přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Od roku 2020 dojde ke změně znění dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí i procesu jeho administrace (pro účast na veletrzích a výstavách v zahraničí konaných od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020):

  • bude snížena výše max. podpory, a to u dotačního podprogramu 9.H.a. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se samostatně účastní veletrhu, kde má MZe oficiální expozici; do výše 30 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se účastní ve společné expozici MZe; u dotačního podprogramu 9.H.b. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy a do výše 80 tis. Kč na výstavbu stánku (bez vybavení a technických sítí),

  • o úhradu letenky u obou dotačních podprogramů bude možno požádat pouze pro účast na veletrzích a výstavách mimo země EU,

  • u dotačního podprogramu 9.H.b. bude možno podat žádost o dotaci pouze na 6 veletrhů během dotačního období.

Po schválení „Zásad 2020“ budou žadatelé nově podávat elektronickou žádost o dotaci a doklady prokazující nárok na dotaci přes Portál farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu.

DŮLEŽITÉ

  • Žadatelé, kteří jsou malým nebo středním podnikem působícím v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh, budou podávat od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020 stávající „motivační formulář“ v jednom vyhotovení osobně nebo poštou na místně příslušný regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (https://www.szif.cz/cs/szif-ro) dle adresy sídla (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého bydliště (u fyzické osoby).

  • „Motivační formulář“ se podává před realizací předmětu dotace (tzn. před objednáním a úhradou letenky, stavby stánku, pronájmu výstavní plochy nebo registračního poplatku).

  • Do 31. 12. 2019 budou tito žadatelé jako dosud zasílat „motivační formulář“ na email jitkaborkovcova@mzecz.

  • Od 1. 6. 2020 již budou tito žadatelé podávat žádost o dotaci pro rok 2021 s uvedením všech plánovaných veletrhů a výstav, která bude nahrazovat „motivační formulář“, elektronicky přes Portál farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu.

  • V období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 doloží tito žadatelé doklady prokazující nárok na dotaci elektronicky přes Portál farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu.

  • Ostatní žadatelé (režim de minimis) budou podávat žádost o dotaci pro rok 2020 společně s doklady prokazujícími nárok na dotaci od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nejsou schváleny „Zásady“ pro rok 2020, které budou upravovat podmínky pro poskytování dotací i pro dotační program 9.H., jsou výše uvedené informace nezávazné.

Kontaktní osoba pro dotační program 9.H. bude od 1. 1. 2020 bude pan Ing. Antonín Zlatohlávek, Ph.D. (antoninzlatohlavek@szifcz).

Přílohy