklých jejich zpracováním, embryí a semene z Bulharska a Turecka. Důvodem je potvrzený mor malých přežvýkavců v těchto zemích.


11.7.2018

Hlasování o vyrovnání dluhů Agrokoru

Věřitelé 80,2% pohledávek schválili dohodu o vyrovnání dluhů. Hlasování proběhlo v Záhřebu v basketbalové hale „Dražen Petrović“, protože bylo nutné počítat s účastí až 3000 věřitelů.


7.6.2018

Bosna a Hercegovina je velký dovozce zmrzliny

Podle údajů poskytnutých Správou daní Bosny a Hercegoviny (UIO BiH) se za první čtyři měsíce letošního roku do této země dovezlo 1,4 milionu kilogramů zmrzliny v hodnotě 7,2 miliónu konvertibilních marek (3,67 mil. EUR).


23.5.2018

Česká účast na Mezinárodním zemědělském veletrhu v Novém Sadě

Po loňské úspěšné premiéře národního stánku České republiky se na základě zájmu českých zemědělců a potravinářů potvrzeného i anketou Ministerstvo zemědělství České republiky rozhodlo zúčastnit i letošního 85. zemědělského veletrhu v Novém Sadě.


2.5.2018

Bosna a Hercegovina loni dovezla pivo za 62 mil. eur – Pivo je na prvním místě v dovozu alkoholických nápojů

Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace jsou obyvatelé Bosny a Hercegoviny nejstřídmějšími konzumenty alkoholu na Balkánském poloostrově. Poslední sčítání obyvatel v roce 2013 ukázalo, že počet obyvatel hlásících se v této zemi k islámu poprvé v historii převýšil počet křesťanů. Dovoz piva však nadále roste.


2.5.2018

Srbsko rozšířilo opatření proti zavlečení afrického moru prasat (Pestis Suum Africana)

Ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodohospodářství RS v souladu s prvním odstavcem Zákona o veterinární službě (Služební zpravodaj RS, 91/2005,30/2010 и 93/2012) rozšířilo 24. dubna tohoto roku seznam zemí, ze kterých je zakázán dovoz živých zvířat a dalších potenciálně nebezpečných zásilek i na Maďarsko.


29.3.2018

Tradiční chov ovcí v Makedonii upadá

Zatímco před dvaceti lety dosahoval počet ovcí počtu obyvatel této balkánské země (cca 2 mil.) nyní je těchto zvířat, která i spoluvytvářela pro Makedonii typický obraz krajiny, asi 400 tisíc.

zobrazit po