přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Uzavřené smlouvy

V souladu se Zákonem o registru smluv 340/2015 sb.) jsou veškeré uzavřené smlouvy po 1. 7. 2016 ministerstvem publikovány výlučně jen v Registru smluv.

Na této stránce zůstávají dostupné bez další aktualizace pouze zveřejněné smlouvy uzavřené do data 1. 7. 2016.

 

Uzavřené smlouvy
Datum Název smlouvy Typ smlouvy Smlouva (pdf)
23.11.2016 Odbor vnitřní správy

Předmětem smlouvy je zajištění domovnických služeb spočívajících v zajištění technické údržby objektu

smlouva na služby  
25.11.2016 Odbor vnitřní správy

Správa administrativní budovy Kotlářská 931/53,602 00 Brno

objednávka

PDF 4500113429-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500113429-2016-12131 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (95 KB)

21.11.2016

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření


4 ks posudků na akce: VD Boskovice-rekonstrukce VD, PPO města Písek- LB Otavy, Labe, Mělník-PPO II. et., Višňová, Víska-výstavba suché nádrže na Krčelském potoce, 3ks posudků na akce: Librantický potok, Bukovina-výstavba suché nádrže, Suchá nádrž Choltický, Markoušovický potok-zkapacitnění

objednávka

PDF 20. dílčí objednávka k Rámcové smlouvě 1050-2014-15122 Otevírá se do nového okna. (272 KB)

PDF Rámcová smlouva 1050-2014-15122 Otevírá se do nového okna. (3 MB)

PDF Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě 1050-2014-15122 Otevírá se do nového okna. (310 KB)

24.11.2016 Odbor vnitřní správy

Nákup frankovacího stroje

objednávka

PDF 4500113379-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500113379-2016-12132 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (429 KB)

20.11.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Školení kontrolních organizací EZ a státních kontrolních orgánů pro ekologické zemědělství - SZPI, SVS a ÚKZÚZ - 24. - 25. 11. 2016 v Úštěku.

objednávka

PDF 4500113270-2016-14153 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500113270-2016-14153 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (49 KB)

14.11.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Vyhotovení komplexní studie "Současné trendy výzkumu a výroby potravin pro skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu"

smlouva na služby PDF 861-2016-14151 Otevírá se do nového okna. (273 KB)
16.11.2016 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Předmětem této Smlouvy je vytvoření webové aplikace eKatalog bonitovaných půdně ekologických jednotek „eKatalog BPEJ"

smlouva o dílo PDF 855-2016-10052 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
9.11.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zabezpečení a realizace dvou seminářů "Optimalizace organické hmoty v půdě - postupy udržitelného hospodaření"

objednávka

PDF 4500113109-2016-14153 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500113109-2016-14153 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (12 KB)

9.11.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zajistit provoz 13 samostatných dlouhodobých polních pokusů, zajistit provedení dlouhodobých polních pokusů podle schválených metodik, ......

smlouva na služby PDF 857-2016-14151 Otevírá se do nového okna. (310 KB)
21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a ubytování konzultantů a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu Internationale Grüne Woche 2017

smlouva na služby

PDF 894-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (260 KB)

PDF 894-2016-10042 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (229 KB)

PDF 894-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 Otevírá se do nového okna. (185 KB)

PDF 894-2016-10042 Příloha č. 4 Otevírá se do nového okna. (2 MB)

22.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému Aspi. Předplatné pro aktualizace právních informací je stanoveno na dobu 24 měsíců, to je od 1.1. 2017 do 31.12. 2018.

smlouva o poskytnutí užívacích práv PDF 738-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (381 KB)
21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a ubytování konzultantů a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu SIAL CHINA 2017.

smlouva na služby

PDF 899-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (260 KB)

PDF 899-2016-10042 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (222 KB)

PDF 899-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 Otevírá se do nového okna. (185 KB)

PDF 899-2016-10042 Příloha č. 4 Otevírá se do nového okna. (6 MB)

21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a ubytování konzultantů a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu Gulfood 2017.

smlouva na služby

PDF 896-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (260 KB)

PDF 896-2016-10042 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (221 KB)

PDF 896-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 Otevírá se do nového okna. (185 KB)

PDF 896-2016-10042 Příloha č. 4 Otevírá se do nového okna. (6 MB)

21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu Foodex Japan 2017

smlouva na služby

PDF 897-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (259 KB)

PDF 897-2016-10042 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (222 KB)

PDF 897-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 Otevírá se do nového okna. (184 KB)

PDF 897-2016-10042 Příloha č. 4 Otevírá se do nového okna. (6 MB)

21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu Biofach 2017

smlouva na služby

PDF 895-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (260 KB)

PDF 895-2016-10042 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (223 KB)

PDF 895-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 Otevírá se do nového okna. (186 KB)

PDF 895-2016-10042 Příloha č. 4 Otevírá se do nového okna. (6 MB)

21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu Anuga 2017

smlouva na služby

PDF 900-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (260 KB)

PDF 900-2016-10042 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (220 KB)

PDF 900-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 Otevírá se do nového okna. (186 KB)

21.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS, Bezpečnost informací PnR č. 10,  240 MD

prováděcí smlouva OPOS

PDF 851-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (373 KB)

PDF 165-2015-13310 Rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (589 KB)

21.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva-OPOS, část Architektura a koncepce, PnR č. 4, 120 MD

prováděcí smlouva OPOS

PDF 862-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (374 KB)

PDF 160-2015-13310 Rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (574 KB)

21.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS, část Infrastruktura a serv.řešení, PnR č. 6, 330 MD

prováděcí smlouva OPOS

PDF 864-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (392 KB)

PDF 162-2015-13310 Rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (570 KB)

4.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Informační systém Národní dotace 2016"

smlouva o dílo

PDF 520-2015-13310/2 Otevírá se do nového okna. (443 KB)

PDF 520-2015-13310/1 Otevírá se do nového okna. (4 MB)

PDF 520-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (68 MB)

21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a další služby, související s provozem expozice včetně pronájmu příslušného výstavářského zařízení a nábytku a ubytování konzultantů a zajistit doprovodný program a další smluvené služby.

smlouva na služby

PDF 898-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (261 KB)

PDF 898-2016-10042 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (221 KB)

PDF 898-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 Otevírá se do nového okna. (187 KB)

16.11.2016

Sekce ekonomiky a informačních technologií


Smlouva o zajištění serverů platformy IA64 A X86 pro potřeby migrace mezi platformami

smlouva o zajištění serverů PDF 865-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (629 KB)
4.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Vypracování analýzy migrace ISVS-VODA

objednávka

PDF 4500113016-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (364 KB)

PDF 4500113016-2016-13330 Příloha Otevírá se do nového okna. (1 MB)

PDF 4500113016-2016-13330 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (449 KB)

16.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Objednávka pilotního čísla odborného proexportního speciálu Ministerstva zemědělství

objednávka PDF 4500113272-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (153 KB)
4.11.2016 Odbor vnitřní správy

Koupě ojetého osobního automobilu Škoda Superb (dříve nám pronajatého).

kupní smlouva

PDF 858-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (225 KB)

PDF 858-2016-12132 Příloha Otevírá se do nového okna. (65 KB)

9.11.2016 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Aktualizace Příručky ochrany proti vodní erozi (dále jen "Příručka") včetně grafické přípravy pro tisk a příprava interaktivní webové encyklopedie.

smlouva o dílo PDF 630-2016-10052 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
9.11.2016 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Integrace optimalizace velikosti a rozměrových parametrů půdních bloků ve vztahu k efektivní zemědělské výrobě a ochraně zemědělského půdního fondu do samostatného modulu Protierozní kalkulačky.

smlouva o dílo PDF 632-2016-10052 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
9.11.2016 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Získání nových poznatků o infiltraci a retenci vody v degradovaných zemědělských půdách.

smlouva o dílo PDF 633-2016-10052 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
15.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Objednávka grafického zpracování a tisku publikace Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 - anglická verze

objednávka

PDF 4500113198-2016-10040 Otevírá se do nového okna. (103 KB)

PDF 4500113198-2016-10040 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (64 KB)

PDF 1131-2014-11110 Rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (229 KB)

14.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Objednávka grafického zpracování a tisku publikace Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR za rok 2015

objednávka

PDF 4500113161-2016-10040 Otevírá se do nového okna. (104 KB)

PDF 4500113161-2016-10040 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (625 KB)

PDF 449-2016-10042 Rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (292 KB)

10.11.2016 Odbor vnitřní správy

Stavební práce budovy Agrodům Vyškov

smlouva o dílo

PDF 674-2015-12135/2 Otevírá se do nového okna. (281 KB)

PDF 674-2015-12135 Otevírá se do nového okna. (299 KB)

PDF 674-2015-12135/1 Otevírá se do nového okna. (226 KB)

4.11.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost v oblasti využití GMO í

smlouva o dílo PDF 807-2016-17224 Otevírá se do nového okna. (230 KB)
7.11.2016 Odbor vnitřní správy

Výměna stávajícího kotle na tuhá paliva a provedení činností s tím souvisejících v rozsahu daném Ing. J. Bohadlem

smlouva o dílo

PDF 877-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (248 KB)

PDF 877-2016-12131 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (24 KB)

8.11.2016 Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod 

Na základě Rámcové smlouvy č. 670-2016-15150 objednáváme Posudky týkající se specifikovaných akcí, jak je tento pojem definován v čl. I. Smlouvy

objednávka

PDF 64409/2016-MZE-15152 Otevírá se do nového okna. (133 KB)

PDF 64409/2016-MZE-15152 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (7 KB)

PDF 670-2016-15150 Rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (221 KB)

7.11.2016 Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Zpracování procesního a výsledkového hodnocení dle specifikace v Příloze č. 1 smlouvy

smlouva na služby

PDF 759-2016-14121 Otevírá se do nového okna. (369 KB)

PDF 759-2016-14121 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (387 KB)

PDF 759-2016-14121 Příloha č. 2 Otevírá se do nového okna. (96 KB)

PDF 759-2016-14121 Příloha č. 3 Otevírá se do nového okna. (215 KB)

PDF 759-2016-14121 Příloha č. 4 Otevírá se do nového okna. (149 KB)

12.10.2016 Odbor Řídící orgán PRV

Zajištění zpracování hodnocení během programového období (průběžné hodnocení) a následné (ex-post) hodnocení Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 (dále jen „PRV“) v letech 2016-2024.

smlouva o dílo PDF 493-2016-14114 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
9.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: GASTROFEST České Budějovice

smlouva na služby PDF 824-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (158 KB)
9.11.2016 Odbor vnitřní správy

Oprava kopírovacích strojů Canon

objednávka

PDF 4500113107-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500113107-2016-12134 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (552 KB)

27.10.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zabezpečení vydání "Almanachu Zlatá udice 1974 - 2016" - u příležitosti 45. výročí rybářského vzdělávacího programu Zlatá udice.

objednávka

PDF 4500112880-2016-14153 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500112880-2016-14153 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (68 KB)

31.10.2016 Odbor kanceláře ministra 

Objednávka grafického zpracování a tisku publikace Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015

objednávka

PDF 4500112886-2016-10040 Otevírá se do nového okna. (103 KB)

PDF 4500112886-2016-10040 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (63 KB)

PDF 1131-2014-11110 Rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (229 KB)

3.11.2016 Odbor vnitřní správy

Provedení rekonstrukce sociálního zařízení v budově Ministerstva zemědělství (části "B") na adrese Šumperk, Nemocniční 1852/53.

Smlouva o dílo PDF 719-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (311 KB)
2.11.2016 Odbor ICT

Prováděcí rámcová smlouva - výzva č. 4 - Zajištění kontroly kvality dodávky (quality assurance, dále také „QA“) migrační fáze projektu PRAIS ze strany nezávislého dodavatele s dostatečnou praktickou zkušeností s realizací obdobných projektů(hlavní úkoly QA vypsány ve výzvě)

Objednávka k rámcové sml. PDF 863-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (284 KB) PDF 282-2016-13310 rámc.sml. Otevírá se do nového okna. (5 MB)
1.11.2016 Odbor vnitřní správy

Opravy venkovního ochozu v I. NP vč. hlavního vchodu budovy Mze Ústí n. L., Masarykova 19/275

Objednávka PDF 4500112897-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (288 KB)
26.10.2016 Odbor vnitřní správy

Dodávka a montáž elektronických indikátorů topných nákladů v objektu MZe Ústí nad Labem, Masarykova 19/275

Objednávka PDF 4500112822-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (283 KB)
2.11.2016 Odbor vnitřní správy

Novoročenky 2017

objednávka

PDF 4500112951-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500112951-2016-12134 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (99 KB)

2.11.2016 Odbor rostlinných komodit

Monitoring invazních a k herbicidům odolných populací plevelů

Smlouva o dílo PDF 644 -2016-17221 Otevírá se do nového okna. (163 KB)
1.11.2016 Odbor kanceláře ministra 

Poradenství v oblasti lesnictví a myslivosti

Smlouva o dílo PDF 871-2016-10040 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
27.10.2016 Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Zajištění Formulace výzkumných okruhů a otázek pro připravované šetření

Objednávka PDF Obj.61093-2016-16222 Otevírá se do nového okna. (205 KB) PDF Obj.61093-2016-16222-akceptace Otevírá se do nového okna. (347 KB)
26.10.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost len a konopí

Smlouva o dílo PDF 470 -2016-17222 Otevírá se do nového okna. (165 KB)
24.10.2016 Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Zajištění Dotazníkového šetření o sběru lesních plodin, návštěvnosti a vnímání lesa v reprezentativním souboru obyvatel ČR za rok 2016

objednávka

PDF 59688/2016-MZE-16222 Objednávka Otevírá se do nového okna. (206 KB)

PDF 59688/2016-MZE-16222 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (216 KB)

26.10.2016 Odbor vnitřní správy

Správa administrativní budovy Kotlářská 931/53,602 00 Brno

objednávka

PDF 4500112842-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500112842-2016-12131 Potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (91 KB)

25.10.2016 Odbor kanceláře ministra

Objednávka grafického zpracování a tisku publikace Český chmel/Czech hops 2016

objednávka

PDF 4500112818-2016-10040 Otevírá se do nového okna. (103 KB)

PDF 4500112818-2016-10040 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (418 KB)

PDF 449-2016-10042 Rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (292 KB)

27.10.2016 Odbor vnitřní správy

Správa administrativní budovy Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

Smlouva na služby PDF 637-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (257 KB) PDF 637-2016-12131- Příloha č.1 Otevírá se do nového okna. (222 KB) PDF 637-2016-12131- Příloha č.2 Otevírá se do nového okna. (244 KB) PDF 637-2016-12131- Příloha č.3 Otevírá se do nového okna. (200 KB)
26.10.2016 Odbor vnitřní správy

Podlahářské práce             

Smlouva o dílo PDF 638-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (250 KB)
24.10.2016 Odbor vnitřní správy

Smlouva o zajištění domovních služeb v budově J. Hradec          

Smlouva na služby PDF 843-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (191 KB) PDF 843-2016-12131 př.1 Otevírá se do nového okna. (127 KB)
18.10.2016 Odbor vnitřní správy

Ukončení dodatku č. 6 smlouvy - nově pronajaté prostory. V pronájmu zůstávají prostory původní.

nájemní smlouva

PDF 1398-2012-12143/9 Otevírá se do nového okna. (87 KB)

PDF 1398-2012-12131 Otevírá se do nového okna. (344 KB)

PDF 1398-2012-12131/1 Otevírá se do nového okna. (76 KB)

PDF 1398-2012-12131/2 Otevírá se do nového okna. (79 KB)

PDF 1398-2012-12131/3 Otevírá se do nového okna. (65 KB)

PDF 1398-2012-12131/4 Otevírá se do nového okna. (75 KB)

PDF 1398-2012-12131/5 Otevírá se do nového okna. (64 KB)

PDF 1398-2012-12131/6 Otevírá se do nového okna. (103 KB)

PDF 1398-2012-12131/7 Otevírá se do nového okna. (71 KB)

PDF 1398-2012-12131/8 Otevírá se do nového okna. (79 KB)

25.10.2016 Odbor auditu a supervize

Poskytnutí činnosti odborného experta při provádění interního auditu systému bezpečnosti informací Ministerstva zemědělství

                 
Smlouva o dílo PDF 809-2016-10013 Otevírá se do nového okna. (199 KB)
21.10.2016 Odbor vnitřní správy

Stavební práce - oprava venkovního schodiště a přilehlého chodníku před

budovou MZe, Wurtmova 606/2, Přerov

Objednávka PDF 4500112724-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (363 KB) PDF potvrzená obj. 4500112724-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (54 KB)
24.10.2016 Odbor živočišných komodit 

Dohoda o  narovnání regresního nároku MZe x ČMSCH,a.s.

      
Dohoda PDF 815-2016-17210 Otevírá se do nového okna. (120 KB)
11.10.2016 Odbor Řídící orgán PRV

Smlouva o nevýhradní podlicenci k užití a vydání Aktualizované Brožury – SZIF

    
Smlouva o dílo PDF 767-2016-14111 Otevírá se do nového okna. (149 KB)
25.10.2016 Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení

Zpracování aktualizace dokumentu "Krizový plán Státní veterinární správy ČR"

    
Smlouva o dílo PDF 844- 2016-10020 Otevírá se do nového okna. (170 KB)
19.10.2016 Odbor ICT

Zajištění podpory SW produktu HP Intelligent Manager Center

     
Objednávka PDF 4500112671-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (364 KB) PDF 4500112671-2016-13330- akceptace obj. Otevírá se do nového okna. (508 KB)
21.10.2016 Odbor kanceláře ministra

Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově

        

Smlouva na služby

(Dohoda)

PDF 840-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
19.10.2016 Odbor Řídící orgán PRV

Kompletní zajištění služeb pro realizaci Konference Venkov 2016, která se bude konat ve dnech 20. a 21. 10. 2016 v Ústeckém kraji

         
Smlouva na služby PDF 490-2016-14111-dodatek č.1k rámc.sml. Otevírá se do nového okna. (317 KB) PDF 490-2016-14111-rámc.sml. Otevírá se do nového okna. (357 KB)
18.10.2016 Odbor ICT

Zajištění služeb v oblasti zefektivnění spolupráce v rámci ICT útvarů MZe a resortních organizací

     
Objednávka PDF 4500112668-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (364 KB) PDF Akceptace obj.4500112668-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (799 KB)
14.10.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zabezpečení a realizace odborných školení pro vinohradníky a vinaře - 4. 11. 2016 v Lednici a 8. 11. 2016 ve Zlíně

Objednávka PDF 4500112605-2016-14150 Otevírá se do nového okna. (363 KB) PDF Akceptace obj.4500112605-2016-14150 Otevírá se do nového okna. (13 KB)
20.10.2016 Odbor kanceláře ministra

objednávka tisku a distribuce informační tiskoviny - omalovánek - k projektu Ovoce a zelenina do škol

Objednávka PDF Obj.4500112679-2016-10040 Otevírá se do nového okna. (139 KB) PDF rámc.sml.449-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (292 KB)
21.10.2016 Odbor kanceláře ministra

záštita nad akcí Vesnice roku 2016 – Kašava              

Smlouvy na služby-dohoda PDF 823-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (156 KB)
19.10.2016 Odbor environmentálního a ekologického zemědělství 

Vyhledání a zajištění spolupráce s alespoň dvěma vhodnými podniky pro provozování modelového intenzivního sadu obhospodařovaného podle pravidel pro ekologickou produkci v součtu o celkové výměře minimálně 4 ha.

      
Objednávka PDF Obj. 59718-2016-17252 Otevírá se do nového okna. (216 KB) PDF akceptace obj. 59718-2016-17252 Otevírá se do nového okna. (141 KB)
11.10.2016 Odbor vnitřní správy

Dodávka zimních pneumatik

Objednávka PDF Obj. 4500112517-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (289 KB) PDF 4500112517-2016-12134-akceptace Otevírá se do nového okna. (40 KB)
21.10.2016 Odbor kanceláře ministra
Záštita ministra zemědělství nad konferencí Biosummit 2016                           
smlouva na služby PDF 797-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (160 KB)
21.10.2016 Odbor kanceláře ministra
Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: 6. Krajská výstava Jihomoravského kraje                           
smlouva na služby PDF 796-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
14.10.2016

Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod


Uzavírání objednávky na realizaci VZ Činnost SE na posuzování akcí pro zařazení do prg. 129 280

smlouva o dílo PDF 670-2016-15150 Otevírá se do nového okna. (221 KB)
12.10.2016

Odbor vnitřní správy


Stavební úpravy v oblasti požární bezpečnosti.

smlouva o dílo

PDF 372-2016-12135 Otevírá se do nového okna. (241 KB)

PDF 372-2016-12135 Přílohy Otevírá se do nového okna. (1 MB)

10.10.2016 Odbor vnitřní správy

Poskytování nepravidelné přepravy osob objednatele poskytovatelem podle určení objednatele za podmínek v této smlouvě uvedených. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím svého nonstop dispečinku poskytovat podle určení objednatele (zejména formou telefonických objednávek) přepravu osob za předem touto smlouvou garantované ceny.

smlouva na služby PDF 356-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (245 KB)
17.10.2016

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Analýza a vyhodnocení ekonomických dopadů současných i plánovaných opatření na ochranu půdy

smlouva o dílo PDF 802-2016-10052 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
10.10.2019

Odbor environmentálních podpor PRV


Aktualizace a zpracování podkladů k vyhodnocení kritéria suchost, nízká teplota a nadměrná vlhkost půdy na území ČR podle pokynů Evropské komise

smlouva o dílo PDF 494-2016-14131 Otevírá se do nového okna. (174 KB)
14.10.2016 Odbor vnitřní správy

Vypracování projektové dokumentace na výměnu oken v budově MZe, Těšnov 17, Praha 1 - východní fasáda - 1. podlaží

objednávka

PDF 4500112586-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500112586-2016-12132 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (45 KB)

4.10.2016

Odbor pro veřejné zakázky


Zajištění služeb pro 70 osob v rámci pracovního setkání se zástupci resortních organizací Ministerstva zemědělství k problematice zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve dnech 11. – 12. 10. 2016.

objednávka

PDF 56978/2016-MZE-12113 Otevírá se do nového okna. (200 KB)

PDF 56978/2016-MZE-12113 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (83 KB)

18.10.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS, Technická a technologická řešení PnR č. 19, 20 MD

prováděcí smlouva OPOS

PDF 732-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (369 KB)

PDF 164-2016-13310 Rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (695 KB)

13.10.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění dvoudenní konference na téma "Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově", jejíž součástí budou přednášky a exkurze na zemědělské podniky včetně příkladů dobré praxe v návaznosti na Program rozvoje venkova.

objednávka

PDF 55972/2016-MZE-14111 Otevírá se do nového okna. (208 KB)

PDF 55972/2016-MZE-14111 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (945 KB)

11.10.2016

Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství


Zabezpečení zázemí "Ročního semináře pro zvyšování kvality práce vodoprávních úřadů 2016" v hotelu Skalský dvůr (Bystřice nad Perštejnem) ve dnech 19. - 21. 10. 2016

Objednávka PDF 4500112501-2016-14150 Otevírá se do nového okna. (363 KB) PDF 4500112501-2016-14150 potvrzení Otevírá se do nového okna. (52 KB) PDF 496-2016-15111 Otevírá se do nového okna. (204 KB)
12.10.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění služeb pro podzimní setkání partnerů zemědělských podnikatelů v rámci činnosti Celostátní sítě pro venkov dne 7. listopadu 2016 v době od 9:00 – 21:00 hod. a 8. listopadu 2016 od 9:00 – 13:30 hod. v Hotelu Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem.

smlouva na služby

PDF 780-2016-14111 Otevírá se do nového okna. (225 KB)

PDF 780-2016-14111 Příloha Otevírá se do nového okna. (1 MB)

7.10.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Konzultační služby na zefektivnění spolupráce

objednávka

PDF 4500112431-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (364 KB)

PDF 4500112431-2016-13330 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (916 KB)

5.10.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k veřejné zakázce "Kam by Ministerstvo zemědělství mělo vyslat své diplomaty?"

objednávka

PDF 57118/2016-MZE-10040 Otevírá se do nového okna. (197 KB)

PDF 57118/2016-MZE-10040 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (334 KB)

7.10.2016

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Digitalizace historických materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPP)

smlouva o dílo PDF 183-2016-10052 Otevírá se do nového okna. (581 KB)
7.10.2016 Odbor vnitřní správy

Projektová dokumentace na rekonstrukci zasedací místnosti v budově MZe, Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec

smlouva o dílo PDF 596-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (233 KB)
7.10.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a porad.

Zajištění služeb v souvislosti se zabezpečením a realizací projektu na propagaci rybářství, ochrany přírody a efektivního využití volného času dětí a mládeže "Ve vodě nežijí jen vodníci", který se uskuteční v měsících říjnu a listopadu 2016 na území Středočeského kraje.

objednávka

PDF 4500112435-2016-14153 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500112435-2016-14153 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (52 KB)

31.8.2016

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření


Objednávka na vypracování dokumentu "Podpora pro zajištění plánování v oblasti vod do roku 2021"

objednávka

PDF 48823/2016-MZE-15121 Otevírá se do nového okna. (254 KB)

PDF 48823/2016-MZE-15121 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (914 KB)

5.10.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva-OPOS, část Infrastruktura a serv.řešení, PnR č. 5, 60 MD

Smlouva prováděcí PDF 777-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (385 KB) PDF 162-2015-13310 Rámc.sml. Otevírá se do nového okna. (571 KB)
30.9.2016 Oddělení programového řízení

Smlouva o poskytování služeb ICT provozu

smlouva o poskytování služeb

PDF 313-2015-13310/2 Otevírá se do nového okna. (1 MB)

PDF 313-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (13 MB)

PDF 313-2015-13310/1 Otevírá se do nového okna. (1 MB)

13.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - výzva k poskytnutí plnění dle rámcové smlouvy o poskytování služeb - výzva č. 3/2016

Smlouva prováděcí PDF 817-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (283 KB) PDF 282-2016-13310 Rámc.sml. Otevírá se do nového okna. (5 MB)
3.10.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - výzva č. 2

Smlouva prováděcí PDF 821-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (262 KB) PDF 282-2016-13310 Rámc.sml. Otevírá se do nového okna. (5 MB)
5.10.2016 Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Příprava a realizace 3 stanovených seminářů a 3 dodatečných seminářů se zaměřením na veřejné zakázky OP Rybářství 2014-2020

                             

Smlouva o dílo

PDF 734-2016-14121 Otevírá se do nového okna. (334 KB)
29.9.2016 Odbor vnitřní správy

Svoz odpadů v budovách MZe v Praze

smlouva na služby

PDF 689-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (237 KB)

PDF 689-2016-12133 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (132 KB)

PDF 689-2016-12133 Příloha č. 2 Otevírá se do nového okna. (356 KB)

27.9.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů  a ostatních silnoproudých rozvodů mimo prostory Finančního úřadu

Smlouva o dílo PDF 292-2016-12135 Otevírá se do nového okna. (275 KB)
27.9.2016 Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů

Vyhodnocení účinnosti leteckého vápnění (po 10 letech od aplikace), včetně přípravy projektů chemické meliorace.

       
Smlouva o dílo PDF 752-2016-16212 Otevírá se do nového okna. (184 KB)
27.9.2016 Odbor informačních a komunikačních technologií

Prováděcí smlouva -OPOS, Bezpečnost informací PnR č. 9, 80 MD

Prováděcí smlouva PDF 773-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (374 KB)
22.9.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a porad.

Zajištění služeb v souvislosti se zabezpečením a realizací odborných seminářů k problematice chovu a zdraví skotu, přežvýkavců, prasat, drůbeže, ryb, včel a produkce potravin, které se uskuteční ve dnech 18. 10.,  15. 11. a 29. 11. 2016 ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně.

objednávka

PDF 4500112121-2016-14153 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500112121-2016-14153 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (102 KB)

20.9.2016 Odbor bezpečnosti potravin

Zajištění činnosti Vědeckého výboru výživy zvířat

Smlouva o dílo PDF 574-2016-18111 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
20.9.2016 Odbor bezpečnosti potravin

Zajištění činnosti Vědeckého výboru veterinárního

Smlouva o dílo PDF 573-2016-18111 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
12.9.2016 Odbor vnitřní správy

Kompletní rekonstrukce topné soustavy v budově MZe na adrese Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary

smlouva o dílo PDF 741-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (235 KB)
22.9.2016 Odbor bezpečnosti potravin

Zajištění činnosti VV fytosanitárního a životního prostředí a VV pro geneticky modifikované potraviny a krmiva

Smlouva o dílo PDF 572-2016-18111 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
23.9.2016 Odbor vnitřní správy

Výměna oken budovy MZe Tábor, Purkyňova 2533

Smlouva o dílo PDF 790-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (239 KB) PDF 790-2016-12131-příloha č.1 Otevírá se do nového okna. (23 KB) PDF 790-2016-12131-příloha č.2 Otevírá se do nového okna. (128 KB) PDF 790-2016-12131-příloha č.3 Otevírá se do nového okna. (285 KB) PDF 790-2016-12131-příloha č.4 Otevírá se do nového okna. (28 KB) PDF 790-2016-12131-příloha č.5 Otevírá se do nového okna. (60 KB) PDF 790-2016-12131-příloha č.6 Otevírá se do nového okna. (60 KB) PDF 790-2016-12131-příloha č.7 Otevírá se do nového okna. (21 KB)
21.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Rozšíření a upgrade softwarového produktu Misys Budova

objednávka

PDF 4500112101-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (364 KB)

PDF 4500112101-2016-13330 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (594 KB)

19.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Zajištění podpory webového servisu eAGRI platné legislativy

objednávka

PDF 4500112058-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (364 KB)

PDF 4500112058-2016-13330 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (653 KB)

11.7.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce stávající EPS  

Smlouva o dílo PDF 876-2015-12132/Dodatek č.1 Otevírá se do nového okna. (146 KB)
27.9.2016 Odbor kabinetu ministra

záštita Ekologický oskar/E.ON Energy Globe Award ČR

Smlouva na služby PDF 745-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (157 KB)
7.9.2016

Odbor kabinetu ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství nad projektem: KŮROVCOVÉ INFO

Smlouva na služby

PDF 603-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (158 KB)
21.9.2016

Odbor environmentálního a ekologického zemědělství


Provedení komplexní analýzy výchozí situace a možností pro zvýšení produkce biomasa v ČR a zjistit možnosti jeho zpracování a odbytu

Smlouva o dílo PDF 539-2016-17252-dodatek č.1 Otevírá se do nového okna. (128 KB)
23.9.2016 Odbor vnitřní správy

Kompletní dodávka zpracované projektové dokumentace v rozsahu pro realizaci stavby - zbudování výtahu v budově MZe Šumperk, Nemocniční 1852/53

Objednávka PDF 4500112122-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (367 KB) PDF 4500112122-2016-12131-potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (721 KB)
19.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Komunikační služby

Smlouva o dílo PDF 754-2016-10040 Otevírá se do nového okna. (355 KB)
19.9.2016 Odbor vnitřní správy

Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství část "T"

Průběžné dodávky automobilů  

Rámcová smlouva PDF 709-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
19.9.2016 Odbor vnitřní správy

Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství část "E"

Průběžné dodávky automobilů    

Rámcová smlouva PDF 708-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
19.9.2016 Odbor vnitřní správy

Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství část "D"

Průběžné dodávky automobilů   

Rámcová smlouva PDF 707-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
19.9.2016 Odbor vnitřní správy

Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství část "C"

Průběžné dodávky automobilů   

Rámcová smlouva PDF 706-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
19.9.2016 Odbor vnitřní správy

Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství část "B"

Průběžné dodávky osobních automobilů  

Rámcová smlouva PDF 705-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (816 KB)
21.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Den otevřeného dvora v areálu ovčína ZD Jeseníka

smlouva na služby PDF 748-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
17.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Den otevřeného dvora na farmě Doubravský dvůr

smlouva na služby PDF 747-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (190 KB)
16.9.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a porad.

Zajištění služeb v souvislosti se zabezpečením a realizací semináře "Hospodaření zemědělců v podmínkách integrované ochrany", který se uskuteční 18. října 2016 v Kulturním domě, Herbenova 4, Hustopeče u Brna.

objednávka

PDF 4500112040-2016-14153 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500112040-2016-14153 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (13 KB)

16.9.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění konference zaměřené na výměnu zkušeností a přípravy projektů mezinárodní spolupráce v rámci implementace Komunitně vedeného místního rozvoje se Slovinskem.

smlouva na služby PDF 768-2016-14111 Otevírá se do nového okna. (260 KB)
15.9.2016

Oddělení kabinetu ministra


Objednávka překladu Zprávy o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2015

objednávka

PDF 4500112011-2016-10030 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500112011-2016-10030 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (460 KB)

20.7.2016

Odbor environmentálních podpor PRV


Provedení studie účinnosti ponechání nepokosených ploch dle § 18 NV č. 75/2015 Sb.

Smlouva o dílo PDF 594-2016-14132 Otevírá se do nového okna. (283 KB)
14.9.2016 Odbor vnitřní správy

Rámcová smlouva na zajištění malířských a natěračských prací

Rámcová smlouva o dílo PDF 645-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (251 KB)
13.9.2016

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Smlouva k VZ "Revize podkladové vrstvy erozní ohroženosti půdy v DZES 5"

Smlouva o dílo a poskytování služeb

 

 

PDF 629-2016-10052 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
13.9.2016

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Aktualizace informativní vrstvy erozní ohroženosti zemědělských půd na základě aktualizovaných podkladových vrstev

Smlouva o dílo PDF 399-2016-10052 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
12.9.2016 Oddělení programového řízení

Smlouva o zajištění provozu a podpory aplikace ND2015 v roce 2016 a 2017

Smlouva na služby PDF 750-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (450 KB)
12.9.2016 Oddělení programového řízení

Smlouva o nákupu ICT prostředků NOTEBOOKY

Smlouva na služby PDF 725-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (477 KB)
2.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: GULÁŠFEST PŘEROV

Smlouva na služby PDF 673-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
1.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Zajištění metodické, technické a konzultační podpory

objednávka

PDF 4500111778-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (364 KB)

PDF 4500111778-2016-13330 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (672 KB)

1.9.2016 Oddělení programového řízení

Objednávka - Zajištění metodické, kontrolní a konzultační podpory

objednávka PDF 779-2016-13001-4500111776 Otevírá se do nového okna. (537 KB)
8.9.2016 Oddělení programového řízení

DODÁVKA SAN SWITCHŮ PRO DATOVÁ CENTRA MZE

kupní smlouva PDF 739-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (503 KB)
7.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové smlouvy - číslo výzvy 1/2016

prováděcí příkazní smlouva PDF 778-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (264 KB)
5.9.2016 Oddělení programového řízení

Objednávka - Zajištění podpory SW produktů Gela Citrix Xenapp Enterprise a Go to Assist

objednávka PDF 765-2016-13001-4500111773 Otevírá se do nového okna. (554 KB)
1.9.2016 Oddělení programového řízení

Objednávka - Zajištění metodické, technické a konzultační podpory

objednávka PDF 763-2016-13001-4500111777 Otevírá se do nového okna. (785 KB)
14.9.2016

Odbor kanceláře ministra


záštita RODINNÝ DEN: "NA DĚTECH NÁM ZÁLEŽÍ"

smlouva na služby PDF 746-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
9.9.2016

Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení


Smlouva k součinnostnímu cvičení "Voda 2016"

smlouva o dílo PDF 737-2016-10020 Otevírá se do nového okna. (183 KB)
6.9.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a porad.

Zajištění služeb v souvislosti s realizací pilotního programu "Škola na farmě"2016

objednávka PDF 4500111845-2016-14150 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
9.9.2016 Odbor živočišných komodit

Aktualizace odhadovaných genetických parametrů.

smlouva o dílo PDF 660-2016-17211 Otevírá se do nového okna. (231 KB)
7.9.2016 Odbor vnitřní správy

Bourací a stavební práce ve stávající výtahové šachtě, odstranění vjezdové vrátnice a ekologická likvidace stavební suti.

objednávka

PDF 4500111583-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500111583-2016-12134 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (271 KB)

7.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Jabkový den - zdravý den.

smlouva na služby PDF 723-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
6.9.2016 Odbor vnitřní správy

Vypracování projektové dokumentace na zateplení budovy MZe na adrese Nemocniční 1852/53, Šumperk, včetně zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru v průběhu stavby.

objednávka

PDF 4500111747-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (367 KB)

PDF 4500111747-2016-12132 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (703 KB)

6.9.2016 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Předmětem Rámcové smlouvy je závazek Poskytovatele pro Objednatele na základě jím potvrzené Výzvy v souladu s čl. 5 Rámcové smlouvy realizovat služby v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 Rámcové smlouvy spočívající v marketingovém průzkumu postojů.

smlouva na služby PDF 358-2016-10051 Otevírá se do nového okna. (986 KB)
5.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT - část infrastruktura a serverové řešení

prováděcí smlouva OPOS 

PDF 733-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (383 KB)

PDF 162-2015-13310 Rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (571 KB)

5.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Zpracování družicových dat

objednávka

PDF 4500111803-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (366 KB)

PDF 4500111803-2016-13330 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (718 KB)

2.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Rámcová smlouva o poskytování služeb

smlouva na služby PDF 726-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (506 KB)
2.9.2016 Odbor vnitřní správy

Doplnění systému elektrické požární signalizace v budově Mze, Těšnov 17, Praha 1.

objednávka

PDF 4500111797-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (363 KB)

PDF 4500111797-2016-12132 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (258 KB)

1.9.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost v sektoru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

smlouva o dílo PDF 557-2016-17222 Otevírá se do nového okna. (164 KB)
1.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: XLVI. celostátní výstava mladých králíků; VIII. celostátní výstava mladé drůbeže; I. celostátní výstava výletků holubů

smlouva na služby PDF 735-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (160 KB)
1.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: XI. MRÁKOVSKÁ VÝSTAVA HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU

smlouva na služby PDF 717-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (158 KB)
31.8.2016 Odbor vnitřní správy

Zřízení nového domovního plynovodu v administrativní části budovy.

smlouva o dílo PDF 666-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (262 KB)
31.8.2016 Odbor vnitřní správy

Správa administrativní budovy Kotlářská 931/53,602 00 Brno

objednávka

PDF 4500111749-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (62 KB)

PDF 4500111749-2016-12131 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (77 KB)

31.8.2016 Odbor vnitřní správy

Servis a opravy výtahů v budovách MZe v Praze

smlouva na služby

PDF 528-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (213 KB)

PDF 528-2016-12133 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (80 KB)

PDF 528-2016-12133 Příloha č. 2 Otevírá se do nového okna. (693 KB)

PDF 528-2016-12133 Příloha č. 3 Otevírá se do nového okna. (1 MB)

31.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Záštita 23. Svatohubertská slavnost 2016

smlouva na služby PDF 518-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (156 KB)
30.8.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění služeb údržby

smlouva na služby

PDF 443-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (356 KB)

PDF 443-2016-12131 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (9 MB)

30.8.2016 Odbor vnitřní správy

Smlouva o nájmu nebytových prostor

smlouva o nájmu

PDF 1595-2012-1313002/5 Otevírá se do nového okna. (214 KB)

PDF 1595-2012-1313002 Otevírá se do nového okna. (216 KB)

29.8.2016

Odbor rostlinných komodit


Hodnocení sklizně obilovin ze sklizně 2016

smlouva o dílo PDF 636-2016-17221 Otevírá se do nového okna. (193 KB)
29.8.2016

Odbor rostlinných komodit


Expertní činnost –zjišťování spotřeby hnojiv k plodinám

smlouva o dílo PDF 546-2016-17221 Otevírá se do nového okna. (176 KB)
29.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT - část platforma Microsoft

prováděcí smlouva OPOS

PDF 701-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (368 KB)

PDF 163-2015-13310 rámcová smlouva Otevírá se do nového okna. (478 KB)

29.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Inspekce a vyhodnocování síťového provozu

smlouva na služby PDF 466-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
26.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Národní konference Venkov 2016

smlouva na služby PDF 490-2016-14111 Otevírá se do nového okna. (357 KB)
25.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Záštita Hanácká dožínková pouť

smlouva na služby PDF 713-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
24.8.2016 Odbor pro veřejné zakázky

Zajištění služeb - Catering menu pro 140/40 osob v rámci odborné konference Odpovědné a efektivní veřejné zadávání - nové příležitosti konané dne 15.9.2016 v Lichtenštejnském paláci.

objednávka

PDF 48432/2016-MZE-12113 Otevírá se do nového okna. (198 KB)

PDF 48432/2016-MZE-12113 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (85 KB)

23.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění služeb spojených se zajištěním rautu na akci Večer venkova, v Pivovarské Zahradě na Výstavišti České Budějovice.

objednávka

PDF 47032/2016-MZE-14111 Otevírá se do nového okna. (155 KB)

PDF 47032/2016-MZE-14111 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (1 MB)

23.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


nákup ICT prostředků TISKÁRNY

smlouva na služby PDF 702-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (566 KB)
18.8.2016

Odbor resortních organizací


Personální poradenství při vyhledání kandidáta na vedoucí pozici v resortní organizaci

objednávka

PDF 46406/2016-MZE-13221 Otevírá se do nového okna. (220 KB)

PDF 46406/2016-MZE-13221 potvrzení obj. Otevírá se do nového okna. (485 KB)

17.8.2016 Odbor vnitřní správy

Dodávka vody a odvádění odpadních vod - Písnice

smlouva na služby PDF 700-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (452 KB)
16.8.2016

Odbor resortních organizací


Právní poradenství ve věci zpracování a kontroly dodatků Smlouvy o převodu

objednávka

PDF 46662/2016-MZE-13222 Otevírá se do nového okna. (215 KB)

PDF 46662/2016-MZE-13222 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (91 KB)

11.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění propagačních materiálů PRV (skládací deštník Drizzle, Rotate Basic USB Black 8GB laser 1/1, bavlněná nákupní taška).

objednávka

PDF 44698/2016-MZE-14111 Otevírá se do nového okna. (175 KB)

PDF 44698/2016-MZE-14111 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (232 KB)

PDF 46035/2016-MZE-14111 Otevírá se do nového okna. (172 KB)

PDF 46035/2016-MZE-14111 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (616 KB)

1.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - výzva č. 1

Rámcová smlouva na služby PDF 568-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (262 KB)
30.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Rámcová smlouva o poskytování služeb - Outsourcing role hlavního architekta

Rámcová smlouva na služby PDF 476-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (486 KB)
1.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Řízení služeb, Požadavek na realizaci č. 4, 280 MD

smlouva na služby PDF 560-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (361 KB)
1.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Řízení služeb, Požadavek na realizaci č. 5, 150 MD

smlouva na služby PDF 561-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (360 KB)
24.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: 23. ročník výstavy koní a všeho, co k nim patří - "Kůň 2016"

 

smlouva na služby PDF 610-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
23.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení PnR č. 18, 60 MD

prováděcí smlouva OPOS

PDF 590-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (369 KB)

PDF 164-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (696 KB)

23.8.2016 Odbor vnitřní správy

Mobilní hlasové a jiné telekomunikační služby - zaměstnanecký program

smlouva na služby

PDF 685-2016-12133/1 Otevírá se do nového okna. (57 KB)

PDF 685-2016-12133/1 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (1 MB)

PDF 685-2016-12133/1 Příloha č. 2 Otevírá se do nového okna. (132 KB)

PDF 685-2016-12133/1 Příloha č. 3 Otevírá se do nového okna. (165 KB)

22.8.2016 Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Edukační a motivační pomůcky pro odborný program LP

Objednávka PDF 46192-2016-16222 Otevírá se do nového okna. (134 KB)
19.8.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje č. QJ1210093 - Nové metody pro výrobu, kontrolu kvality a účinků probiotických potravin".

Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu QJ1210093

PDF 392-2012-17012/2 Otevírá se do nového okna. (210 KB)

PDF 392-2012-17012/2 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (591 KB)

PDF 392-2012-17012 Příloha č. 2 Otevírá se do nového okna. (483 KB)

PDF 392-2012-17012/1 Příloha č. 3 Otevírá se do nového okna. (139 KB)

19.8.2016 Odbor živočišných komodit

Dohoda o  narovnání náhrady škody - dorovnání nárokované částky  na dočasnou mimořádnou podporu na chov prasnic

Dohoda o narovnání PDF 690-2016-17210 Otevírá se do nového okna. (186 KB)
23.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění pronájmu prostor v pavilonu T1 včetně souvisejících služeb, kde proběhne prezentace PRV, CSV a jejích partnerů na výstavě Země živitelka 2016

Smlouva na služby PDF 614-2016-14111 Otevírá se do nového okna. (813 KB)
19.8.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnou příjemci/příjemcům finanční podporu formou dotace za účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků a cílů projektu výzkumu a vývoje č. QJ1510160 "Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků".

Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu

PDF 82-2015-17012/1 Otevírá se do nového okna. (211 KB)

PDF 82-2015-17012/1 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (516 KB)

PDF 82-2015-17012 Příloha č. 2 Otevírá se do nového okna. (523 KB)

19.8.2016 Odbor vnitřní správy

Odizolování budovy-garáže objektu MZe Ústí n. L., Masarykova 19/275

Objednávka PDF 4500111022-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (217 KB)
18.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Vinař roku 2016

smlouva na služby PDF 692-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
18.8.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost v sektoru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Smlouva o dílo PDF 556-2016-17222 Otevírá se do nového okna. (162 KB)
17.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Smlouva o zajištění aplikačního monitoringu formou služby

smlouva na služby PDF 540-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (534 KB)
17.8.2016 Odboru zahraničně obchodní spolupráce

zajistit a zorganizovat incomingovou misi nákupčích vybraných obchodních řetězců a distributorů z USA v ČR

Smlouva na služby

PDF 669-2016-19123 Otevírá se do nového okna. (196 KB)

PDF 669-2016-19123- příloha 1,2 Otevírá se do nového okna. (1 MB)

18.8.2016 Řídící orgán PRV

Organizační a technické zajištění akce Večer venkova 2016

Smlouva na služby PDF 679-2016-14111 Otevírá se do nového okna. (204 KB)
16.8.2016 Odbor vnitřní správy

Dodávka a montáž rozvodů NN

objednávka

PDF 45000111529-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (364 KB)

PDF 45000111529-2016-12131 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (240 KB)

16.8.2016

Odbor rostlinných komodit


Expertní činnost ve vztahu ke způsobům aplikace hnojiv

smlouva o dílo PDF 543-2016-17221 Otevírá se do nového okna. (176 KB)
15.8.2016

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Smlouva k VZ "Ověřování půdoochranných technologií"

Smlouva o dílo PDF 622-2016-10052 Otevírá se do nového okna. (595 KB)
17.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Záštita Soutěž na dvoře na Farmě Zdeňka 2016

smlouva na služby PDF 605-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (158 KB)
9.8.2016

Odbor pro veřejné zakázky


Konzultační podpora v souvislosti s testováním systému Easyproject v rámci zavádění elektronických nástrojů do procesu elektronického zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zemědělství. Ke konzultaci bude bezplatně umožněn přístup k nástroji Easyproject.

objednávka

PDF 45673/2016-MZE-12113 Otevírá se do nového okna. (511 KB)

PDF 45673/2016-MZE-12113 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (22 KB)

8.8.2016 Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů

Sumarizace a zpracování dostupných evidovaných údajů o výskytu lesních škodlivých činitelů v České republice.

Smlouva o dílo PDF 471-2016-16212 Otevírá se do nového okna. (186 KB) PDF příloha_471-2016-16212 Otevírá se do nového okna. (239 KB)
11.8.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zajištění služeb se zabezpečením a realizací odborného semináře a výstavy "Staročeské a regionální pekařské produkty, stavovské normy kvality výrobků", které se uskuteční 25. srpna 2016 v rámci zahájení výstavy Země živitelka 2016 v Českých Budějovicích.

objednávka PDF 4500111484-2016-14150 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
16.8.2016 Odbor vnitřní správy

Pokládka podlahové krytiny PVC v I. poschodí v budově Mze Poděbradova 909, 537 01 Chrudim v místnostech č. 113-118, včetně likvidace staré krytiny a úprava plochy pro pokládku nové krytiny.

objednávka PDF 450011531 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
15.8.2016 Odbor vnitřní správy

Pronájem nebytových prostor - Štěpánská 626/63, Praha 1

smlouva o nájmu PDF dodatek č.3 ke sml. 540-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (196 KB)
12.8.2016 Odbor vnitřní správy

Mobilní hlasové a jiné telekomunikační služby

rámcová smlouva

PDF 685-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (94 KB)

PDF 1.př.685-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (196 KB)

PDF 2.př.685-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (563 KB)

PDF 3.př.685-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (846 KB)

PDF 4.př.685-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (413 KB)

PDF 5.př.685-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (183 KB)

PDF 6.př.685-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (869 KB)

1.9.2016 Odbor vnitřní správy

Smlouva o zajištění úklidových služeb

smlouva na služby

PDF 678-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (353 KB)

PDF 678-2016-12131 Příloha Otevírá se do nového okna. (1 MB)

11.8.2016 Odbor vnitřní správy

Výroba soklu a krytu rozměr 148x94, výška 80cm (50) na model budovy MZe, Těšnov 17, Praha 1, včetně dopravy a umístění

objednávka PDF 4500111473-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
9.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění pronájmu prostor a souvisejících služeb pro konání akce Večer venkova v rámci výstavy Země živitelka 2016

objednávka

PDF 45026/2016-MZE-14111 Otevírá se do nového okna. (148 KB)

PDF 45026/2016-MZE-14111 potvrzení objednávky Otevírá se do nového okna. (950 KB)

9.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Kupní smlouva o dodávce rozšiřujících modulů a dodatečných licencí pro Lan switche MZe

kupní smlouva PDF 589-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (218 KB)
9.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Kupní smlouva o dodávce Lan switchů pro MZe

kupní smlouva PDF 588-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (227 KB)
9.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT - část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva PDF 577-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (371 KB)
8.8.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.PP budovy Kotlářská 931/53,602 00 Brno

smlouva o dílo PDF 491-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
8.8.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Kurz odborné přípravy pro osoby odpovědné za kuřata - kurz pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso

objednávka PDF obj.4500111425-2016-14150 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
9.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění grafických a tiskových služeb

smlouva na služby PDF 449-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (292 KB)
8.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění kompletní realizace expozice objednatele na agrosalonu Země živitelka na Výstavišti České Budějovice ve dnech 25. 8. – 30. 8. 2016

smlouva na služby PDF 593-2016-14111 Otevírá se do nového okna. (15 MB)
8.8.2016 Odbor vnitřní správy

Provedení napojení splaškové kanalizační přípojky pro budovu Ministerstva zemědělství Liberec, U Nisy 745/6a,

smlouva o dílo PDF 340-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (225 KB)
8.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Rozkvetlé památky

smlouva na služby PDF 509-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
8.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Flora Olomouc – Podzimní etapa

smlouva na služby PDF 508-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
8.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Flora Olomouc – Letní etapa

smlouva na služby PDF 507-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (158 KB)
5.8.2016 Odbor rostlinných komodit

Spotřeba čistých živin v min. hnojivech v České republice

smlouva o dílo PDF 545-2016-17221 Otevírá se do nového okna. (177 KB)
4.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Evidence staveb

objednávka PDF 4500111271-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (364 KB)
3.8.2016 Odbor vnitřní správy

Projektová činnost pro stavební úpravu a snížení energetické náročnosti objektu č.p. 151, Bělská, Mladá Boleslav.

smlouva o dílo

PDF 15333/2016-MZe-12134 Otevírá se do nového okna. (225 KB)

PDF 15333/2016-MZe-12134 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (10 MB)

PDF 15333/2016-MZe-12134 Příloha č. 2 Otevírá se do nového okna. (697 KB)

3.8.2016

Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství


Zabezpečení a realizace dvou seminářů "Odchov a vypouštění drobné zvěře, úprava biotopu jako hlavního předpokladu pro zvyšování současných stavů drobné zvěře"

objednávka PDF 4500111295 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
29.7.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost, pilotní ověření a monitoring změn během skládkování čistírenských kalů

smlouva o dílo PDF 544-2016-17221 Otevírá se do nového okna. (177 KB)
28.7.2016 Odbor vnitřní správy

Dynamická simulace průběhu teplot

objednávka PDF 4500111502-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
28.7.2016

Odbor ICT


Zajištení podpory SW Symantec Protection for SharePoint Servers 6.0 per User Renewal Basic

objednávka PDF 4500111191 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
19.7.2016 Odbor environmentálních podpor PRV

 


Aktualizace finanční strategie NS 2016

smlouva o dílo PDF 457-2016-14131 Otevírá se do nového okna. (188 KB)
21.3.2016

Odbor provozu inf. a kom. technologií


Vytvoření standardů inst. a konfigurace

objednávka PDF 4500108789 Otevírá se do nového okna. (675 KB)
18.3.2016

Odbor provozu ICT


Aktualizace ASPI

objednávka PDF 4500108768 Otevírá se do nového okna. (624 KB)
30.3.2016

Odbor provozu ICT


Úprava modulu vOKO a vOKOsCom

objednávka PDF 4500108917 Otevírá se do nového okna. (837 KB)
25.2.2016

Odbor provozu ICT


Podpora SW Nintex

objednávka PDF 4500108197 Otevírá se do nového okna. (678 KB)
22.3.2016

Odbor provozu ICT


Pronájem licencí na SW HP Service Manage

objednávka PDF 4500108819 Otevírá se do nového okna. (740 KB)
7.6.2016

Odbor provozu ICT


Podpora HP Enterprise Maps

objednávka PDF 4500110307 Otevírá se do nového okna. (364 KB)
20.5.2016

Odbor provozu ICT


Licence EuroCALC Enterprise LAN

objednávka PDF 4500110011 Otevírá se do nového okna. (777 KB)
8.4.2016

Odbor provozu ICT


Poskytování zvýšené podpory - předtisky

objednávka

PDF 4500109149 Otevírá se do nového okna. (376 KB)
9.5.2016

Odbor provozu ICT


Podpora SW aplikace Správa agend EU

objednávka
PDF 4500109754 Otevírá se do nového okna. (738 KB)
27.5.2016

Odbor správy centr. inf. syst.


Zajištění služeb -výjezdní zasedání ICT

objednávka PDF 4500110122 Otevírá se do nového okna. (686 KB)
4.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Dohoda k záštitě 3. ročník Díkůvzdání za dary země a plody lidské práce 2016

smlouva na služby PDF 523-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (159 KB)
3.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Dohoda k záštitě HANÁCKÉ WOODSTOCK & BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALON 2016

smlouva na služby PDF 618-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (160 KB)
1.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva o zajištění účasti Flora Olomouc - podzimní etapa 2016

smlouva na služby PDF 553-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
1.8.2016 Odbor vnitřní správy

Pronájem nebytových prostor

smlouva o pronájmu PDF 601-2016-12135 Otevírá se do nového okna. (815 KB)
29.7.2016 Obor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Smlouva k VZ "Pilotní testování výběru a činnosti demonstračních farem v oblasti péče o půdu"

smlouva o dílo PDF 566-2016-10052 Otevírá se do nového okna. (196 KB)
27.7.2016 Odbor vnitřní správy

Projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace budovy MZe, Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec

smlouva o dílo

PDF 551-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (230 KB)

PDF 551-2016-12131-Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (143 KB)

19.7.2016 Odbor vnitřní správy

Výměna stávajících oken za nová v budově Ministerstva zemědělství Velká Krajská 44/1, Litoměřice

smlouva o dílo

PDF 532-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (243 KB)

PDF 532-2016-12131-Příloha č. 1-1. část projektová dokumentace Otevírá se do nového okna. (2 MB)

PDF 532-2016-12131-Příloha č. 1-2. část projektová dokumentace Otevírá se do nového okna. (1 MB)

PDF 532-2016-12131-Příloha č. 2-položkový rozpočet Otevírá se do nového okna. (841 KB)

PDF 532-2016-12131-Příloha č. 5,6,7-rozsah a popis stavební řipravenostitechnologický postuppřehled subdodavatelů Otevírá se do nového okna. (263 KB)

28.7.2016 Odbor vnitřní správy

Nákup kancelářských potřeb

objednávka PDF 4500111193-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (368 KB)
26.7.2016 Odbor vnitřní správy

Výměna originálních tiskových válců

objednávka PDF 4500111155-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
20.7.2016 Odbor vnitřní správy

Export údajů do systému ASSET - parkoviště

objednávka PDF 4500111029-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
25.7.2016

Obor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Strategie trvale udržitelného rozvoje

smlouva o dílo
PDF 592-2016-10051 Otevírá se do nového okna. (609 KB)
21.7.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva o poskytnutí služeb - Přezimovací a aklimatizační objekty pro jelení zvěř

smlouva na služby PDF 369-2016-16221 Otevírá se do nového okna. (284 KB)
19.7.2016 Odbor vnitřní správy

Vypracování návrhu řešení rekonstrukce oken a balkonových dveří budovy MZE Tyršova č.p. 59 v Náchodě, včetně kování a krycích nátěrů.

objednávka PDF 4500110972 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
18.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT - část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva OPOS PDF 504-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (365 KB)
18.7.2016 Odbor vnitřní správy

Oprava havárie kamerového systému

objednávka PDF 4500110980 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
18.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Smlouva o zajištění standardizované servisní podpory produktu Trend Micro TippingPoint

smlouva o dílo PDF 483-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (420 KB) PDF 483-2016-13310 Specifikace Produktů Otevírá se do nového okna. (131 KB)
14.7.2016 Odbor vnitřní správy

Pokládka podlahové krytiny

objednávka PDF 4500110930-2016 Otevírá se do nového okna. (374 KB)
13.7.2016 Odbor environmentálního a ekologického zemědělství

Komplexní analýza výchozí situace a možností pro zvýšení produkce biomasa v ČR

smlouva o dílo

PDF 539-2016-17252 Otevírá se do nového okna. (246 KB)

PDF 539-2016-17252 Pojistná smlouva Otevírá se do nového okna. (4 MB)

13.7.2016 Odbor environmentálního a ekologického zemědělství

Série seminářů na téma „Finalizace bioprodukce a možnosti jejího odbytu“

smlouva o dílo

PDF 536-2016-17252 Otevírá se do nového okna. (254 KB)

PDF 536-2016-17252-Příloha Otevírá se do nového okna. (5 MB)

11.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Smlouva - Aplikace pro povolení vjezdu/vstupu

smlouva o dílo PDF 414-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
11.7.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění kontroly stavby - Rekonstrukce stávající EPS v budově MZE Těšnov 65/17, Praha 1

smlouva o dílo PDF 584-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (212 KB) PDF 584-2016-12132 Příloha č. 2 Otevírá se do nového okna. (9 MB) PDF 584-2016-12132 Příloha č. 4 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
11.7.2016 Odbor vnitřní správy

Vypracování projektové dokumentace a výrobních výkresů interiéru chodby a přijímacího salónku ministra zemědělství, včetně vypracování rozpočtu realizace a autorský dozor projektanta v průběhu rekonstrukce

smlouva o dílo

PDF 320-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (176 KB)

PDF 320-2016-12131_Příloha č. 2 Otevírá se do nového okna. (206 KB)

11.7.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce stávající EPS

smlouva o dílo PDF 876-2015-12132 Příloha č. 2 Otevírá se do nového okna. (6 MB) PDF 876-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (259 KB)
4.7.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění účasti MZe na veletrhu v Číně včetně souvisejících služeb

smlouva na služby PDF 533-2016-10042 Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (222 KB) PDF 533-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (405 KB)
4.7.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a zajištění průběhu akce

smlouva na služby PDF 519-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (156 KB)
29.6.2016 Odbor vnitřní správy

Nákup chladniček

objednávka PDF 4500110686 Otevírá se do nového okna. (363 KB)
30.6.2016

Odbor kanceláře ministra


Dohoda k záštitě XXVI. ročník mezinárodního folklorního festivalu LIDOVÝ ROK 2016

smlouva na služby PDF 521-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (161 KB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Konference Integrate

smlouva na služby PDF 585-2016-16222 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.6.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost, monitoring a analýzy v zelinářském sektoru v r . 2016

smlouva o dílo PDF 432-2016-17222 Otevírá se do nového okna. (169 KB)
30.6.2016 Odbor vnitřní správy

Svoz odpadů v budovách MZe v Praze od 1. 7.  do 30. 9. 2016

smlouva na služby PDF 571-2016-12133 Otevírá se do nového okna. (132 KB) PDF 571-2016-12133, Příloha č. 1 Otevírá se do nového okna. (69 KB)

 

30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby PDF 371-2016-16221 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby PDF 370-2016-16221 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby PDF 368-2016-16221 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby PDF 367-2016-16221 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby PDF 366-2016-16221 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby PDF 365-2016-16221 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby PDF 364-2016-16221 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby PDF 363-2016-16221 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby PDF 362-2016-16221 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
30.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Rámcová smlouva o poskytování služeb - Outsourcing role hlavního architekta

rámcová smlouva na služby PDF 476-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (706 KB)
30.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Monitoring vybraných složek lesních ekosystémů s vazbou na potravní řetězec

smlouva o dílo PDF 417-2016-18111 Otevírá se do nového okna. (9 MB)
30.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Zajištění činnosti Centra BAT na ZF JU v Českých Budějovicích

smlouva o dílo PDF 444-2016-18111 Otevírá se do nového okna. (5 MB)
23.6.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Služby a organizace v rámci 6 jednodenních seminářů na projektová opatření PRV

smlouva o poskytnutí služeb PDF 174-2016-14111/2 Otevírá se do nového okna. (892 KB)
17.6.2016

Odbor kanceláře ministra


Dohoda k záštitě 7th International Weed Science Congress 2016

smlouva na služby PDF 548-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (160 KB)
16.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva č.2016_035 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí Microsoft ze dne 1. 12. 2014

prováděcí smlouva PDF 497-2016-13001 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
16.6.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění grafického zpracování a tisku publikace Zemědělství 2015

objednávka PDF 4500110467 k rámc. smlouvě 1131-2014-11110 Otevírá se do nového okna. (103 KB)
12.6.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a zajištění akce jízda králů

smlouva na služby PDF 410-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
1.6.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a zajištění průběhu hudební akce

smlouva na služby PDF 473-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.5.2016

Odbor kanceláře ministra


Objednávka zajištění edukační kampaně

objednávka PDF obj. 4500110154 Otevírá se do nového okna. (592 KB)
27.5.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a zajištění průběhu akce slavnosti sena

smlouva na služby PDF 464-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
18.5.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce pivních slavností

smlouva na služby PDF 511-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
11.5.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění účasti a udělení záštity na festivalu

smlouva na služby PDF 401-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
11.5.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce Oslava mléka

smlouva na služby PDF 421-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
6.5.2016

Odbor účetnictví a statistiky


Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb

smlouva na služby PDF 448-2016-13230 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
28.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce slavností

smlouva na služby PDF 188-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
18.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění festivalu v Červeném Kostelci

smlouva na služby PDF 274-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
18.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce Vinařské Litoměřice

smlouva na služby PDF 271-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
12.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění akce Ovčáckého dne

smlouva na služby PDF 269-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
12.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva Farmářské slavnosti 2016

smlouva na služby PDF 137-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (10 MB)
11.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce filmového festivalu

smlouva na služby PDF 107-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
17.3.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce Pro Rodeo Tour 2016

smlouva na služby PDF 216-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
13.3.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a zajištění průběhu akce soutěže

smlouva na služby PDF 87-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
13.1.2016

Odbor kanceláře ministra


Záštita ministra nad akcí

smlouva na služby PDF 57-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
14.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a realizace akce soutěž

smlouva na služby PDF 267-2016-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
27.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Sledování stavu zátěže zemědělských půd a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec

smlouva o dílo PDF 415-2016-18111 Otevírá se do nového okna. (483 KB)
23.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Zajištění činnosti Centra BAT na a CTT na Mendelově univerzitě v Brně

smlouva o dílo PDF 445-2016-18111 Otevírá se do nového okna. (5 MB)
23.6.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce pro Finanční úřad

smlouva o dílo PDF 674-2015-12135/1 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
22.6.2016 Odbor vnitřní správy

Nájem rekr. zař. AMOR

nájemní smlouva PDF 295-2015-12131/2 Otevírá se do nového okna. (105 KB)
22.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení Požadavek na realizaci č. 15, 90 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 489-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
21.6.2016

Odbor rostlinných komodit


Smlouva o dílo - expertní činnost - ovoce

smlouva o dílo PDF 430-2016-17222 Otevírá se do nového okna. (230 KB)
21.6.2016

Odbor potravinářský


Objednávka studie "Vztah obchodní řetězec - dodavatel potravinářského zboží"

objednávka PDF 37145/2016-MZE-18123 Otevírá se do nového okna. (226 KB)
31.5.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Smlouva k provozní podpoře informačního systému zahrnující migraci dat z období 2014 – VaV

smlouva na služby PDF 148-2015-13310-Dodatek č.1 Otevírá se do nového okna. (260 KB)
16.6.2016

Odb. vodohosp. politiky a protip. opatř.


Zpracování úkolů technické normalizace v oboru hydromeliorací

smlouva o dílo PDF 419-2016-15121 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
16.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Smlouva MCL 2016 VÚRV

smlouva o dílo PDF 416-2016-18111 Otevírá se do nového okna. (503 KB)
16.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Zajištění podpory softwarových produktů VMware

smlouva o poskytování podpory PDF 311-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (752 KB)
13.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Realizace podpůrných aktivit v oblasti sběru dat pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a současně pro účely hodnocení zdravotních rizik na národní úrovni prostřednictvím budování systému „DATEX.CZ“ v roce 2016

smlouva na služby PDF 190-2016-18111 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
13.6.2016 Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí

Zabezpečení zázemí ročního semináře pro zvyšování kvality práce vodoprávních úřadů 2016 - veřejná zakázka

smlouva o poskytnutí služeb

PDF 496-2016-15111 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
9.6.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Vyhodnocení efektivnosti projektů v operaci 6.4.1 a 6.4.2

smlouva o dílo PDF 384-2016-14111 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
6.6.2016

Odbor environmentálních podpor PRV


Provedení monitoringu a vyhodnocení biodiverzity na lokalitách s opatřením „Ochrana Čejky chocholaté"

smlouva o dílo PDF 527-2016-14130 Otevírá se do nového okna. (230 KB)
2.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení Požadavek na realizaci č. 14, 120 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 393-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (239 KB)
2.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení Požadavek na realizaci č. 12, 100 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 354-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (248 KB)
2.6.2016 Odbor vnitřní správy

Nájem nebytových prostor, dodávka služeb

nájemní smlouva PDF MZe/131314/2751/2010/7 Otevírá se do nového okna. (94 KB)
1.6.2016

Odbor pro veřejné zakázky

 


Administrátor veletrhů a výstav pro MZe

příkazní smlouva PDF 479-2016-12110 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zajištění služeb pro odborný seminář "Nové technologie a netradiční suroviny v pekařské výrobě"

objednávka PDF obj. 4500110167 Otevírá se do nového okna. (365 KB)
31.5.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Licenční smlouva o přístupu k databázi MagnusWeb - webová služba

licenční smlouva PDF 467-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (822 KB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Integrovaná ochrana obilnin proti patogenům, plevelům a škůdcům pro udržitelné produkce potravin, krmiv a surovin

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 130-2015-17012/1 Otevírá se do nového okna. (527 KB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v Krušných horách

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 111-2015-17012/1 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Růstové modely jako nástroj pro zvýšení produkčního potenciálu a potravinové bezpečnosti ČR v podmínkách změny klimatu

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 2199-2012-17012/2 Otevírá se do nového okna. (522 KB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ....

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 424-2012-17012-2 Otevírá se do nového okna. (508 KB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Extrakce lignanů z dřevní hmoty a ....

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 413-2012-17012/2 Otevírá se do nového okna. (451 KB)
31.5.2016 Odbor vnitřní správy

Renovace schodiště

smlouva o dílo

PDF 397-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (5 MB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění úklidových služeb_Ústí nad Labem, Liberec

smlouva na služby PDF 799-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění úklidových služeb - Smečky, Štěpánská, Husinecká

smlouva na služby PDF 798-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Energetické posudky budov MZe

smlouva o dílo

PDF 308-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (389 KB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Energetické posudky budov MZe

smlouva o dílo

PDF 304-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (389 KB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Energetické posudky budov MZe

smlouva o dílo

PDF 303-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (394 KB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Energetické posudky budov MZe

smlouva o dílo

PDF 301-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (383 KB)
27.5.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Platforma Microsoft, Požadavek na realizaci č. 10, 150 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 458-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (259 KB)
27.5.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytnutí podpory softwarových produktů Red Hat

smlouva o poskytnutí podpory PDF 75-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (822 KB)
27.5.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění úklidových služeb Olomouc, Přerov, Šumperk

smlouva na služby PDF 805-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
27.5.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Objednávka na zajištění šesti regionálních workshopů pro MAS

objednávka PDF 30619/2016-MZE-14111 Otevírá se do nového okna. (863 KB)
26.5.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Platforma Microsoft, Požadavek na realizaci č. 9, 150 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 442-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (296 KB)
26.5.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění úklidových služeb - Těšnov

smlouva na služby PDF 795-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
25.5.2016 Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod

Stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží - vypracování Zaměření

rámcová smlouva

smlouva o dílo

 

PDF 477-2016-15150 Otevírá se do nového okna. (420 KB)
23.5.2016

Odbor resortních organizací


Ocenění majetku Zemského hřebčince Písek

smlouva o ocenění majetku PDF 884-2015-13220 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
23.5.2016

Odbor resortních organizací


Ocenění majetku Zemského hřebčince Tlumačov

smlouva o ocenění majetku PDF 883-2015-13220 Otevírá se do nového okna. (3 MB)

20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Střední Čechy

smlouva o dílo PDF 307-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (406 KB)

20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Jižní Čechy

smlouva o dílo PDF 306-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (414 KB)

20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Plzeňsko

smlouva o dílo PDF 305-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (404 KB)

20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Severní Čechy

smlouva o dílo PDF 302-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (364 KB)
20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Východní Čechy

smlouva o dílo PDF 300-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (394 KB)
20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Vysočina

smlouva o dílo PDF 299-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (391 KB)
20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb Brno, Vyškov, Zlín, Uherské Hradiště

smlouva na služby PDF 796-2015-12132/1 Otevírá se do nového okna. (986 KB)

19.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb Opava, Nový Jičín, Frýdek Místek, Bruntál

smlouva na služby PDF 806-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (3 MB)

19.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb Beroun, Příbram

smlouva na služby PDF 802-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
19.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb Brno, Vyškov, Zlín, Uherské Hradiště

smlouva na služby PDF 796-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (3 MB)

18.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek

smlouva na služby PDF 804-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (3 MB)

18.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb Nymburk, Mělník, Pardubice

smlouva na služby PDF 801-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
18.5.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací

smlouva na služby PDF 465-2016-12135 Otevírá se do nového okna. (430 KB)
16.5.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva-OPOS, část Infrastruktura a serverová řešení č. 3, 350 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 389-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (311 KB)

12.5.2016

Odbor environmentálních podpor PRV

 


Zpracování brožury o opatření Ekologické zemědělství

smlouva o dílo PDF 441-2016-14132 Otevírá se do nového okna. (1 MB)

12.5.2016

Odbor vnitřní správy


Projektová činnost pro snížení energetické náročnosti budovy B. Němcové 231, Pardubice

smlouva o dílo PDF 319-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (652 KB)

12.5.2016

Odbor vnitřní správy


Projektová činnost pro řešení klimatizace v budově Kotlářská 53, Brno

smlouva o dílo PDF 318-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (5 MB)
6.5.2016

Odbor účetnictví a statistiky


Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb

smlouva o dílo PDF 448-2016-13230 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
9.5.2016

Odbor vnitřní správy


Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu

rámcová smlouva

PDF 316-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
13.5.2016

Odbor rostlinných komodit


Smlouva k spolufinancování plenárního zasedání AREV 2016 v ČR

smlouva za služby PDF 338-2016-17223 Otevírá se do nového okna. (307 KB)
13.5.2016

Odbor Řídící orgán OP Rybářství


Marketingová studie odvětví akvakultury a Komunikační strategie OP Rybářství

smlouva o dílo PDF 328-2016-14121 Otevírá se do nového okna. (492 KB)
9.5.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení Požadavek na realizaci č. 13, 60 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 361-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (330 KB)
6.5.2016

Odbor vnitřní správy


Rekonstrukce výměníkové stanice Tábor, Purkyňova 2533

smlouva o dílo PDF 387-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (11 MB)
20.4.2016 Odbor vnitřní správy

Projekt rekonstrukce střechy v Rychnově nad Kněžnou

smlouva o dílo PDF 256-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (8 MB)
6.5.2016

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Rekognoskační lety na území krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského, Pardubického a Vysočina

smlouva o dílo PDF 285-2016-16212 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
3.5.2016

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Provádění rekognoskačních letů na kůrovce v roce 2016

smlouva o dílo PDF 284-2016-16212 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
3.5.2016

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Vydávání stanoviska LOS k dotacím z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020

smlouva o dílo PDF 243-2016-16212 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
29.2.2016

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Kontrola kvality leteckého vápnění lesů na lokalitách vápněných v roce 2016

smlouva o dílo PDF 30-2016-16212 Otevírá se do nového okna. (11 MB)
19.4.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Služby a organizace v rámci 6 jednodenních seminářů na projektová opatření PRV - dodatek  č. 1

smlouva o poskytnutí služeb PDF 174-2016-14111 dodatek č.1 Otevírá se do nového okna. (841 KB)
5.5.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Expertní činnost, monitoring a analýzy GMO Národní referenční laboratoří pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting 2016

inominátní smlouva PDF 59-2016-18111 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
11.4.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva OPOS, část Architektura a koncepce č. 3

prováděcí smlouva OPOS PDF 289-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
3.5.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva - úprava DMS

smlouva o dílo PDF 228-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
2.5.2016

Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod


Zjištění vlastníků privatizovaných závlahových zařízení; identifikace závlahových systémů a jejich rozlišení

smlouva o dílo PDF 336-2016-15150 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
2.5.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování internetového připojení pro Mze

poskytování internetového připojení PDF 330-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
28.4.2016 Odbor vnitřní správy

Projekt na zateplení budovy Mze, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí

smlouva o dílo PDF 211-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (814 KB)
25.4.2016 Odbor vnitřní správy

Nájem nebytových prostor k provozování ordinace lékaře

smlouva nájemní PDF 212-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (665 KB)
29.4.2016 Odbor vnitřní správy

Digitalizace dokumentů

smlouva o dílo PDF 241-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
28.4.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Zemědělská politika, Požadavek na realizaci č. 1/2016, 242 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 388-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
27.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Rozšíření výstavní expozice na mezinárodním veletrhu SIAL China 2016 v Shang-haji

smlouva o zajištění účasti MZe na výstavní akci PDF 1035-2014-11110/1 Otevírá se do nového okna. (376 KB)
7.4.2016 Odbor vnitřní správy

Užívání kancelářských prostor Štěpánská

nájemní - služby PDF 286-2013-12131/8 Otevírá se do nového okna. (103 KB)
7.4.2016 Odbor vnitřní správy

Užívání kancelářských prostor Smečky

nájemní - služby PDF 287-2013-12131/17 Otevírá se do nového okna. (115 KB)
26.4.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytnutí řešení "Správa a monitoring privilegovaných účtů - PIM"

smlouva o poskytnutí řešení "Správa a monitoring privilegovaných účtů - PIM" PDF 344-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (5 MB)
19.4.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Rámcová smlouva Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS)část Zemědělská politika

rámcová smlouva PDF 315-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
15.4.2016 Odbor vnitřní správy

Poskytování archivní služby

smlouva na služby PDF 3-2013-12133 Dodatek č.3 Otevírá se do nového okna. (565 KB)
15.4.2016

Odbor vnitřní správy


Podnájem nebytových prostor

smlouva nájemní

PDF 2323-2012-12133 Dodatek č.3 Otevírá se do nového okna. (574 KB)
19.4.2016 Odbor potravinářský

Poskytnutí přístupu k ČSN on-line

smlouva o poskytnutí služeb PDF 412-2014-17421 Dodatek č.3 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
18.4.2016 Odbor řídící orgán PRV

zajištění konference     

objednávka PDF 21368-2016-14111 Otevírá se do nového okna. (887 KB)
11.4.2016 Odbor řídící orgán PRV

Příprava a tisk propagačních letáků

objednávka PDF 20564-2016- 14111 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
8.4.2016 Odbor environmentálních podpor PRV

Vymezení drah soustředěného odtoku pro potřeby PRV 2014 – 2020

smlouva o dílo PDF 257-2016-14132 Otevírá se do nového okna. (449 KB)
5.4.2016

Odbor ekonomiky a rozpočtu


Smlouva na vypracování přílohy k vyhlášce o stanovení seznamu k.ú. s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

smlouva o dílo PDF 309-2016-13213 Otevírá se do nového okna. (902 KB)
4.4.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Služby a organizace v rámci 6 jednodenních seminářů na projektová opatření PRV

smlouva o poskytnutí služeb PDF 174-2016-14111 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
21.3.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Poskytnutí služeb spojených se zajištěním realizací odborného doprovodného programu na veletrhu Silva Regina 2016

smlouva o poskytnutí služeb PDF 255-2016-16222 Otevírá se do nového okna. (5 MB)
5.4.2016

Odbor vnitřní správy


Výměna dvou výtahů

smlouva o dílo PDF 766-2015-12134/1 Otevírá se do nového okna. (68 KB)
6.4.2016

Odbor živočišných komodit


Vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat

jiná smlouva PDF 79-2016-17211 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
30.3.2016

Odbor vnitřní správy


Oprava budovy poškozené pádem stromu

smlouva o dílo PDF 287-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
1.2.2016

Odbor auditu a supervize


Smlouva o poskytování součinnosti při provádění interního auditu

smlouva o veřejných zakázkách PDF 60-2016-10013 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
5.4.2016

Odbor environmentálních podpor PRV


Informační školení k PRV 2016

smlouva o dílo PDF 178-2016-14132 Otevírá se do nového okna. (8 MB)
1.4.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Rámcová smlouva o poskytování služeb

rámcová smlouva

PDF 282-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (571 KB)
16.3.2016

Odbor vnitřní správy


Výroba, dodávka a montáž interiérového nábytku

smlouva o dílo PDF 252-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Certifikovaná kolekce referenčních kmenů virových a bakteriálních patogenů pro diagnostiku významných onemocnění skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže, králíků, ryb a včel s ohledem na udržitelnost chovu cenných domácích plemen hospodářských zvířat

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 165-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zdroje vody v krajině ve vztahu k hašení lesních požárů

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 162-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 158-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 157-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Aplikace biomanipulací s využitím "top-down" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 156-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
24.3.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Bezpečnost informací Požadavek na realizaci č. 7, 100 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 259-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (266 KB)
24.3.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Bezpečnost informací Požadavek na realizaci č. 8, 70 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 260-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (268 KB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Výzkum možností využití umělé infiltrace pro zkapacitnění zdrojů podzemních vod v suchých obdobích

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 161-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zabezpečení kvalitních genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 160-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Optimalizace ochrany vody a půdy v povodí vodních zdrojů s ohledem na udržitelné systémy zemědělského hospodaření

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 159-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Agrotechnika polních plodin v suchých oblastech

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 145-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Vliv výživy na epigenetický profil u českého strakatého skotu

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 155-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Výskyt genetických faktorů pro infekční odolnost u vybraných plemen mléčného skotu

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 154-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Komplexní půdoochranné technologie pro pěstování chmelu otáčivého

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 144-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 163-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 164-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Metody hodnocení sucha v lesních porostech

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 166-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 167-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Ustájení prasnic zajišťující welfare i ekonomiku

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 153-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Výzkum a využití perspektivních technologických postupů v systémech ekologické a integrované produkce jahod

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 152-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 143-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 151-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 150-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Využití střevní mikroflóry pro zvýšení přirozené rezistence masných typů kura domácího k infekcím bakteriálními patogeny

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 142-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné, technologie pěstování

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 141-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských výrobků s vyšší výživovou hodnotou

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 140-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Přenos rezistence z GM odrůdy švestky ´HoneySweet´ do odrůdy ´Domácí velkoplodá´

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 149-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 146-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní  produkci brambor v podmínkách sucha

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 139-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Program zdravotní kontroly lentivirových infekcí malých přežvýkavců

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 148-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Nová možnost ochrany obilovin - základní látky

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu PDF 147-2016-17012 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
1.4.2016 Odbor vnitřní správy

Nájem nebytových prostor

smlouva nájemní PDF 1595-2012-1313002/4 Otevírá se do nového okna. (112 KB)
18.3.2016

Odbor pro veřejné zakázky


Smlouva na zajištění externí administrace veřejných zakázek na stavební práce

rámcová příkazní smlouva PDF 875-2015-12113 Otevírá se do nového okna. (597 KB)
21.3.2016

Odbor environmentálních podpor PRV


Tisk metodik a brožur 2016

smlouva o dílo PDF 169-2016-14132 Otevírá se do nového okna. (7 MB)
31.3.2016

Odbor živočišných komodit


Vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat

jiná smlouva PDF 312-2016-17211 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
23.3.2016

Odbor zahraničně obchodní spolupráce


Smlouva o zajištění incomingové mise Ministerstva zemědělství

smlouva na služby PDF 278-2016-19121 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
29.2.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce  hromosvodů  administrativní budova  4. května 217  Frýdek-Místek

smlouva o dílo PDF 26-2016-12135 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
17.3.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Bezpečnost informací Požadavek na realizaci č. 6, 140 MD

prováděcí smlouva OPOS PDF 123-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (257 KB)

16.3.2016

 

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování výpočetní kapacity pro potřebu předtisku v roce 2016

smlouva o poskytování výpočetní techniky PDF 109-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (949 KB)
27.11.2015

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Smlouva k Protierozní kalkulačce

smlouva o dílo PDF 860-2015-10050 Otevírá se do nového okna. (925 KB)
27.11.2015

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Smlouva - aktualizace vrstvy erozní ohroženosti

smlouva o dílo PDF 855-2015-10050 Otevírá se do nového okna. (293 KB)
27.11.2015

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Smlouva - odtokové linie

smlouva o dílo PDF 854-2015-10050 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
21.3.2016

Odbor CIS a kybernet.bezpečnosti


Zajištění podpory SW produktů Adobe LC PDF pro spis.sl. MZe

objednávka PDF 4500108640-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (853 KB)
21.3.2016

Odbor CIS a kybernet.bezpečnosti


Konzultace k problematice ITIL V2 pro MZe

objednávka PDF 4500108620-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (1020 KB)
21.3.2016

Odbor Řídící orgán OP Rybářství


Technicko-organizační zajištění Monitorovacích výborů a konferencí OP Rybářství (2016 - 2019)

smlouva o dílo PDF 68-2016-14121 Otevírá se do nového okna. (997 KB)
22.2.2016

Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství


Smlouva o zajištění servisu a rozšíření softwaru sumarizace výkazu MYSL 1-01 pro roky 2016-2017

smlouva o dílo PDF 104-2016-16233 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
9.3.2016

Odbor vnitřní správy


Dodávka servisních služeb sl. vozidel MZe

rámcová smlouva PDF 15-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
8.3.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení Požadavek na realizaci č. 11, 160 MD

prováděcí smlouva PDF 175-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (274 KB)
7.3.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva na vypracování projektové dokumentace pro akci "Vestavba učeben 2.PP - budova MZE"

smlouva o dílo PDF 25-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
16.2.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem pro osobní vozidla

dohoda PDF 17-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
26.2.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013

smlouva o dílo

PDF 861-2015-14111 - 1. část Otevírá se do nového okna. (908 KB)

PDF 861-2015-14111 - 2. část Otevírá se do nového okna. (304 KB)

PDF 861-2015-14111 - 3. část Otevírá se do nového okna. (1 MB)

PDF 861-2015-14111 - 4. část Otevírá se do nového okna. (256 KB)

3.3.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva o stavebním dozoru

smlouva o dílo PDF 173-2016-12135 Otevírá se do nového okna. (640 KB)
3.3.2016

Odbor vnitřní správy


Rekonstrukce pro Finanční úřad

smlouva o dílo

PDF 674-2015-12135-1. část Otevírá se do nového okna. (2 MB)

PDF 674-2015-12135-2. část Otevírá se do nového okna. (2 MB)

PDF 674-2015-12135-3. část Otevírá se do nového okna. (3 MB)

PDF 674-2015-12135-4. část Otevírá se do nového okna. (2 MB)

PDF 674-2015-12135-5. část Otevírá se do nového okna. (1 MB)

PDF 674-2015-12135-6. část Otevírá se do nového okna. (1 MB)

PDF 674-2015-12135-7. část Otevírá se do nového okna. (84 KB)

PDF 674-2015-12135-8. část Otevírá se do nového okna. (163 KB)

PDF 674-2015-12135-9. část Otevírá se do nového okna. (149 KB)

1.3.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Platforma Microsoft, Požadavek na realizaci č. 8, 150 MD

prováděcí smlouva PDF 180-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (245 KB)
9.2.2016

Odbor vnitřní správy


Výroba a dodávka nábytku do podatelny MZe

smlouva o dílo PDF 192-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (6 MB)
29.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Dodávka diskového pole

kupní smlouva PDF 791-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
29.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

 


Smlouva o zajištění standardizované servisní podpory technologií IBM

zajištění servisní podpory PDF 695-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
25.2.2016

Odbor CIS a kybernet.bezpečnosti


exter.disk, projektor, exter. vypalovačka, spotřeb. materiál

objednávka PDF 4500108015-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
29.1.2016

Odbor vnitřní správy


Dodatek č.1 ke smlouvě č. 537-2015-12132 - Zajištění bezpečnostní služby - Husinecká, Ve Smečkách, Štěpánská

smlouva na služby PDF 537-2015-12132/1 Otevírá se do nového okna. (948 KB)
15.2.2016

Odbor vnitřní správy


Zřízení výtahu v budově MZe - Náchod

smlouva o dílo PDF 76-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
11.2.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění bezpečnostní služby - Liberec, Ústí nad Labem

smlouva na služby PDF 506-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
10.2.2016

Odbor vnitřní správy


Převod movitého majetku v Brně

změna přísl. hospodařit s movitým majetkem PDF 170-2016-12131 Otevírá se do nového okna. (139 KB)
9.2.2016 Odbor majetkového vyrovnání

Zajištění konzultační činnosti

smlouva na služby PDF 8200-2016-MZE-12140 Otevírá se do nového okna. (24 KB)
5.2.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění bezpečnostní služby - Opava, Nový Jičín, Frýdek Místek

smlouva na služby PDF 508-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
5.2.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění bezpečnostní služby  - Plzeň

smlouva na služby PDF 505-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
10.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Elektronická podatelna ePO 2016

smlouva o dílo PDF 826-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
5.2.2016

Odbor CIS a kybernet. bezpečnosti


Užívání a podpora Beck-online

objednávka PDF 4500107911-2016-13330 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
8.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva-OPOS, část Technická a technologická řešení, 480 MD

prováděcí smlouva PDF 78-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (226 KB)
8.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva-OPOS, část Infrastruktura a serv. řešení, 160 MD

prováděcí smlouva PDF 62-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (249 KB)
8.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

 


Prováděcí smlouva- OPOS, Technická a technologická řešení, 72 MD

prováděcí smlouva PDF 61-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (211 KB)
9.2.2016 Odbor majetkového vyrovnání

Zajištění konzultační činnosti

objednávka PDF 8200 -2016-MZE-12140 Otevírá se do nového okna. (24 KB)
29.1.2016 Odbor majetkového vyrovnání

Zajištění konzultační činnosti

objednávka PDF 8200 -2016- 12140 Otevírá se do nového okna. (21 KB)
1.2.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva - výměna výtahů

smlouva o dílo PDF 766-2015-12134 Otevírá se do nového okna. (781 KB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva o nájmu školícího a rekreačního zařízení Skalský Dvůr

smlouva nájemní PDF 1167-2014-12131/1 Otevírá se do nového okna. (56 KB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Pronájem prodejny Ve Smečkách 33

smlouva nájemní PDF 1398-2012-12131/8 Otevírá se do nového okna. (78 KB)
3.2.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva o dílo - zhotovení nábytku

smlouva o dílo PDF 70-2016-12132 Otevírá se do nového okna. (226 KB)
1.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování služeb správy a provozu FW IPS Mze

poskytování služeb PDF 72-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
27.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva - Zajištění podpory softwarového bezpečnostního zařízení HP ArcSight Express

zajištění podpory PDF 792-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (742 KB)
27.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva - Zajištění krizového řešení náhrady současného IDM

poskytování služby PDF 670-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Instalace telefon. zařízení pro přenos signálu Smečky

smlouva nájemní PDF 239-2011-12131-5 Otevírá se do nového okna. (64 KB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


nájem rekr. zař. AMOR

smlouva nájemní PDF 295-2015-12131-1 Otevírá se do nového okna. (62 KB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Pronájem, prostory k podnikání - Štěpánská

smlouva nájemní PDF 540-2015-12131-2 Otevírá se do nového okna. (66 KB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Pronájem nebyt. prostoru Ve Smečkách, restaurace

smlouva nájemní PDF 751-2012-12131-5 Otevírá se do nového okna. (72 KB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Pronájem - Indická restaurace Štěpánská

smlouva nájemní PDF 275-2013-12131-8 Otevírá se do nového okna. (65 KB)
20.1.2016

Odbor vnitřní správy


Prostory  k podnikání - Smečky

smlouva nájemní PDF 449-2015-12131-1 Otevírá se do nového okna. (66 KB)
22.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování rozšiřující diskové kapacity diskových polí HP XP 24000 formou služby pro rok 2016, VZ: "Poskytování diskové kapacity formou služby - 2016"

poskytování služby PDF 28-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (967 KB)
21.1.2016

Odbor vnitřní správy


Nájemní smlouva

smlouva nájemní PDF 12-2016-12134 Otevírá se do nového okna. (968 KB)
14.1.2016

Odbor kanceláře ministra


Realizace veletrhu Foodex Japan 2016

smlouva na služby PDF 829-2015-10042 Otevírá se do nového okna. (519 KB)
5.2.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Nákup ICT prostředků

smlouva na služby PDF 36-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (735 KB)
3.2.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Nákup ICT prostředků

smlouva na služby PDF 37-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (997 KB)
3.2.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Nákup ICT prostředků

smlouva na služby PDF 38-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
5.4.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Vybudování a provoz komunikační infrastruktury MZE-AGRIBUS

smlouva o dílo PDF 333-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (14 MB)
4.5.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva na provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „PRAIS“

smlouva na služby PDF 353-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (15 MB)
7.4.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o poskytování služeb provider independent veřejných IP adres pro potřeby MZe, případně podřízených organizací- jedná se o zahraniční firmu RIPE NCC Amsterdam - není v seznamu

smlouva na služby PDF 353-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (310 KB)
1.4.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

projekt PRAIS

Rámcová smlouva na služby PDF 395-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (101 KB)
29.4.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Plnění a zajištění kontroly kvalitní dodávky migrační fáze projektu PRAIS

Rámcová smlouva na služby PDF 396-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (128 KB)
16.5.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Informační systém Národní dotace 2016

smlouva o dílo-dodatel č.1 PDF 520-2015-13310-1 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
10.2.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Elektronická podatelna EPO

smlouva o dílo PDF 826-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (874 KB)
22.12.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o zajištění pevných hlasových služeb komunikační infrastruktury veřejné správy

smlouva o dílo PDF 874-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
30.5.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Obnova diskového pole

smlouva kupní PDF 798-2014-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
1.9.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Prováděcí příkazní smlouva - výzva č. 16 Právní a smluvní podpora ve správním řízení proti Finančnímu úřadu pro Prahu 1 Finančnímu ředitelství v Brně ohledně odvodu za porušení rozpočtové kázně

smlouva prováděcí příkazní PDF 782-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (76 KB)
10.8.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Prováděcí příkazní smlouva - výzva č. 8 Právní a smluvní podpora ve správním řízení proti Finančnímu úřadu pro Prahu 1 a Finančnímu ředitelství v Brně ohledně odvodu za porušení rozpočtové kázně

smlouva prováděcí příkazní PDF 774-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (75 KB)
5.1.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

VZ na Zajištění provozu systému DMS-spisové služby na rok 2016

smlouva o dílo PDF 748-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
21.10.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Dodávka přenosných počítačů, monitorů.

smlouva kupní PDF 702-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (958 KB)
30.11.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Zajištění pevných hlasových služeb komunikační infrastruktury veřejné správy

smlouva inominátní PDF 574-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
5.10.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva - Národní dotace 2016

smlouva o dílo PDF 520-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (7 MB)
6.10.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o nákupu monitorů

smlouva kupní PDF 433-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (736 KB)
4.5.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe – (PRAIS)

smlouva na provoz a rozvoj PDF 353-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (14 MB)
30.9.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o zajištění pevných hlasových služeb komunikační infrastruktury veřejné správy

smlouva na služby PDF 16-2015-13310-1 Otevírá se do nového okna. (504 KB)
19.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - Bezpečnost informací - Specialisra na webové app

prováděcí smlouva PDF 555-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (348 KB)
16.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - Bezpečnost informací - 80MD

prováděcí smlouva PDF 708-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (278 KB)
16.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - Bezpečnost informací - 38MD

prováděcí smlouva PDF 715-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (319 KB)
8.10.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva PDF 687-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (210 KB)
16.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva OPOS PDF 728-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (400 KB)
8.12.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva - OPOS část Technická a Technologická řešení, Telco řešení, 60 MD – O2 Czech Republic

prováděcí smlouva PDF 847-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (408 KB)
7.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Dodatek č. 1 ke smlouvě o obnově diskového pole

kupní smlouva PDF 798-2014-13310/1 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
14.1.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění bezpečnostní služby-Olomouc, Přerov, Brno Vyškov

smlouva na služby PDF 507-2015-12132  2. část Otevírá se do nového okna. (976 KB) PDF 507-2015-12132 1.část Otevírá se do nového okna. (1 MB)
7.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Rámcová příkazní smlouva na právní služby s JUDr. Streličkou

rámcová smlouva PDF 859-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (243 KB)
30.12.2015

Odbor vnitřní správy


Smlouva o nájmu prostor sloužícího podnikání

smlouva o nájmu PDF 23-2016-12135 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
4.1.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva na správu obsahové náplně portálu eAGRI 2016

rámcová smlouva PDF 743-2015-10042 Otevírá se do nového okna. (377 KB)
27.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Registry MZE - Požadavky společné zemědělské politiky"

smlouva o dílo PDF 84-2013-13310/2 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
11.6.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Registry MZE - Požadavky společné zemědělské politiky"

smlouva o dílo PDF 84-2013-13310/1 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
6.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva -OPOS, Řízení služeb, 408 ČLD

prováděcí smlouva PDF 2-2016-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
14.12.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva – OPOS – 150MD  pro společnost TALGO

prováděcí smlouva PDF 817-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (315 KB)
8.12.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva - OPOS - TaTR - Požadavek na realizaci č. 7 - 160MD

prováděcí smlouva PDF 820-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
4.12.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva - OPOS - AaK - Požadavek na realizaci č. 2 140MD

prováděcí smlouva PDF 811-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
30.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva - OPOS - TaTR - Požadavek na realizaci č. 6 - 112MD

prováděcí smlouva PDF 815-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
30.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva - OPOS - TaTR - Požadavek na realizaci č. 5 - 100MD

prováděcí smlouva PDF 814-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
30.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva - OPOS - MS - Požadavek na realizaci č. 6 - 400 MD

prováděcí smlouva PDF 807-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
30.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - MS - Požadavek na realizaci č. 5 - 40 MD

prováděcí smlouva PDF 800-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
30.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologi


Prováděcí smlouva - OPOS - ISR - Požadavek na realizaci č. 1 240 MD

prováděcí smlouva PDF 762-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
29.12.2015 Odbor vnitřní správy

Oprava soklu a opěrné zdi a oprava dvorní fasády u budov MZe v Novém Jičíně

smlouva o dílo PDF 757-2015-12135 Otevírá se do nového okna. (8 MB)
30.9.2015 Odbor vnitřní správy

Pronájem nebytových prostor včetně zařízení a inventáře - kuchyň a jídelna

smlouva nájemní PDF 902-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (539 KB)
15.12.2015 Odbor vnitřní správy

Podnájem kabelu vedení osvětlení

smlouva podnájemní PDF 901-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (121 KB)
19.12.2015 Odbor vnitřní správy

Poskytnutí úklidových služeb

smlouva na služby PDF 156-2012-12131-Dodatek č.5 Otevírá se do nového okna. (58 KB)
9.12.2015 Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Základní zjištění sběru lesních plodin, výkupních cen, návštěvnosti lesa a vnímání lesa návštěvníky za rok 2015

smlouva o dílo PDF 729-2015-16222 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
15.12.2015 Odbor vnitřní správy

Zajištění provozu tepelného hospodářství - Těšnov

smlouva na služby PDF 266-2013-12131-Dodatek č.16 Otevírá se do nového okna. (189 KB)
15.12.2015 Odbor vnitřní správy

Zajištění provozu tepelného hospodářství - Těšnov

smlouva na služby PDF 264-2013-12131-Dodatek č.14 Otevírá se do nového okna. (200 KB)
1.12.2015 Odbor vnitřní správy

Zajištění provozu tepelného hospodářství - Těšnov

smlouva na služby PDF 265-2013-12131-Dodatek č.16 Otevírá se do nového okna. (238 KB)
3.12.2015 Odbor vnitřní správy

Zajištění provozu tepelného hospodářství - Těšnov

smlouva na služby PDF 265-2013-12131-Dodatek č.15 Otevírá se do nového okna. (185 KB)
8.12.2015 Odbor vnitřní správy

Pojištění vozidel

rámcová smlouva

PDF 803-2015-12132 DPS Otevírá se do nového okna. (1 MB) PDF 828-2015-12132 -DS_titul_stránka-RS-803-2015 Otevírá se do nového okna. (317 KB)

PDF 803-2015-12132-DPS1 Otevírá se do nového okna. (271 KB)

8.12.2015 Odbor vnitřní správy

Pojištění vozidel

rámcová smlouva PDF 803-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (483 KB)
26.11.2015 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce sociálního zařízení pro muže v budově MZe Rokycany

smlouva o dílo PDF 636-2015-12134 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
1.12.2015

Odbor kanceláře ministra


Smlouva na publikaci Vodní díla v České republice

smlouva o dílo PDF 476-2015-10042 Otevírá se do nového okna. (210 KB)
1.12.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Smlouva o poskytnutí podpory softwarových produktů Oracle

smlouva na služby PDF 338-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
11.12.2015 Odbor vnitřní správy

Servis výtahů Těšnov, Smečky, Štěpánská

smlouva o dílo PDF 862-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (388 KB)
9.12.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

 


Zpracování podkladů pro určení ohrožení lesních porostů půdním suchem

smlouva o dílo PDF 823-2015-16221 Otevírá se do nového okna. (269 KB)
1.12.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva na zajištění poskytování služeb v oblasti nakládání s odpadky

smlouva na služby PDF 857-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (454 KB)
27.11.2015

Odbor bezpečnosti potravin

 


Vzdělávací programy pro spotřebitele "Přijede k nám návštěva" a Žiji zdravě a s chutí"

rámcová smlouva PDF 759-2015-18112 Otevírá se do nového okna. (722 KB)
10.11.2015 Odbor rostlinných komodit

Monitoring rezistence k viru šarky švestky a monitoring výskytu viru šarky švestky

smlouva o dílo PDF 709-2015-17221 Otevírá se do nového okna. (185 KB)
30.11.2015

Odbor správy centrálních informačních systémů a kybernetické bezpečnosti


Zabezpečení informačního systému VaK

smlouva o dílo PDF 749-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
27.11.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva na zajištění bezpečnostních služeb

smlouva na služby PDF 537-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
27.11.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva na zajištění bezpečnostních služeb

smlouva na služby PDF 536-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
18.11.20158

Odbor Řídící orgán OP Rybářství


Realizace Výroční konference 2015 - Operační program Rybářství

smlouva o dílo PDF 819-2015-14121 Otevírá se do nového okna. (404 KB)
19.11.2015 Odbor vnitřní správy

Stavební práce

smlouva o dílo PDF 726-2015-12134 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
19.11.2015 Odbor vnitřní správy

Výkon technického dozoru

smlouva na služby PDF 744-2015-12134 Otevírá se do nového okna. (248 KB)
29.9.2015

Odbor vnitřní správy


Oprava (výměna) střešní krytiny

smlouva o dílo PDF 597-2015-12134 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
4.11.2015 Odbor rostlinných komodit

Monitoring otrav vodních organismů přípravky na ochranu rostlin

smlouva o dílo PDF 665-2015-17221 Otevírá se do nového okna. (196 KB)
24.11.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o prodloužení poskytnutí licence SAS VISUAL ANALYTICS včetně technické a uživatelské podpory

smlouva na služby PDF 548-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
10.11.2015

Odbor vnitřní správy


Smlouva o dodávce systému detekce a evidence RZ vozidel ve vjezdu do budovy MZE Těšnov

kupní smlouva PDF 737-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
10.11.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Dodatek - Smlouva na zajištění Konference Venkov 2015

smlouva na služby PDF 599-2015-14111/1 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
12.10.2015

Odbor vnitřní správy


Zapůjčení automobilu ŠKODA Superb - 3SN 6919

smlouva

o zápůjčce

PDF 789-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (141 KB)
12.11.2015

Odbor personální


Rámcová smlouva na zajištění cestovních služeb

rámcová smlouva PDF 750-2015-11133 Otevírá se do nového okna. (155 KB)
5.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - BI - Požadavek na realizaci č. 3 - 25MD
Prováděcí smlouva -OPOS PDF 734-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
3.11.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávka vody a odvádění odpadních vod - Štěpánská

smlouva na služby PDF 731-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (357 KB)
3.11.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávka vody a odvádění odpadních vod - Smečky

smlouva na služby PDF 730-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (344 KB)
29.9.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění bezpečnostních služeb

smlouva na služby PDF 1097-2011-12131/4 Otevírá se do nového okna. (58 KB)
30.10.2015 Odbor vnitřní správy

Zajištění metodické podpory spisové služby

smlouva na služby PDF 692-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (816 KB)
23.10.2015

Odbor rostlinných komodit


Monitoring invazních a k herbicidům odolných populací plevelů

smlouva o dílo PDF 620-2015-17221 Otevírá se do nového okna. (186 KB)
14.10.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o dodávce 2 kusů HW na vyvažování zátěže síťového provozu

kupní smlouva PDF 525-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
9.10.2015 Odbor potravinářský

Smlouva o poskytování přístupu k ČSN on-line - Bezpečnost potravin

smlouva na služby PDF Dodatek č.2 sml.412-2014-17421 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
23.9.2015 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu QJ1520197

smlouvy ostatní PDF 125-2015-17012 Otevírá se do nového okna. (728 KB)
23.9.2015 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu QJ1520006

smlouvy ostatní PDF 113-2015-17012 Otevírá se do nového okna. (657 KB)
5.10.2015 Odbor vnitřní správy

Oprava střechy garáží

smlouva o dílo PDF 666-2015-12134 Otevírá se do nového okna. (545 KB)
2.10.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytnutí podpory softwarového produktu ForgeRock OpenAm
smlouva na služby PDF 528-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (571 KB)
1.10.2015 Odbor vnitřní správy

Pronájem nebytových prostor

smlouva o nájmu PDF 659-2015-12135 Otevírá se do nového okna. (10 MB)
16.9.2015 Odbor vnitřní správy

Zápis o změně příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu

smlouvy ostatní PDF 668-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (100 KB)
30.9.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) - Architektura a koncepce ICT

prováděcí smlouva PDF 644-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
30.9.2015

Odbor rostlinných komodit


Expertní činnost v sektoru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

smlouva o dílo PDF 527-2015-17222 Otevírá se do nového okna. (645 KB)
23.9.2015

Odbor rostlinných komodit


Zpracování návrhu parametrů sledování stavu a obsahu organické hmoty v půdě v ČR

smlouva o dílo PDF 360-2015-17222 Otevírá se do nového okna. (222 KB)
24.9.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Smlouva na zajištění Konference Venkov 2015

smlouva na služby PDF 599-2015-14111 Otevírá se do nového okna. (757 KB)
11.9.2015

Odbor živočišných komodit


Smlouva o dílo MZe-VÚŽV modernizace odhadu PH - vyhodnocení genetických trendů ve šlechtění holštýnského skotu

smlouva o dílo PDF 532-2015-17211 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
10.9.2015

Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství


Vyhotovení zprávy k dílčímu výzkumnému projektu DIFAGH (EMIDA II)

smlouva o dílo PDF 596-2015-17011 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
6.8.2015

Odbor Řídící orgán OP Rybářství


Realizace expozice a doprovodného programu na agrosalonu Země živitelka 2015

smlouva o dílo PDF 455-2015-14121 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
11.9.2015

Odbor pro veřejné zakázky


Administrace veřejné zakázky PRAIS

příkazní smlouva PDF 522-2015-12111 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
25.8.2015

Odbor Řídící orgán OP Rybářství


Technicko organizační zajištění odborných seminářů pro žadatele

smlouva o dílo PDF 538-2015-14121 Otevírá se do nového okna. (272 KB)
24.8.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

smlouva o nájmu PDF dodatek č. 1 ke sml. 540-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (50 KB)
5.8.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

smlouva o nájmu PDF 540-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (255 KB)
9.9.2015

Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí


Zabezpečení zázemí ročního semináře pro zvyšování kvality práce vodoprávních úřadů 2015

smlouva na služby PDF 601-2015-15111 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
7.9.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) - část řízení služeb IT (ITSM)

prováděcí smlouva PDF 594-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
8.9.2015

Odbor rostlinných komodit


Tvorba metodiky pro měření emisí z rostlinné výroby

smlouva o dílo PDF 359-2015-17222 Otevírá se do nového okna. (222 KB)
4.9.2015

Odbor rostlinných komodit


Zpracování údajů o spotřebě čistých živin v minerálních hnojivech v ČR za rok 2014

smlouva o dílo PDF 356-2015-17221 Otevírá se do nového okna. (189 KB)
3.9.2015

Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení


Poskytnutí služby při součinnostním cvičení k ověření systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při řešení krizových situací

smlouva o dílo PDF 584-2015-10020 Otevírá se do nového okna. (241 KB)
28.8.2015

Odbor resortních podniků, organizací a institucí


Smlouva o poskytování právních služeb

smlouva na služby PDF 580-2015-13221 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
28.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Zpracování aktualizace studie Lesnické hospodaření v Krušných horách (Slodičák a kol., 2008

smlouva o dílo PDF 509-2015-16212 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
28.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Zajištění provozu Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v letech 2015 - 2017

smlouva o dílo PDF 273-2015-16212 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
28.8.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování licenční podpory produktů HP a pořízení nových licencí HP

smlouva na služby PDF 23-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (898 KB)
20.8.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu

smlouvy ostatní PDF 598-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (267 KB)
26.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Expertní činnost a analýza v sektoru přadných a vláknitých rostlin

smlouva o dílo PDF 348-2015-17222 Otevírá se do nového okna. (194 KB)
26.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Expertní činnost v sektoru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

smlouva o dílo PDF 526-2015-17222 Otevírá se do nového okna. (176 KB)
25.82015

Odbor resortních podniků, organizací a institucí


Smlouva o zpracování Studie proveditelnosti

smlouva na služby PDF 585-2015-13222 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
20.8.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) - část platforma Microsoft

prováděcí smlouva PDF 545-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
20.8.2015

Odbor resortních podniků, organizací a institucí


Právní služby pro rok 2015 při převodu majetku, práv a převzetí závazků státních podniků Zemský hřebčinec Písek státní podnik a Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik, státními příspěvkovými organizacemi a zřízení těchto státních příspěvkových organizací

příkazní smlouva PDF 534-2015-13222 Otevírá se do nového okna. (3 MB)
17.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Kraslice 1" v roce 2016

smlouva o dílo PDF 225-2015-16212 Otevírá se do nového okna. (11 MB)
19.8.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) - část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva PDF 554-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (285 KB)
18.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Analýza výroby a využití kompostů v zemědělství

smlouva o dílo PDF 358-2015-17221 Otevírá se do nového okna. (198 KB)
19.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Zpracování programových modulů pro sběr a analýzu dat agendy příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů, sběr a analýza těchto dat

smlouva o dílo PDF 382-2015-16221 Otevírá se do nového okna. (305 KB)
13.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Vejprty(část A)" v roce 2016

smlouva o dílo PDF 222-2015-16212 Otevírá se do nového okna. (10 MB)
13.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Hora Sv. Kateřiny (část D)" v roce 2015

smlouva o dílo PDF 221-2015-16212 Otevírá se do nového okna. (11 MB)
12.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Kraslice 3" v roce 2015

smlouva o dílo PDF 226-2015-16212 Otevírá se do nového okna. (13 MB)
12.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Horní Blatná 3" v roce 2016

smlouva o dílo PDF 224-2015-16212 Otevírá se do nového okna. (12 MB)
12.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Horní Blatná 2" v roce 2015

smlouva o dílo PDF 223-2015-16212 Otevírá se do nového okna. (11 MB)
12.8.2015

Odbor environmentálních podpor PRV


Tisk a grafická úprava informačních brožur k agroenvironmentálně-klimatickému opatření

smlouva o dílo PDF 530-2015-14132 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
7.8.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) - část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva PDF 512-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (250 KB)
7.7.2015

Odbor vnitřní správy


Výměna části vodovodního potrubí a kanalizace

smlouva o dílo PDF 541-2015-12135 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
13.8.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění hlasových a telekomunikačních služeb

smlouva na služby PDF 504-2015-12132 5. část Otevírá se do nového okna. (6 MB)
13.8.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění hlasových a telekomunikačních služeb

smlouva na služby PDF 504-2015-12132 4. část Otevírá se do nového okna. (6 MB)
13.8.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění hlasových a telekomunikačních služeb

smlouva na služby PDF 504-2015-12132 3. část Otevírá se do nového okna. (1 MB)
13.8.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění hlasových a telekomunikačních služeb

smlouva na služby PDF 504.2015-12132 2. část Otevírá se do nového okna. (4 MB)
13.8.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění hlasových a telekomunikačních služeb

smlouva na služby PDF 504-2015-12132 1. část Otevírá se do nového okna. (5 MB)
10.8.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávky plynu

smlouva na služby PDF 553-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (417 KB)
10.8.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávky plynu

smlouva na služby PDF 552-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (331 KB)
10.8.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávka el. energie

smlouva na služby PDF 551-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (584 KB)
10.8.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávka el. energie - ČL, Smečky, Těšnov

smlouva na služby PDF 550-2015-12131 Otevírá se do nového okna. (330 KB)
31.7.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Informační brožura "Vybraná lesnická opatření podpořená z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013"

smlouva o dílo PDF 481-2015-14111 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
31.7.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Informační brožura "Pozemkové úpravy - krok za krokem"

smlouva o dílo PDF 480-2015-14111 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-K Otevírá se do nového okna. (377 KB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-J Otevírá se do nového okna. (419 KB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-I Otevírá se do nového okna. (381 KB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-H Otevírá se do nového okna. (398 KB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-G Otevírá se do nového okna. (415 KB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-F Otevírá se do nového okna. (357 KB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-E Otevírá se do nového okna. (384 KB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-D Otevírá se do nového okna. (348 KB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-C Otevírá se do nového okna. (386 KB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-B Otevírá se do nového okna. (345 KB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo PDF 390-2015-16221-A Otevírá se do nového okna. (384 KB)
11.8.2015

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření


Zpracování úkolů technické normalizace v oboru hydromeliorací

smlouva o dílo PDF 297-2015-15121 Otevírá se do nového okna. (166 KB)
11.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Zjišťování spotřeby hnojiv k plodinám

smlouva o dílo PDF 357-2015-17221 Otevírá se do nového okna. (180 KB)
1.8.2015

Odbor kanceláře ministra


Smlouva Jen to dobré 2015/2016 - zajištění informovanosti laické veřejnosti o zemědělském resortu pomocí elektronických médií

rámcová smlouva PDF 458-2015-10042 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
31.7.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Hodnocení finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin

smlouva o dílo PDF Dodatek č.2 sml.859-2014-14111 Otevírá se do nového okna. (142 KB)
22.7.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi postižených oblastech ČR (Orlické hory, Vysočina, Slezské Beskydy) v roce 2015

smlouva o dílo PDF 219-2015-16212 Otevírá se do nového okna. (11 MB)
22.7.2015

Odbor bezpečnosti potravin


Sledování stavu zátěže zemědělských půd, rostlin a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec

smlouva o dílo PDF 388-2015-18111 Otevírá se do nového okna. (244 KB)
22.7.2015

Odbor bezpečnosti potravin


Monitoring vybraných složek lesních ekosystémů s vazbou na potravní řetězec

smlouva o dílo PDF 387-2015-18111 Otevírá se do nového okna. (224 KB)
22.7.2015

Odbor bezpečnosti potravin


Kauzální monitoring vlivu emisí na zemědělskou výrobu a komplex činností spojených se zabezpečením jeho funkce s vazbou na potravní řetězec

smlouva o dílo PDF 386-2015-18111 Otevírá se do nového okna. (255 KB)
6.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Hodnocení kvality potravinářské pšenice + stanovení fuzáriových mykotoxinů v roce 2015

smlouva o dílo PDF 419-2015-17221 Otevírá se do nového okna. (207 KB)
6.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Monitoring obilovin vypracování podkladů pro Situační a výhledovou zprávu Obiloviny

smlouva o dílo PDF 441-2015-17221 Otevírá se do nového okna. (199 KB)
23.7.2015

Odbor ekonomiky a rozpočtu


Studie možných variant výpočtu průměrných základních cen zemědělských pozemků

smlouva o dílo PDF 496-2015-13213 Otevírá se do nového okna. (707 KB)
23.7.2015

Odbor ekonomiky a rozpočtu


Údržba a aplikace numerické databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro tvorbu přílohy k vyhlášce o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků

smlouva o dílo PDF 467-2015-13213 Otevírá se do nového okna. (814 KB)
3.8.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění prezentace Celostátní sítě pro venkov a jejich hlavních partnerů na výstavě Země živitelka 2015

smlouva na služby PDF 456-2015-14111 Otevírá se do nového okna. (669 KB)
28.7.2015

Odbor vnitřní správy


Nákup rentgenového zařízení pro kontrolu zavazadel a zásilek

kupní smlouva PDF 437-2015-12132 Otevírá se do nového okna. (564 KB)
13.7.2015

Odbor vnitřní správy


Zasíťování dvora a balkonů, hrotová ochrana budovy č.p. 59, Náchod

smlouva o dílo PDF 440-2015-12134 Otevírá se do nového okna. (225 KB)
  3.7.2015

Odbor bezpečnosti potravin


Zajištění činnosti Centra BAT a CTT na Mendelově univerzitě v Brně

smlouva o dílo PDF 321-2015-18111 Otevírá se do nového okna. (277 KB)
  3.7.2015

Odbor bezpečnosti potravin


Zajištění činnosti Centra BAT na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

smlouva o dílo PDF 320-2015-18111 Otevírá se do nového okna. (277 KB)
17.7.2015

Odbor rostlinných komodit


Provádění expertní činnosti a analýzy v sektoru ovocnářství v roce 2015

smlouva o dílo PDF 326-2015-17222 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
  1.7.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování standardní servisní podpory serverových technologií HP

smlouva na služby PDF 262-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (1 MB)
  2.7.2015

Odbor kanceláře ministra


Zajištění prezentace MZe na Mezinárodním potravinářském veletrhu World Food Kazachstán 2015

smlouva na služby PDF 445-2015-10042 Otevírá se do nového okna. (4 MB)
  2.7.2015

Odbor kanceláře ministra


Realizace výstavy Flora Olomouc - podzimní etapa

smlouva na služby PDF 436-2015-10042 Otevírá se do nového okna. (2 MB)
13.7.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Rámcová příkazní smlouva na právní služby

rámcová smlouva PDF 420-2015-13310 Otevírá se do nového okna. (483 KB)