přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pracovní cesta náměskyně ministra zemědělství do Kolumbie

15.6.2016

Ve dnech 7. - 10. června 2016 se uskutečnila cesta delegace Ministerstva zemědělství ČR vedená náměstkyní ministra Jaroslavou Beneš Špalkovou, jejímž cílem bylo zejména podpořit obchodní spolupráci v oblasti zemědělských komodit a potravin.

Hlavní jednání probíhala na dozorových orgánech Kolumbie (ICA – Instituto Colombiano Agropeculario a INVIMA – Instituto Nacional de Vigilencia de Medicamentos y Alimenticios), kde čeští zástupci podpořili registrační proces českých mlékáren, které mají zájem do této země exportovat především sušené mléko a syrovátku (celkem 17 podniků). Pozn. Česká republika je první z nových členských zemí, která vyplnila obsáhlý certifikační dotazník pro vyhodnocení míry zajištění rizik pro export do Kolumbie, jež je klíčovým předpokladem pro registraci dovážejících podniků. Kolumbijská strana na předmětných jednáních vyjádřila zájem na prohloubení vzájemné spolupráce zejména na technické úrovni.

Delegace Ministerstva zemědělství dále jednala na partnerském kolumbijském resortu, kde vedle zájmu o prohloubení vzájemné spolupráce zejména v oblasti obchodu (exportní komodity obou stran si vzájemně nekonkurují) upozornila na obchodní překážky, kterým čelí evropští exportéři piva alkoholických nápojů do Kolumbie.

S cílem podpořit vzájemné exportní příležitosti ČR a Kolumbie zástupci MZe dále jednali na Vládní agentuře na podporu exportu – Procolombia s tím, že byla oboustranně podpořena myšlenka uskutečnění incomingové mise kolumbijských partnerů v sektoru mléka do ČR.

Vedle bilaterálních jednáních s vládními úřady náměstkyně ministra během pracovní cesty do Bogoty dále podpořila historicky první účast České republiky na veletrhu Alimentec, jež byla organizována Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a agenturou CzechTrade a účastnily se jí firmy ze sektoru jak potravin, tak i potravinářských technologií (Vitana, Artifex, Mediap, Czech Royal Beer, J4 a VEIT Electronics).

Kolumbie

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem