přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Důležité upozornění

Od roku 2020 dojde ke změně znění dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí i procesu jeho administrace (pro účast na veletrzích a výstavách v zahraničí konaných od 1.6.2019 do 31.5.2020):

  • bude snížena výše max. podpory, a to u dotačního podprogramu 9.H.a. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se samostatně účastníveletrhu, kde má MZe oficiální expozici; do výše 30 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se účastní ve společné expozici MZe; u dotačního podprogramu 9.H.b. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy a do výše 80 tis. Kč na výstavbu stánku (bez vybavení a technických sítí),

  • o úhradu letenky u obou dotačních podprogramů bude možno požádat pouze pro účast na veletrzích a výstavách mimo země EU,

  • u dotačního podprogramu 9.H.b. bude možno podat žádost o dotaci pouze na 6 veletrhů během dotačního období.

Po schválení „Zásad 2020“ budou žadatelé nově podávat elektronickou Žádost o dotaci a Doklady prokazující nárok na dotaci přes Portál farmáře:

  • žadatelé - malé a střední podniky působící v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh budou podávat Žádost o dotaci (s uvedením plánovaných veletrhů a výstav), která bude nahrazovat „motivační formulář“ před realizací předmětu dotace (tzn. před objednáním a úhradou letenky, stavby stánku, pronájmem výstavní plochy či registračního poplatku). V období od 1. do 30. 6. 2020 doloží k této žádosti Doklady prokazující nárok na dotaci. Do odvolání budou žadatelé jako dosud zasílat motivační formulář na email – jitkaborkovcova@mzecz.

  • ostatní žadatelé budou podávat Žádost o dotaci společně s Doklady prokazujícími nárok na dotaci od 1. do 30. 6. 2020.

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nejsou schváleny „Zásady“ pro rok 2020, které budou upravovat podmínky pro poskytování dotací i pro dotační program 9.H., jsou výše uvedené informace nezávazné.

Přílohy