přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ukrajina zrušila moratorium na prodej zemědělské půdy

3.4.2020

Nejvyšší rada Ukrajiny schválila dne 30. března 2020 zákon k zemědělské půdě, kterým se s platností od poloviny roku 2021 ruší moratorium na prodej zemědělské půdy na Ukrajině, které existovalo od roku 2001. Celkově se jedná o 42 mil. ha (z toho cca 10 mil. ha ve vlastnictví státu).

Dle schváleného zákona budou existovat v průběhu prvních dvou let omezení na nákup zemědělské půdy, tj. max. 100 ha na osobu, od roku 2023 pak max. 10 tisíc ha na osobu. V období od roku 2021 do roku 2023 budou mít právo kupovat zemědělskou půdu pouze fyzické osoby. Během prvních dvou let bude v platnosti zákaz prodávat zemědělskou půdu vlastněnou státem.

Politicky citlivá otázka prodeje zemědělské půdy cizincům bude řešena formou referenda. Cizincům bude též zakázáno získávat do vlastnictví zemědělskou půdu v oblastech blíže jak 50 km od státní hranice Ukrajiny, a to bez ohledu na výsledek referenda.

Počítá se s přednostním právem nájemce na nákup daného pozemku zemědělské půdy. Nájemce bude mít též možnost předat toto právo další osobě, nicméně musí o tomto kroku písemně informovat vlastníka. Dále je stanovená minimální cena na úrovni „normativního finančního ohodnocení“, a to do roku 2030.

Dle komentáře zastupitelského úřadu ČR v Kyjevě existují na straně zahraničních investorů obavy z praktické realizace ukončení moratoria a především z nerovného postavení zahraničních společností při získávání zemědělské půdy po uvolnění jejího prodeje (při zákazu prodeje zemědělské půdy cizincům).

Ve prospěch rovných podmínek pro zahraniční společnosti po ukončení moratoria intervenovalo Švédsko, Dánsko a ČR (společným dopisem velvyslanců), dále Nizozemsko a Německo (možnost ohrožení menších farmářů po uvolnění moratoria). Dle právního pohledu Evropské komise musí mít ukončení moratoria nediskriminační charakter (ve vztahu k evropským společnostem).

Pro bližší informace je možné se obrátit na Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem