přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Podmínky pro poskytování dotací pro účast na veletrzích a výstavách v období od 1. 7. 2018 do 31. 5. 2019 upravuje příručka „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací“ pro rok 2019, která je ke stažení ZDE.

Dotace je určena fyzickým a právnickým osobám podnikajícím na území České republiky a dalším organizacím působícím v oblasti zemědělství, potravinářství, krmivářství, (vyjma subjektů, které výrobky pouze dováží ze zahraničí a na území ČR pouze balí či přebalují), zemědělské techniky, rybolovu a akvakultury, dále je určena výrobcům závlahových zařízení, strojů pro potravinářskou výrobu, lesnické techniky a organizacím působícím v odvětví loveckých zbraní, střeliva a optiky. Dotaci bude možno poskytnout při účasti subjektů jak na veletrzích a  výstavách, kde má Ministerstvo zemědělství oficiální účast (firmám na stánku MZe i samostatně vystavujícím subjektům)  - dotační podprogram 9.H.a., tak na dalších zemědělských a potravinářských veletrzích a  výstavách v zahraničí, kde nemá Ministerstvo zemědělství oficiální expozici – dotační podprogram 9.H.b.

Dotaci bude možno poskytnout na úhradu pronájmu výstavní plochy bez vybavení (max. do výše 100 tis. Kč), na úhradu registračního poplatku, úhradu jedné zpáteční letenky v ekonomické třídě do místa konání veletrhu, v případě dotačního podprogramu 9.H.b. i na úhradu výstavby stánku bez vybavení a bez technických sítí (max. do výše 100 tis. Kč).

Vystavovatelé mohou požádat zpětně po ukončení veletrhu či výstavy o dotaci prostřednictvím regionálních pracovišť Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu do 10. 6. 2019 (pro účast na zahraničních veletrzích a výstavách konaných od 1. 7. 2018 do 31. 5. 2019). 

UPOZORNĚNÍ

Pro malé a střední podniky působící v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh (viz. Přílohy) platí povinnost doložit nejpozději den před zahájením veletrhu či výstavy tzv. Motivační formulář – Žádost o podporu na účast na zahraničním veletrhu/výstavě (viz. Přílohy) – v elektronické podobě na adresu JitkaBorkovcova@mzecz. Originál tohoto dokumentu včetně potvrzení o jeho doručení (kopie emailu) doloží žadatelé se žádostí o dotaci. Motivační formulář není oficiální žádostí o dotaci, je pouze jednou z částí žádosti, kterou je nutno doručit před akcí.

Firmy, které se budou účastnit veletrhu či výstavy, kde nemá Ministerstvo zemědělství  oficiální expozici (dotační podprogram 9.H.b.), musí mít svůj stánek označen názvem státu a vlajkou České republiky (rozměry cca 150 x 50 cm) a logem a kontaktními údaji Ministerstva zemědělství - www.eagri.cz (rozměry cca 50 x 30 cm). Použití výše uvedeného označení bude v žádosti dokladováno fotodokumentací.

Dotaci nelze čerpat na účast firem na veletrzích a výstavách v rámci expozic Státního zemědělského intervenčního fondu, agentury CzechTrade a na akce organizované v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zemědělství.

Rovněž nelze čerpat dotaci na jiný než uvedený předmět dotace a o dotaci nelze žádat při účasti na jiných než veletržních či výstavních akcích – např. na farmářských trzích, prezentačních akcích, konferencích apod.

Dotace není nároková.

Pro bližší informace o dotačním programu 9.H. pro rok 2019 se mohou zájemci obrátit na Oddělení komunikace s veřejností Ministerstva zemědělství - JitkaBorkovcova@mzecz.

 

 

Přílohy