přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Srbsko končí s očkováním proti klasickému moru prasat

10.1.2020

Srbsko po 30 letech ukončilo očkování proti moru prasat. Tradiční evropský vývozce vepřového se tak bude moci vrátit na trhy EU.

Očkování znemožňovalo srbským chovatelům nejen přístup na evropský trh, ale i dopravu zvířat a tepelně neupraveného vepřového masa přes členské státy EU na pro Srbsko perspektivní trhy Ruské federace a Číny. Zákaz dovozu a dopravy ze zemí umožňujících vakcinaci je v EU uplatňován z důvodu obav ze šíření viru. Vakcíny mohou výjimečně způsobit u zvířat klinické onemocnění a vakcinace nedokáže vymýtit nemoc ze zamořeného chovu.

Ukončení vakcinace znamená i splnění jedné z klíčových podmínek pro schválení dvanácté kapitoly přístupových jednání k EU (více ZDE). Spolu s rostoucí cenou vepřového masa na světovém trhu se tak vytváří podmínky pro obnovu tradičního odvětví srbského hospodářství, což může být také příležitostí pro české dodavatele technologií pro chov prasat.  Dovoz prasat a tepelně neupraveného vepřového masa ze Srbska do EU však bude umožněn až po uplynutí monitorovacího období, které může trvat jeden až tři roky. Pokud se v tomto období onemocnění v Srbsku neobjeví, bude trh Evropské unie pro prasata a čerstvé vepřové maso ze Srbska zcela otevřen.

Srbsko patřilo již v 19. stoletím k velkým exportérům živých prasat. Od začátku 90 let se však počet  chovaných zvířat neustále snižuje. Jen za posledních osm let došlo podle údajů Hospodářské komory Srbska ke snížení počtu prasat o cca 1,3 miliónu a do země se dnes ročně doveze asi 400 000 kusů prasat ze zemí EU.

Ministerstvo zemědělství bude ve spolupráci se zemědělským diplomatem sektor produkce vepřového masa v Srbsku nadále sledovat a podporovat české firmy na tomto trhu. První příležitostí bude oficiální účast ČR na Mezinárodním zemědělském veletrhu v Novim Sadu (více ZDE), kterou svojí účastí zaštítí rovněž ministr zemědělství ČR.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem