přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace o proceduře exportu do Kanady (Dohoda CETA)

9.5.2017

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda EU s Kanadou (CETA) bude předběžně prováděna s největší pravděpodobností již od léta 2017. Z tohoto důvodu velvyslanectví ČR v Ottawě informuje o krocích, které exportéři budou muset nově splnit, pokud budou chtít plně využít preferencí (snížení nebo odstranění cel) vyplývajících z Dohody CETA:

 • Zboží/výrobek musí získat preferenční původ dle Protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu (tzv. pravidla původu zboží) stanovených v Dohodě CETA.

 • Prokazování preferenčního původu zboží/výrobku pro uplatnění preferenčního zacházení v rámci dohody CETA je stanoveno formou „Prohlášení o původu".

 • U zásilek nad hodnotu 6 000 EUR původního zboží bude muset být vývozce tzv. „Registrovaný vývozce“, aby mohl vystavit „Prohlášení o původu".

 • O registraci vývozce je nutné podat žádost u místně příslušného celního úřadu. Žádost je možné podat online (formou elektronického formuláře), který je dostupný na internetové stránce CS „Formuláře online“.

 • Každý registrovaný vývozce má přidělené číslo registrace vývozce (tzv. číslo REX). Číslo REX pak vývozce uvádí do vystavovaného „Prohlášení o původu“.

 • Vývozci, kteří budou využívat preferenční obchod v rámci Dohody CETA, a nejsou registrovaní vývozci (nemají přiděleno číslo REX), si mohou požádat na místně příslušném celním úřadu o registrovaného vývozce v rámci systému REX ještě před vstupem Dohody CETA v platnost. Bližší informace k „Registrovanému vývozci“ najdete (zde).

 • Pro uplatnění preferenčního zacházení je nutné v zemi dovozu prokázat preferenční původ zboží/výrobku „Prohlášením o původu“ vystaveným vývozcem v zemi vývozu.

Pro bližší informace je možné se obrátit na:

 • místně příslušný celní úřad
 • stránky celní správy: www.celnisprava.cz
 • e-mailovou adresu: informace@csmfcrcz
 • infolinku celní správy: +420 261 331 919
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem