přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Incomingová mise z Turecka zaměřená na chov skotu

18.4.2018

Ve dnech 9. – 12. dubna 2018 navštívila Českou republiku turecká delegace vedená panem Duralim Koçakem, vrchním ředitelem sekce živočišné výroby Ministerstva potravin, zemědělství a živočišné výroby Turecké republiky.

Česká republika do Turecka vyváží živý skot, který tam má vynikající pověst. Turecko je nesoběstačné ve výrobě hovězího masa a z toho důvodu začalo intenzivně pracovat na rozvoji sektoru chovu skotu. Aktuálně probíhá budování farem, které budou postupně zaplňovány zástavovým skotem. Cílem mise bylo představit české technologie a další související produkty, které můžeme tureckým chovatelům skotu nabídnout.

Kromě dvou zástupců tureckého ministerstva tvořili desetičlennou skupinu zástupci chovatelských asociací a chovatelé skotu. Delegaci v průběhu programu doprovázel obchodní rada ze zastupitelského úřadu v Ankaře pan Erik Siegl se svou kolegyní a teritorialistka odboru zahraničně obchodní spolupráce Ministerstva zemědělství ČR paní Zuzana Hercíková.

Po úvodním jednání na Ministerstvu zemědělství vedeném ředitelem odboru živočišných komodit panem Jiřím Hojerem, kde mimo jiné vyslechli prezentaci na téma chovu skotu v ČR přednesenou představitelem Českomoravské společnosti chovatelů, se zúčastnili mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TechAgro v Brně. V rámci pracovního oběda s panem ředitelem odboru zahraničně obchodní spolupráce panem Jiřím Šírem prodiskutovali problémy a příležitosti chovu skotu v ČR a v Turecku a porovnali míru dotací do tohoto segmentu výroby v obou zemích. Na veletrhu navštívili stánky několika českých výrobců technologií pro chov skotu, krmných směsí a léčiv. Při zpáteční cestě do Prahy navštívila turecká delegace několik českých podniků zabývajících se výrobou přípravků pro krmení zvířat a genetikou hospodářských zvířat. Velmi inspirativní byla pro chovatele návštěva velmi moderního kravína se zajištěním maximálního welfare zvířat s technologiemi pro zpracování vyprodukovaného mléka v přilehlé mlékárně. Na závěr programu turecká delegace navštívila sídlo ČMSCH v Hradišťku, kde se mohli seznámit se systémy vedení plemenné knihy a s jednotlivými postupy jejich činnosti.

 

1

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem