přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Ministerstvo zemědělství připravuje pro rok 2018 na podporu exportu českých firem dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

Podmínky pro poskytování dotací pro účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 upravuje praktická příručka „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací“ pro rok 2018, ve které jsou všechny nezbytné formuláře a pravidla pro podání dotace a která je ke stažení  ZDE.

Dotaci lze čerpat na účast na veletrzích a výstavách, kde má Ministerstvo zemědělství oficiální expozici - v rámci dotačního podprogramu 9.H.a., nebo na účast na ostatních zemědělských a potravinářských veletrzích v zahraničí – dotační podprogram 9.H.b.

Dotaci je možno poskytnout na úhradu pronájmu výstavní plochy bez vybavení (max. do výše 100 tis. Kč), na úhradu registračního poplatku, úhradu jedné zpáteční letenky v ekonomické třídě do místa konání veletrhu, v případě dotačního podprogramu 9.H.b. i na úhradu výstavby stánku bez vybavení a bez technických sítí (max. do výše 100 tis. Kč).

Žadatelé mohou požádat zpětně po ukončení veletrhu či výstavy o dotaci prostřednictvím regionálních pracovišť Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu do 10. 7. 2018 (pro účast na zahraničních veletrzích a výstavách konaných od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018). O dotaci v rámci dotačního podprogramu 9.H.a. nebo 9.H.b. je možno požádat na jedné žádosti.

Pro malé a střední podniky působící v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh (viz. příloha) platí povinnost doložit nejpozději den před zahájením veletrhu či výstavy tzv. Motivační formulář – Žádost o podporu na účast na zahraničním veletrhu/výstavě (viz. příloha) – v elektronické podobě na adresu jitkaborkovcova@mzecz {JitkaBorkovcova@mzecz}. Originál tohoto dokumentu včetně potvrzení o jeho doručení (kopie emailu) doloží žadatel se žádostí o dotaci.

Firmy, které se budou účastnit veletrhu či výstavy, kde nemá Ministerstvo zemědělství  oficiální expozici (dotační podprogram 9.H.b.), musí mít svůj stánek označen názvem státu a vlajkou České republiky (rozměry cca 150 x 50 cm) a logem a kontaktními údaji Ministerstva zemědělství - www.eagri.cz (rozměry cca 50 x 30 cm). Použití výše uvedeného označení bude v žádosti dokladováno fotodokumentací.

Dotaci nelze čerpat na účast firem na veletrzích a výstavách v rámci expozic Státního zemědělského intervenčního fondu, agentury CzechTrade a na akce organizované v rámci Projektů ekonomické diplomacie Ministerstva zemědělství.

Rovněž nelze čerpat dotaci na jiný než uvedený předmět dotace a o dotaci nelze žádat při účasti na jiných než veletržních či výstavních akcích – např. na farmářských trzích, prezentačních akcích, konferencích apod. Dotace není nároková.

Pro bližší informace o dotačním programu 9.H. pro rok 2018 se mohou zájemci obrátit na Oddělení komunikace s veřejností Ministerstva zemědělství - jitkaborkovcova@mzecz {JitkaBorkovcova@mzecz}.

 

Přílohy