přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 9H – Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Od roku 2020 dojde ke změně znění dotačního programu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí i procesu jeho administrace (pro účast na veletrzích a výstavách v zahraničí konaných od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020):

  • bude snížena výše max. podpory, a to u dotačního podprogramu 9.H.a. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se samostatně účastní veletrhu, kde má MZe oficiální expozici; do výše 30 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy u firem, které se účastní ve společné expozici MZe; u dotačního podprogramu 9.H.b. do výše 80 tis. Kč na úhradu pronájmu výstavní plochy a do výše 80 tis. Kč na výstavbu stánku (bez vybavení a technických sítí),

  • o úhradu letenky u obou dotačních podprogramů bude možno požádat pouze pro účast na veletrzích a výstavách mimo země EU,

  • u dotačního podprogramu 9.H.b. bude možno podat žádost o dotaci pouze na 6 veletrhů během dotačního období.
     

Po zveřejnění „Zásad 2020“ budou žadatelé nově podávat elektronickou žádost o dotaci a doklady prokazující nárok na dotaci přes Portál farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

DŮLEŽITÉ

  • Žadatelé, kteří jsou malým nebo středním podnikem působícím v produkci a zpracování zemědělských produktů spadajících do Přílohy I Smlouvy o fungování EU a jejich uvádění na trh, budou podávat od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020 stávající „motivační formulář“ v jednom vyhotovení osobně nebo poštou na místně příslušný regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (https://www.szif.cz/cs/szif-ro) dle adresy sídla (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého bydliště (u fyzické osoby). Kopii motivačního formuláře si uschovejte.

  • „Motivační formulář“ se podává před realizací předmětu dotace (tzn. před objednáním a úhradou letenky, stavby stánku, pronájmu výstavní plochy nebo registračního poplatku).

  • Od 1. 6. 2020 již budou tito žadatelé podávat žádost o dotaci pro rok 2021 s uvedením všech plánovaných veletrhů a výstav, která bude nahrazovat „motivační formulář“, elektronicky přes Portál farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu.

  • V období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 doloží tito žadatelé doklady prokazující nárok na dotaci elektronicky přes Portál farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu.

  • Ostatní žadatelé (režim de minimis) budou podávat žádost o dotaci pro rok 2020 společně s doklady prokazujícími nárok na dotaci od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

Aktuální znění „Zásad“ pro rok 2020 je zde!

Kontaktní osobou pro administraci žádostí dotačního programu 9.H. je od 1. 1. 2020  Ing. Antonín Zlatohlávek, Ph.D. (antoninzlatohlavek@szifcz), kontaktní osobou pro znění dotačního programu 9.H. je Ing. Bc. Jitka Borkovcová (jitkaborkovcova@mzecz).

Přílohy