přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
9.4.2018

Parafování bilaterálního protokolu o vývozu českého sladu do ČLR

11. března 2018 byl v Praze mezi Ministerstvem zemědělství ČR a čínským úřadem pro kontrolu kvality AQSIQ (General Administartion of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People´s Republic of China) slavnostně parafován text bilaterálního protokolu o vývozu českého sladu do ČLR.


8.3.2018

Schválení nových českých mlékáren pro vývoz do ČLR

17.02.2018 Čínská agentura CNCA (Certification and Accreditation Administration of the Poeple´s Republic of China) přidala na seznam registrovaných mlékárenských závodů schválených k vývozu mléčných produktů do ČLR další dvě české mlékárny.


19.1.2018

Nové administrativní posuny v českých žádostech o vývoz zemědělských produktů do ČLR

V průběhu posledních tří měsíců došlo k několika administrativním posunům v řadě českých žádostí o vývoz vybraných zemědělských produktů. Nejvýznamnější je bezesporu informace, že v dubnu 2018 ČR navštíví čínská expertní mise, která bude mít za úkol vypracovat doporučení pro vyškrtnutí ČR ze seznamu zemí s nebezpečím nemoci BSE.


19.1.2018

Nová čínská regulatorní opatření týkající se potravinových obalů a prostředků určených pro styk s potravinami by mohla zkomplikovat situaci exportérům

V průběhu roku 2017 byla čínskou stranou přijata nová nařízení regulující některé chemické příměsi resp. škodlivost materiálů pro výrobu potravinových obalů a prostředků určených pro styk s potravinami.


30.11.2017

ČLR od 1. 12. 2017 snižuje dovozní cla na vybrané spotřební zboží vč. některých potravin

Opatření se týká například vybraných textilních produktů, kosmetiky, farmaceutik, ale i některých potravin. Seznam dotčených produktů obsahuje celkem 187 položek, z toho položky 1-33 jsou potraviny a nápoje (viz neoficiální překlad seznamu v příloze).


27.11.2017

Nové příležitosti k exportu dřeva a dřevařských výrobků do ČLR

ČLR je největší importér a druhý největší spotřebitel dřeva na světě. V roce 2016 dovezla cca 120 milionů m3 dřeva a dřevařských výrobků („timber products“; viz statistické tabulky níže), přičemž v roce 2017 se předpokládá překonání tohoto čísla. Především dovoz měkkého dřeva („softwood“ resp. dřevo jehličnatých stromů) roste v posledních letech nejvíce a minimálně po několik následujících let se počítá s pokračováním tohoto trendu.


26.10.2017

Významný krok na cestě ke schválení vývozu českého hovězího masa

25. 10. 2017 úřad AQSIQ informoval ČR o záměru vyslat expertní misi zaměřenou na BSE (Bovine Sponingform Encefalopathy) do ČR. Výsledek mise rozhodne o vymazání ČR ze seznamu zemí se zvýšeným nebezpečím BSE, což je klíčový krok a nezbytná podmínka k umožnění následné žádosti o schválení pro vývoz hovězího masa do ČLR.


26.10.2017

Úspěšný postup žádosti o schválení vývozu českého sladu do finální fáze vyjednávání

13.10.2017 ČR obdržela od odpovědného čínského úřadu AQSIQ (General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People´s Republic of China; kontrolní úřad na úrovni ministerstva, který má v pravomoci schvalování žádostí o export potravin a zem. výrobků do ČLR) návrh bilaterálního protokolu pro dovoz českého sladu (z jarního ječmene) do ČLR.


27.9.2017

ČLR přislíbila dvouletý odklad zavedení nového certifikátu pro dovoz nízkorizikových potravin

Dne 2. srpna 2017 Evropská komise požádala jménem všech členských států čínský úřad AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China) o poskytnutí přechodného období pro zavedení nového certifikátu pro dovoz potravin nepodléhajících veterinárním nebo fytosanitárním schválením do ČLR. Nová povinnost měla vejít v platnost od 1. října 2017 na základě dekretu AQSIQ č. 327/2016, nicméně dle vyjádření čínské strany (dodatek k notifikaci WTO z 19. června 2017) a Evropské komise bude poskytnuto dvouleté přechodné období.


10.8.2017

Budějovický Budvar se poprvé představil na mezinárodním pivním festivalu v čínském Qingdao

Budějovické pivo letos poprvé mohou ochutnat návštěvníci jednoho z největších pivních festivalů v Asii - Qingdao International Beer Festival 2017 (QIBF). Tato čínská metropole piva letos opět hostí tradiční třítýdenní pivní festival, kde se prezentují největší světové pivní značky. Město Qingdao má ve výrobě piva dlouholetou historii a Budějovický Budvar se svou účastí na festivalu zařadil mezi klíčové české značky na čínském pivním trhu.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední