přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nabídka stálé expozice českých potravin v ruském agro-clusteru FOOD CITY

14.12.2017

Agro-cluster FOOD CITY je podle organizátorů unikátní projekt, kde je realizován velkoobchod a maloobchod potravinami z celého světa. Areál, který se nachází na jihozápadě Moskvy, zaujímá plochu 124 ha a poskytuje všechny nezbytné služby. Na území FOOD CITY se nachází sklady, velkoobchodní a maloobchodní prostory, parkoviště a překladiště pro kamiony, kanceláře, konferenční prostory, hotel a další zázemí. Cílem tohoto projektu je vytvořit „offline tržiště“, na základě kterého bude v budoucnosti zaveden online systém pro obchodování s potravinami.

Zástupci FOOD CITY se snaží přilákat zájemce se svými produkty nejen ze všech regionů Ruska, ale především z celého světa. Velká pozornost je tak aktuálně věnována výstavbě stálých národních stánků s potravinami. Své stánky v areálu otevřely (případně připravují k otevření) země jako je Indonésie, Indie, Čína, země SNS, z evropských zemí pak Bulharsko, Maďarsko, Srbsko, Makedonie a další.

Jak stálý národní stánek funguje?

Náklady na pronájem stánku ve FOOD CITY o velikosti 100 m2 se pohybují okolo 100 tis. rublů/ měsíc (cca 1500 EUR). V realizaci stálé národní expozice je klíčová role reprezentanta ČR, tzv. „operátora“, který bude zastupovat všechny firmy z dané země a bude permanentně k dispozici na místě. Představitelé FOOD CITY mají navázány přímé a úzké vazby na ruské retailové a obchodní společnosti, pro které pravidelně pořádají prezentační, degustační a B2B akce, které mohou být zaměřeny regionálně nebo na jednotlivé druhy potravin (nápoje, cukrovinky, pečivo, konzervované výrobky atd.). Naposledy proběhla prezentace ruského regionu Jakutia a vánočního sortimentu zboží. Zástupci retailu zároveň komunikují s FOOD CITY na ad hoc bázi, např. v případě konkrétní poptávky o nové zboží, výpadku starých dodavatelů atp. Všechny firmy představené na národních stáncích se mohou zapojit do realizovaných B2B akcí a navazovat přímé obchodní kontakty.

V nákladech je kromě pronájmu stánku potřeba počítat s výdaji na zařízení, výzdobu a vybavení, příp. další administrativní poplatky. Tímto způsobem připomíná národní stánek ve FOOD CITY společnou účast na veletrhu (s rozdílem toho, že není na pár dní, ale celoroční). Dále je na území FOOD CITY vlastní celnice, přes kterou jsou realizovány dovozy vzorků pro expozici, a kancelář, která pomáhá s řešením dalších administrativních otázek dovozu (certifikace, registrace atd.).

České firmy se v případě zájmu o tuto nabídku mohou obrátit na zemědělskou diplomatku v Moskvě (nikola_hruskova@mzvcz) nebo ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva (jirimasata@czechtradecz).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem