přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Od roku 2020 dojde ke změně znění dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí (pro účast na veletrzích a výstavách v zahraničí konaných od 1.6.2019 do 31.5.2020):

  • bude snížena výše max. podpory, a to u dotačního podprogramu 9.H.a. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se samostatně účastníveletrhu, kde má MZe oficiální expozici; do výše 30 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se účastní ve společné expozici MZe; u dotačního podprogramu 9.H.b. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy a do výše 80 tis. Kč na výstavbu stánku (bez vybavení a technických sítí),

  • o úhradu letenky u obou dotačních podprogramů bude možno požádat pouze pro účast na veletrzích a výstavách mimo země EU,

  • u dotačního podprogramu 9.H.b. bude možno podat žádost o dotaci pouze na 6 veletrhů během dotačního období.

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nejsou schváleny „Zásady“ pro rok 2020, které budou upravovat podmínky pro poskytování dotací i pro dotační program 9.H., jsou výše uvedené informace nezávazné.

Motivační formulář (pro malé a střední podniky působící v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh) musí žadatel zasílat jako dosud na emailjitkaborkovcova@mzecz.

V případě, že od 1. 1. 2020 bude administrace dotačních programů v rámci Národních dotací převedena na Státní zemědělský intervenční fond, dojde ke změnám v administraci dotačního programu 9.H. Žadatelé budou o příslušných změnách včas informováni.

 

 

Přílohy