přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled předkládaných nominací VPN v souladu s § 13 nominačního zákona

V souladu s § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), Ministerstvo zemědělství zveřejňuje nominace předkládané k projednání Výboru pro personální nominace. Níže uvedení uchazeči doložili splnění podmínek uvedených v § 14 nominačního zákona.

 • Ing. Miloše Peteru (nar. 1958) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy,
 • Ing. Karla Otavu (nar. 1951) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky,
 • Ing. Martina Fantyše  (nar. 1955) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční  rolnický a lesnický fond, a.s.,
 • Ing. Kamila Bílka (nar. 1953) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.,
 • Dr. Ing. Radovana Martínka, MBA (nar. 1967) na pozici člena představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.,
 • Mgr. Janu Voříškovou (nar. 1975) na pozici členky dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s.,
 • Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D. (nar. 1959) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,
 • PhDr. Jana Závěšického (nar. 1982) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,
 • Ing. Jaromír Žáček (nar. 1964) na pozici člena  dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p.,
   
 • Mgr. Jaroslava Janáčka (nar. 1978) na pozici člena představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.,
   
 • Ing. Ivana Čermáka (nar. 1957) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a. s.