přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Ministerstvo zemědělství připravuje pro rok 2018 na podporu exportu českých firem dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

Podmínky pro poskytování dotací pro účast na veletrzích a výstavách v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 bude upravovat příručka „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací“ pro rok 2018, která bude zveřejněna počátkem roku 2018. Dotaci bude možno poskytnout na úhradu pronájmu výstavní plochy bez vybavení (max. do výše 100 tis. Kč), na úhradu registračního poplatku, úhradu jedné zpáteční letenky v ekonomické třídě do místa konání veletrhu, v případě dotačního podprogramu 9Hb i na úhradu výstavby stánku bez vybavení a bez technických sítí (max. do výše 100 tis. Kč).

Žadatelé budou moci požádat zpětně po ukončení veletrhu či výstavy o dotaci prostřednictvím regionálních pracovišť Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu do 10. 7. 2018 (pro účast na zahraničních veletrzích a výstavách konaných od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018). 

Pro malé a střední podniky působící v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh (viz. příloha) platí povinnost doložit nejpozději den před zahájením veletrhu či výstavy tzv. Motivační formulář – Žádost o podporu na účast na zahraničním veletrhu/výstavě (viz. příloha) – v elektronické podobě na adresu jitkaborkovcova@mzecz {JitkaBorkovcova@mzecz}. Originál tohoto dokumentu včetně potvrzení o jeho doručení (kopie emailu) doloží se žádostí o dotaci.

Firmy, které se budou účastnit veletrhu či výstavy, kde nemá Ministerstvo zemědělství  oficiální expozici (dotační podprogram 9Hb), musí mít svůj stánek označen názvem státu a vlajkou České republiky (rozměry cca 150 x 50 cm) a logem a kontaktními údaji Ministerstva zemědělství - www.eagri.cz (rozměry cca 50 x 30 cm). Použití výše uvedeného označení bude v žádosti dokladováno fotodokumentací.

Dotaci nelze čerpat na účast firem na veletrzích a výstavách v rámci expozic Státního zemědělského intervenčního fondu, agentury CzechTrade a na akce organizované v rámci Projektů ekonomické diplomacie Ministerstva zemědělství.

Rovněž nelze čerpat dotaci na jiný než uvedený předmět dotace a o dotaci nelze žádat při účasti na jiných než veletržních či výstavních akcích – např. na farmářských trzích, prezentačních akcích, konferencích apod. Dotace není nároková.

Pro bližší informace o dotačním programu 9H se mohou zájemci obrátit na Oddělení komunikace s veřejností Ministerstva zemědělství - jitkaborkovcova@mzecz {JitkaBorkovcova@mzecz}.

Přílohy