přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ukrajina – perspektivy investic

17.7.2020

Na Ukrajině se v poslední době výrazně zlepšuje podnikatelské prostředí, místní instituce pokračují v realizaci reforem, HDP roste… V případě, že zvažujete investice na Ukrajině, informace v přiložených dokumentech by mohly být pro Vás užitečné.

Na základě ukrajinské ekonomické analýzy byly definovány následující oblasti, kde je slibný další růst a perspektiva zahraničních investic:

- výroba zemědělských produktů

- výroba textilu a oblečení

- výroba základních farmaceutických produktů

- výroba počítačů, elektroniky a optických produktů

- výroba elektrických zařízení

- výroba nábytku

- pěstování ročních a dvouletých plodin

- telekomunikace

- programování, poradenství a související aktivity

Analýza se zaměřila na ekonomické ukazatele - dynamika obratu, kapitálové investice a čistý příjem společností v letech 2010-2018. Výše uvedené oblasti mají nejlepší poměr růstu čistého zisku k růstu kapitálových investic.

 

Výroba zemědělských produktů – charakteristika sektoru:

Potravinářské společnosti potřebují velké kapitálové investice, což vedlo k tomu, že potravinářský průmysl se z krize v roce 2014 dostal teprve v roce 2017. Je třeba poznamenat, že růst tržeb za posledních 9 let činil 239 %. Vzhledem k tomu, že se v tomto období snížil počet obyvatel, lze vyvozovat, že došlo ke zvýšení výdajů na potraviny na obyvatele a ke zvýšení vývozu.

Kapitálové investice se za posledních 9 let zvýšily o 326 %. Současně vzrostl čistý zisk o 4586 % (čistý příjem v roce 2018 překročil průměrný čistý příjem za posledních 9 let o 1186 %). Růst kapitálových investic navíc přináší velmi rychlý dopad, a to v podobě výrazného zvýšení čistého příjmu v následujícím roce.

Hlavní přínos představují velké podniky - během posledních 9 let se jejich finanční výsledek zvýšil téměř pětkrát. Zároveň se finanční výsledky celého sektoru zvýšily pouze 3,2krát. Porovnáme-li rozdíl ve finančním výsledku mezi podniky, které dosáhly zisku, a podniky, které utrpěly ztráty, v průměru za posledních 9 let přesáhl zisk velkých podniků ztráty o 586 %, u středních společností ztráty přesáhly zisk o 26 %, u malých firem ztráty přesáhly zisk o 57 %.

 

Pěstování ročních a dvouletých rostlin – charakteristika sektoru:

Podniky zaměřené na pěstování jednoletých a dvouletých rostlin vykázaly nejlepší výsledky mezi podniky agroprůmyslového komplexu. Vzhledem k tomu, že průmysl potřebuje velké kapitálové investice, které za 9 let vzrostly o 679 %, čistý zisk vzrostl za stejné období o 372 %.

 

Ukrajina – perspektivní země pro investice:

- rozlohou největší země v Evropě jeden z největších spotřebitelských trhů

- 7. největší populace v Evropě

- dobrá geografická poloha – dopravní spojení mezi Evropou, východními zeměmi a centrální Asií

- 42% Ukrajinců hovoří anglicky, 17% německy, 9% francouzsky, 8% polsky

- výrazné zlepšování podnikatelského prostředí

- domácí spotřeba, která se zvýšila o 48 mld. USD za poslední 4 roky, měla významný vliv na růst HDP

- aktivní posun v provádění reforem

- otevření trhu s půdou je plánováno na 1. července 2021 (pouze pro občany Ukrajiny)

Ukrajina z pohledu celosvětového agrárního trhu:

1. produkce a vývoz slunečnicového oleje

2. vývoz ječmene, řepky olejky a prosa

3. vývoz ořechů

4. vývoz pšenice, kukuřice a medu

5. vývoz mouky

6. produkce kukuřice

7. produkce pšenice

 

Podrobnější informace k investičním příležitostem naleznete v přiložených dokumentech.

Zuzana Hercíková, odbor 17120, Ministerstvo zemědělství, dne 17.7.2020

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem