přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Proexportní semináře – konzultace se zemědělskými diplomaty

18.11.2019

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2019 se uskutečnil v Praze a v Brně odborný seminář zaměřený na možnosti podpory českých firem při vývozu na trhy třetích zemí. Seminář organizovalo Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora ČR.

Seminář zahájil náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů pan Jiří Šír. Ve svém projevu zdůraznil důvody proč se zaměřit na trhy mimo Evropskou unii. Kromě přesycenosti evropského trhu a velké závislosti českého exportu právě na trh EU zdůraznil i možnosti využití sjednaných bilaterálních obchodních dohod EU s vybranými třetími zeměmi (např. Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Singapur, Vietnam, Kolumbie), které vytvářejí snadnější a výhodnější podmínky pro vzájemný obchod. Pokračoval vyhodnocením agrárního zahraničního obchodu, kde ČR zaznamenává zápornou bilanci, nicméně v letošním roce vývoz meziročně vzrostl o téměř 7%, přičemž dynamika růstu exportu do třetích zemí je oproti exportu do EU dvojnásobná. Nejvýznamnějšími vývozními destinacemi mimo zemí EU je Rusko, Čína, Japonsko, Turecko, USA a Ukrajina. Nejvíce se vyváží přípravky k výživě zvířat, potravinové přípravky, sušené mléko, chmel, živý skot a násadová vejce.

Následně pronesl úvodní slovo zástupce Potravinářské komory ČR (v Praze pan Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii; v Brně pan Hynek Strnad, víceprezident PK ČR). Ve svých projevech ocenili aktivity Ministerstva zemědělství na podporu exportu a zmínili několik konkrétních akcí, na které se úspěšně komerčně navázalo.

Ředitelka odboru zahraničně obchodní spolupráce paní Karolína Bartošová představila nástroje Ministerstva zemědělství na podporu exportu a možnosti usnadnění vývozu do třetích zemí.

Dále vystoupili s krátkými vstupy jednotliví zemědělští diplomaté (Rusko – Nikola Hrušková, Srbsko – Pavel Svoboda, Libanon – Petr Sochor, USA – Petr Ježek, Spojené Arabské Emiráty – Lukáš Zamrzla a Čína – Ondřej Plaček) a místní síly pro zemědělství (Ukrajina – Yegor Reshetnyk, Kazachstán – Artyom Lukashov), kteří představili příslušnou zemi a její trh včetně sektorů, které jsou do budoucna perspektivní pro vzájemnou obchodní spolupráci. V druhé části programu proběhly konzultace se zemědělskými diplomaty, místními silami, zástupci České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, které pokračovaly ještě při následném obědě. Obou seminářů se zúčastnilo více než 40 zástupců českých firem se zájmem o export své produkce do třetích zemí.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem