přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Incomingová mise „Podpora zapojení českých expertů a subjektů do projektů FAO na regionální úrovni“ (9. – 11. 5. 2018, Praha a Brno)

23.5.2018

Cílem incomingové mise v rámci PROPED bylo zvýšit zájem a informovanost českých subjektů z oblasti rybářství, akvakultury, živočišné výroby a veterinárního lékařství o aktivitách organizace FAO a zejména její regionální úřadovny v Budapešti. Dlouhodobým záměrem je podpořit úspešnost českých soukromých subjektů v zakázkách FAO a využití odborného potenciálu a know-how českých výzkumných institucí v projektech FAO.

Pozvání k návštěvě ČR, exkurzím a jednání s českými protějšky využili tři zástupci regionální kanceláře: Darya Alekseeva - Regional Partnership Development Officer; Victoria Chomo - Senior Fisheries and Aquaculture Officer; a Andriy Rozstalnyy - Animal Health and Production Officer, tedy experti pro oblast rybářství, živočišné výroby a pro rozvoj partnerství a spolupráce.

Incomingová mise byla zahájena prezentací na Ministerstvu zemědělství, kde byla představena česká zkušenost s bojem proti africkému moru prasat. Toto řešení lze nabídnout skrze FAO partnerským státům formou spolupráce institucí (MZe, SVS, SVÚ, VÚŽV) a jejích jednotlivých expertů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prezentovala svou činnost a nabídla možnost spolupráce s FAO například v oblasti sběru dat, hodnocení environmentálních rizik a ochrany zemědělské krajiny. V diskuzi byly prezentovány projekty české rozvojové spolupráce ve veterinární oblasti, jejichž replikace by mohly být realizovány pod hlavičkou FAO v partnerských zemích za účelem posílení kapacit institucí veterinárního dozoru. Zástupci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích projednali konkrétní obrysy připravovaného memoranda o spolupráce s organizací FAO, které nastaví budoucí spolupráci zaměřenou na přenos zkušeností v oblasti akvakultury. Memorandum umožní výměnu zkušeností a expertů a realizaci odborných workshopů. Společnost Geotest zástupcům FAO prezentovala svůj školící projekt pro srbské partnery realizovaný v rámci spolupráce ČR s UNDP, který je zaměřený na praktické otázky chovu skotu a využití bioplynových stanic v kombinaci s akvakulturním chovem ryb.

Během návštěvy Brna proběhla schůzka na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity. Proděkanka prezentovala činnost fakulty jako celku a diskutován byl i výše zmíněný projekt v rámci spolupráce ČR s UNDP, na kterém se fakulta rovněž podílí. Poté proběhla prohlídka areálu se zaměřením na recirkulační systém pro chov ryb, o nějž expertka FAO projevila zájem. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, který je provozovatelem systému, je rovněž potenciálním partnerem pro projektovou činnost FAO.

Jednání na Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátu a léčiv (ÚSKVBL) se zaměřilo zejména na oblast antimikrobiální rezistence, která je jednou z priorit činnosti FAO v regionu. Zástupci ÚSKVBL představili činnost ústavu, českého prostředí a předpisů v oblasti veterinárních léčiv. Nabídli spolupráci formou předání zkušeností, organizace školení a výměny expertů. ÚSKVBL se podílí na realizaci národního programu boje s antimikrobiální rezistencí, v jehož rámci probíhá sběr dat, zejména o spotřebě a prodeji ATB. Zástupci ÚSKVBL prezentovali také projekt na výzkum a vývoj MIC testů, které se využívají pro rychlou diagnostiku nemocí a určení správného postupu léčby a proto pomáhají s omezováním použití antibiotik.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VÚVeL) prezentoval svou činnost, zejména provoz referenční laboratoře, výzkum a zapojení do boje proti veterinárním chorobám například formou provozu poradenských center.

Proběhla diskuze o možnosti spolupráce na projektech a prioritách partnerských zemí ve veterinární oblasti.

Návštěvy společnosti Bioveta se z rodinných důvodů veterinární expert FAO nemohl zúčastnit. Nicméně návštěva umožnila diskuzi o účasti společnosti v mezinárodních tendrech na nákup veterinárních vakcín (v EU i mimo EU (z prostředků EK)). Společnost mimo jiné pracuje na problematice antimikrobiální rezistence – vyvíjí probiotika, bakteriofágy, doplňky stravy, které mohou nahradit nadužívání antibiotik. Stálý představitel ČR při FAO diskutoval se zástupci společnosti konkrétní možnosti dodávek vakcín pro programy FAO, kde se nabízí široká paleta přípravků pro skot, prasata i drůbež.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem