přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Světový den výživy byl připomenut seminářem o aktuálních problémech a paradoxech v oblasti zemědělství a potravinářství

5.11.2018

Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Společností pro výživu a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze uspořádalo dne 25. října 2018 seminář u příležitosti oslav Světového dne výživy (World Food Day), jež se slaví každoročně 16. října jako připomínka založení Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství - FAO v roce 1945.

„World Food Day“ připomíná problematiku výživy, hladu a zemědělství a v letošním roce se na celosvětové úrovni dle návrhu FAO zaměřil na připomenutí závazku do roku 2030 odstranit hlad a podvýživu. Tento závazek je součástí Cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, k jejichž naplňování se Česká republika přihlásila. Pro jejich dosažení je potřeba posílit vzájemnou spolupráci státní správy, výzkumných a vzdělávacích institucí, občanské společnosti i soukromého sektoru.

V rámci semináře zástupci státní správy, akademické sféry, i neziskových organizací prezentovaly aktuální globální i lokální témata, která ilustrují, k jakým paradoxním situacím dochází v souvislosti s výživou a produkcí potravin. Tématem byly otázky obezity, výživy znevýhodněných částí populace, plýtvání potravinami, vliv klimatických změn na produkci potravin i dopady zpracování potravin na jejich výživovou hodnotu. Semináře se zúčastnilo téměř 200 posluchačů a díky účasti širokého spektra zástupců odborné veřejnosti, nevládních organizací a studentů proběhla zajímavá diskuze a výměna názorů.

Pod níže uvedenými odkazy (pod fotografiemi) naleznete abstrakty i některé prezentace z uskutečněné akce.

 

1

 

2

 

3

 

 

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem