přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předpokládané změny ve stravovacích trendech Američanů

30.10.2020

Pandemie koronaviru pravděpodobně zvrátí trend z posledních několika dekád týkající se místa stravování. V roce 2010 se poprvé v historii výdaje na stravování mimo domov přehouply přes 50 %.

Pro srovnání - v roce 1987 to bylo na úrovni 44 % (viz tuto studii). Omezení provozu nebo přímo uzavření provozoven veřejného stravování samozřejmě donutilo Američany k úpravě svých návyků. Podle nedávné studie více než polovina respondentů od začátku pandemie se začala pravidelně stravovat doma. Každodenní snídani si doma připraví 44 % (oproti 33 % před pandemií), u oběda je to na úrovni 31 % (oproti 18 %) a večeře 33 % (oproti 21 %). 

S touto změnou přichází i řada dílčích trendů a také potřeba vyhnout se určité „únavě ze stále stejné nabídky“. Příležitostí pro producenty a exportéry je tak zvyšovat kulinářské znalosti zákazníka a pomáhat mu zkoušet nové přístupy, např. nové přísady, suroviny, případně hledat způsoby, jak udělat večeři jednodušší nebo zábavnější.

Rozšiřujícím se fenoménem primárně ve velkých městských aglomeracích je nákup na základě hodnot. Spotřebitelé stále více utrácejí dolary za značky, které konvenují s jejich životním postojem. Generace Z se velmi zajímá o podporu brandů, které jsou udržitelné, mají etické pracovní postupy, nebo jsou ve vlastnictví žen či etnických menšin.

V souvislosti s obavou z nakažení koronavirem a případným těžším průběhem onemocnění řada spotřebitelů začala více dbát na správnou životosprávu. To vytváří další prostor pro tak už rozšířený segment zdravých potravin, zdravější přísady, alternativní sladidla apod. Během pandemie byl zaznamenán exponenciální růst u produktů čistě rostlinného původu „plant-based“. Zásadní ale je, aby takové produkty chutnaly dobře a zákazníci se k nim rádi vraceli.

Pro české producenty a exportéry je tak stále otevřen prostor pro uplatnění produktů, které odpovídají nebo se blíží výše uvedeným specifikacím. Zemědělský diplomat v USA je připraven pomoci s prezentací na vhodných veletrzích nebo s vyhledáním potenciálních partnerů.

Situace ohledně koronaviru dále akcelerovala řešení bezkontaktního prodeje vybraných produktů. Ve větších městech se tak je možné setkat s prodejními automaty s pekařskými produkty, baleným masem nebo pizzou. Zatím je to trend spíše okrajový a je otázkou, jestli to nebude módní hit pouze po určitou dobu, jako tomu bylo v případě mlékomatů v České republice.

Bez bilaterálních obchodních dohod je vývoz amerického obilí nemyslitelný

Více než 60 % celkového vývozu obilovin a navazujících výrobků míří do zemí, se kterými mají USA sjednány FTA (dohody o volném obchodu). Severoamerická dohoda o volném obchodu NAFTA v minulosti zajistila mexický a kanadský trh, jako klíčové destinace pro americké obilí. A oproti EU ztrácí USA dech při sjednávání nových obchodních dohod, podle vyjádření US Grains Council (profesní organizace producentů obilovin v USA)  při nedávném slyšení v Kongresu. Jako klíčové bariéry bránící vývozu obilovin patří cla, netarifní překážky, regulatorní a administrativní předpisy, u kterých je nejúčinnějším způsobem omezení či odstranění prostřednictvím obchodních dohod. V současné chvíli je mezi zeměmi světa sjednáno více než 300 platných obchodních dohod a z toho USA jsou smluvní stranou pouze 14 dohod s 20 zeměmi. USGC tak bude dále tlačit na liberalizaci obchodu a otevírání 

Koronavirus v USA – aktuální situace

V celkovém úhrnu se USA v tomto týdnu v průměru dostaly s počtem nových nakažení k hranici 100 tisíc za den. Blíží se tak celkovému počtu 9,9 mil. nakažených, přes 240 tis. úmrtí s koronavirem a uskutečněno již bylo přes 152 mil. testů. Nejvyšší počty nových případů jsou evidovány v Texasu, Illinois, Wisconsinu, Kalifornii a Floridě.

Vzhledem k situaci v Texasu zavádí např. řetězec H-E-B v Texasu kvóty na prodej některých produktů zákazníkům (zatím jde o hygienické potřeby), aby nedošlo k jejich rychlému vyprodání, jak tomu bylo u řady produktů v prvních týdnech pandemie na jaře t.r.

 

Zpracoval: P. Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C., Mob: +1 202 507-3859, Mob ČR: +420 601 558 079, petr_jezek@mzvcz

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem