přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem vstoupila v platnost

6.8.2020

K 1. srpnu 2020 vstoupila v platnost dohoda, jež do budoucna umožní zrušení 99 % všech celních poplatků a celkově přispěje k usnadnění vzájemného obchodu, i v oblasti zemědělství a potravinářství.

Po Korejské republice, Japonsku a Singapuru je Vietnam další zemí regionu východní a jihovýchodní Asie, s níž Evropská unie uzavřela dohodu o volném obchodu. Dohoda je zároveň nejrozsáhlejší, jakou doposud EU uzavřela s „rozvojovou zemí„ a měla by též přispět k otevření trhu se službami a veřejnými zakázkami.

Od prvního dne účinnosti bude odstraněno 65 % cel na evropské zboží exportované na vietnamský trh. Na zbývající položky pak bude uplatněno přechodné období v rozmezí tří až deseti let dle příslušné skupiny produktů. Clo bude snižováno pravidelně každý rok. S výjimkou piva, kde bude průběh snižování nerovnoměrný.

Pro Českou republiku patří z hlediska exportu mezi významné chmel (za 3 roky); pivo (10 let); potravinové přípravky (5 – 7 let); krmiva, i pro psy a kočky, (0 – 3 roky); nealkoholické nápoje (7 let); čokoláda a další cukrovinky či zmrzlina (5 – 7 let); slad (5 let); mléko (3 roky); sušené mléko (5 let) či inseminační dávky skotu (při vstupu v platnost bez cla).

Některé položky byly zatíženy poměrně nízkým clem již před vstupem dohody v platnost. Například chmel, krmiva, sušené mléko, slad nebo býčí sperma.

Dále by měla dohoda přispět k omezení regulatorních překážek a nadbytečné „překrývající se“ administrativy a zajistit vymahatelnost vzájemně dohodnutých pravidel. Z pohledu agrárního a potravinářského vývozu je důležité především zjednodušení a větší transparentnost v oblasti sanitárních a fytosanitárních předpisů.

V rámci dohody bude též zajištěna právní ochrana téměř dvou set produktů s chráněným označením původu (GIs) pocházejících ze států EU. Mezi jinými též tradičních tří českých GIs: České pivo, Českobudějovické pivo a Žatecký chmel.

V letech 2017 až 2019 dosahoval český agrární export do Vietnamu objemu v rozmezí 136 až 184 mil. Kč. Přičemž dovoz z Vietnamu dosahoval 921 – 1 066 mil. Kč. Hlavní položky importu z Vietnamu zahrnují ryby a mořské plody (krevety), kešu, těstoviny, kávu, pepř či rýži.

Více informací včetně celého textu dohody a harmonogramu snižování tarifů je k nalezení na stránkách Evropské komise.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem