přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

MEGGLE předalo svoji mlékárnu společnosti FORTENOVA GRUPA

8.1.2021

Dne 31. 12. 2020 předala globální mlékárenská společnost MEGGLE svoji mlékárnu v Osijeku (Chorvatsko) společnosti FORTENOVA GRUPA, která ji již dříve odkoupila. MEGGLE má na Balkáně stále ještě dvě mlékárny a to ve městě Kragujevac v Srbsku a ve městě Bihać v Bosně a Hercegovině.

Společnost FORTENOVA GRUPA je nástupce bývalé chorvatské společnosti AGROKOR, která v roce 2018 prošla transformačním procesem a přejmenovala se na FORTENOVA GRUPA. V rámci společnosti FORTENOVA GRUPA působí i společnost BELJE PLUS, která bude provozovat mlékárnu a bude tak pokračovat v 70-ti leté historii výroby mléčných výrobků v Osijeku. BELJE PLUS by v mlékárně mělo zaměstnávat 88 pracovníků a mléko bude odebírat od 249 kooperátorů. Mlékárna denně zpracuje přes 20 000 litrů mléka.

V Srbsku byly schváleny subvence do zemědělství pro rok 2021 ve výši 53 mld. dinárů

Srbská vláda na svém zasedání dne 29. 12. 2020 schválila vyhlášku, kterou se stanovují subvence do zemědělství pro rok 2021 v celkové výši kolem 53 mld. dinárů (1EUR = cca. 117,58 dinárů). Vyhláška, která vstoupila v platnost 1. 1. 2021, stanovuje rozdělení prostředků do jednotlivých sektorů a  programů. Kromě tradičních oblastí jako je podpora výroby mléka a chovu dobytka, chce Srbsko více podpořit nově i sektory jako je vinařství, vinohradnictví nebo agroturistika. Srbsko chce také podpořit mladé zemědělce s cílem jejich udržení na venkově. Ministr zemědělství Branislav Nedimović pro portál „e-Kapija“ uvedl, že v březnu bude vypsána výzva určená pro podporu mladých zemědělců, kde 50 % prostředků pro plánovanou investici bude přiděleno formou grantu, 40 % bude úvěr a jen 10 % bude zapotřebí financovat z vlastních prostředků. Tyto prostředky budou určeny mladým zemědělců především v devastovaných oblastech ve východním a jižním Srbsku a to na nákup mechanizace a zařízení pro pěstování zeleniny a ovoce a chov dobytka. Ministr také sdělil, že jedním z cílů podpor je pozvednout srbské vinohradnictví s tím, že ročně by mělo přibývat 600 - 800 hektarů nových vinohradů. Vyhláška také stanovila objemy prostředků pro čerpání podpor z IPARD fondů na roky 2021 - 2023, ze kterých budou mít srbští zemědělci možnost každý rok vyčerpat 6,3 mld. dinárů (cca. 53,5 mil. EUR). Srbsko zajišťuje v rámci tohoto programu ze svého rozpočtu 1,6 mld. dinárů a zbylou částku 4,7 mld. dinárů poskytuje v rámci finanční pomoci Evropská unie.

Situace v souvislosti s virovou nákazou COVID-19 a omezení vstupu do Srbska 

Podle posledních oficiálních údajů (6. 1. 2021 v 15,00 hod.) bylo v Srbsku za předchozích 24 hodin registrováno 2 882 nově nakažených (z 13 512 testovaných osob) a 39 zemřelých. Celkem bylo již v Srbsku na základě výsledků cca 2 358 102 testů potvrzeno 352 120 případů onemocnění, 3 444 osob zemřelo, úmrtnost činí 0,98 %. Z 6 405 hospitalizovaných je jich 234 připojeno na plicní ventilátor.

V Srbsku se pomalu rozbíhá očkování. Očkuje se především zdravotnický personál v nemocnicích vyhrazených pro léčbu COVID-em postižených pacientů a personál v zařízeních sociálních služeb. Srbsko zatím obdrželo 24 375 dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech a 2 400 dávek ruské vakcíny Sputnik V. Očekává se, že během ledna obdrží Srbsko ještě 80 000 dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech a podle informací z tisku, Srbsko nakoupí i 2 mil. dávek vakcíny Sputnik V.

Od 20. 12. je při vstupu do Srbska vyžadován od všech cizinců negativní PCR test ne starší než 48 hodin (provedený  laboratoří v zemi, odkud cizinec cestuje). Nařízení předložit test se nevztahuje na cizince, kteří přes Srbsko tranzitují, pokud doba jejich tranzitu přes Srbsko nepřesáhne 12 hodin.

Bosna a Hercegovina  – deficit v potravinářsko-zemědělském sektoru

Dle sdělení portálu „e-Kapija“, potravinářsko-zemědělský sektor v Bosně a Hercegovině vyvezl za prvních devět měsíců loňského roku zboží v hodnotě 648 mil. KM (1KM = cca. 0,51 EUR), což je v porovnání se stejným obdobím roku 2019 o 5,23 % více. Dovoz za stejné období byl 2,3 mld. KM. Výsledný deficit kolem 1,6 mld. KM je větší o řádově 8 % oproti deficitu za stejné období roku 2019. Podle analýzy zahraničně-obchodní komory Bosny a Hercegoviny se nejvíce vyvezlo do Evropské unie (kolem 40 %), následují země CEFTA (36 %) a Turecko (14 %). Bosna a Hercegovina naopak nejvíce potravin a zemědělských produktů dováží z Evropské unie a to kolem 62 % a poté ze zemí CEFTA (kolem 31 %) a Turecka (3 %). Na celkovém dovozu do Bosny a Hercegoviny se dovoz potravinářsko-zemědělského sektoru podílel 18 % a podíl sektoru na celkovém vývozu činil kolem 8 %. Vývoz agrárních a potravinářských produktů z ČR do Bosny a Hercegoviny dosáhl ve sledovaném období loňského roku 183 mil. Kč, dovoz do ČR činil 27 mil. Kč. V obou případech jde o meziroční snížení vzájemného obchodu, u vývozu z ČR o 4 %, u dovozu do ČR o 12 %.

 

Zpracoval: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR v Bělehradě Tel: +420 702 169 425, E-mail: vladimir_vana@mzvcz {Vladimir_Vana@mzvcz}

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem