přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

č.

Název položky

Obsah

1. Oficiální název Ministerstvo zemědělství
2. Důvod a způsob založení Ministerstvo zemědělství je ústřední orgán státní správy zřízený dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, v platném znění. Více >
3. Organizační struktura Organizační struktura MZe
4. Kontaktní spojení

Poštovní adresa a základní kontakty


E-podatelna


Informační kancelář


Oznámení podezření na korupční jednání


Další kontaktní údaje

5. Případné platby můžete poukázat Bankovní účet: 1226001/0710 ČNB Praha
6. 00020478
7. DIČ CZ00020478 (není plátcem DPH)
8. Dokumenty

Dokumenty koncepční, strategické a programové povahy


Výroční a hodnotící zprávy


Další dokumenty

9. Žádosti o informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Informace podle zákona o střetu zájmů

10. Příjem stížností a dalších podání

Odbor auditu a supervize (10010)
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
posta@mzecz

11. Opravné prostředky Odvolání, rozklad
12. Formuláře Formuláře
13. Návody pro řešení životních situací Životní situace 
14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž MZe jedná a rozhoduje


Legislativa v resortu MZe dle tematických oblastí


Chronologický přehled právních předpisů

15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad (PDF, 32 KB)
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy o poskytování informací
17.

Seznam organizací

(zřizovaných, řízených
a jiných organizací,
které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Podřízené organizace MZe