přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

34. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO

7.6.2016

Dne 6. června 2016 se v budově Ministerstva zemědělství ČR uskutečnilo 34. zasedání Českého výboru pro spolupráci s FAO. Za předsednictví náměstkyně pro řízení sekce zahraničních vztahů MZe Jaroslavy Beneš Špalkové a účasti zástupců dalších rezortů, odborných útvarů Ministerstva zemědělství, výzkumných institucí i akademické sféry byla diskutována problematika spolupráce České republiky a Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).

Tradiční zasedání tohoto poradního orgánu shrnulo průběh důležitých zasedání a akcí uplynulého roku, nastínilo a prodiskutovalo budoucí aktivity a prioritní oblasti i modality spolupráce. Ty budou shrnuty do strategického dokumentu „Střednědobá strategie přístupu České republiky k (FAO) 2016 – 2020“, který byl na zasedání diskutován a v nejbližší době bude předložen poradě vedení Ministerstva zemědělství.

Česká republika dlouhodobě usiluje o posílení své pozice v rámci organizace FAO, výraznější zapojení expertů do její činnosti i zapojení soukromého sektoru do realizovaných projektů.

Během zasedání byl představen nový informační materiál „Nebojme se spolupráce s FAO“, který přibližuje firmám, veřejnosti i státní správě činnost FAO a možnosti dodávek a spolupráce z české strany. Publikace mimo jiné pomůže relevantním zastupitelským úřadům navázat kontakt s místními kancelářemi FAO a podpořit tak budoucí společné aktivity na regionální úrovni.

Dalším nástrojem pro podporu spolupráce s FAO je katalog českých subjektů z řad soukromých společností a výzkumných i akademických institucí, jejichž nabídka byla a i nadále bude prezentována managementu a výkonným zaměstnancům FAO.

Aktuální informace o činnosti organizace prezentoval Stálý představitel ČR při FAO Josef Špánik. Další účastníci přednesli krátké příspěvky zejména o činnosti odborných výborů FAO. V části zasedání určené i pro zástupce soukromého sektoru vystoupil jako host pan Patrick Kalaš, česko-švýcarský odborník působící v ústředí FAO (oddělení projektů a capacity building) v partnerských zemích, se svým pohledem na možnosti spolupráce ČR a FAO v prioritních oblastech činnosti organizace. Prezentoval také své zkušenosti se švýcarskou rozvojovou spoluprací.

Závěrem zasedání byla prodiskutována příprava mezinárodního workshopu k problematice odstraňování nebezpečných pesticidů z prostředků poskytnutých ve formě dobrovolného příspěvku ČR a také příprava tradičního podzimního Semináře ke Světovému dni výživy. Ten bude letos věnován významu luštěnin v zemědělství a potravinářství a k účasti na něm je zvána široká odborná veřejnost.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem