přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jednání o proexportních aktivitách a možnostech v sektoru maso, masné výrobky (včetně konzervovaných), genetika a živá zvířata

21.12.2015

Dne 11. prosince 2015 se na Ministerstvu zemědělství (MZe) konala další ze série sektorově zaměřených schůzek pro zástupce firem a profesních organizací, tentokrát v oboru maso, masné výrobky (včetně konzervovaných), genetika a živá zvířata. Akce probíhala pod vedením paní náměstkyně pro řízení sekce zahraničních vztahů Jaroslavy Beneš Špalkové. Při zahájení semináře byl přítomen také ministr zemědělství Marian Jurečka, který úvodním slovem otevřel toto setkání a shrnul aktuální situaci na trhu.

Účastníkům byl představen nový nástroj proexportní politiky MZe – tzv. zemědělští diplomaté, kteří budou působit ve čtyřech teritoriích ve světě, a to v Číně (p. V. Randáček), Srbsku (p. P. Svoboda), Rusku (sl. N. Hrušková) a Saúdské Arábii (p. E. Řeháček). Diplomaté představili nejen obchodní příležitosti svých teritorií, ale také překážky či kulturní zvyklosti a nároky tamních obyvatel. Dále hosty seznámili s možnostmi svých služeb, které budou moci exportérům nabídnout po výjezdu do daného teritoria, který je plánován na leden 2016.

Stručný vhled do současného agrárního zahraničního obchodu zprostředkoval podnikatelům R. Černohorský, který mimo jiné shrnul i veškeré proexportní aktivity MZe, jež je možné využít. Paní M. Borkovcová informovala o aktualizovaném dotačním titulu 9Ha a 9Hb, který se týká podpory účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách. O podrobnější situaci a novinkách v daném sektoru hovořil ředitel odboru živočišných komodit J. Hojer. Aktuální potravinářskou legislativu v České republice a její nejnovější změny prezentovala P. Čáslavková. O příležitostech na globálním trhu se zvířaty a produkty živočišného původu, z pohledu Státní veterinární správy (SVS), informoval J. Vitásek. Zároveň také poukázal na možnost využití služeb SVS ve smyslu podpory exportu. Doposud méně využívané možnosti exportního financování s podporou státu představil zástupce pojišťovny EGAP pan J. Dubec.

Jednání o proexportních aktivitách a možnostech v sektoru maso, masné výrobky (včetně konzervovaných), genetika a živá zvířata

 

 

Jednání o proexportních aktivitách a možnostech v sektoru maso, masné výrobky (včetně konzervovaných), genetika a živá zvířata

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem