přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled jmenovaných nebo zvolených osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu dle § 16 nominačního zákona

Ministerstvo zemědělství v souladu s § 16 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) informuje, že:

  • nominaci Ing. Miloše Petery do dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 11. 2. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 26. 2. 2020 Ing. Miloše Peteru do funkce člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,

  • nominaci Ing. Karla Otavy do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 11. 2. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 5. 3. 2020 jmenoval Ing. Karla Otavu do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,

  • nominaci Ing. Martina Fantyše do dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednalVýbor pro personální nominace dne 3. 3. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výborus účinností ke dni 14. 5. 2020 zvolen Ing. Martin Fantyš do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,

  • nominaci Ing. Kamila Bílka do dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 3. 3. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady JMP, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 14. 5. 2020 zvolen Ing. Kamil Bílek do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.,

  • nominaci Dr. Ing. Radovana Martínka, MBA do představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. projednal Výbor pro personální nominace dne 16. 6. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 22. 6. 2020 zvolen Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA do funkce člena představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,

  • nominaci Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D. do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 7. 7. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 16. 7. 2020 Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D. do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,

  • nominaci PhDr. Jana Závešického do dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p. projednal Výbor pro personální nominace dne 7. 7. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 16. 7. 2020 PhDr. Petra Závěšického do funkce člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,

  • nominaci Mgr. Jany Voříškové do dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s. projednal  Výbor pro personální nominace dne 7. 7. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady SZS, a.s. byla v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru s účinností ke dni 11. 8. 2020 zvolena Mgr. Jana Voříšková do funkce členky dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s.,

  • nominaci Ing. Jaromíra Žáčka do dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. projednal  Výbor pro personální nominace dne 4. 8. 2020  a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Ministr zemědělství v souladu s doporučením a odůvodněním Výboru jmenoval s účinností ke dni 23. 9. 2020 Ing. Jaromíra Žáčka  do funkce člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p. (ke dni 22. 9. 2020 končí stávající funkční období).

  • nominaci Mgr. Jaroslava Janáčka do představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.) projednal Výbor pro personální nominace dne 10. 9. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil, za podmínky, že nominant se vzdá své dosavadní funkce v dozorčí radě společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. (VČB, a.s.), a to z důvodu možného střetu zájmů (PGRLF, a.s. je jediný akcionář VČB, a.s.). Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady PGRLF, a.s. byl v souladu se stanoviskem Výboru s účinností ke dni 22. 9. 2020 zvolen Mgr. Jaroslav Janáček do funkce člena představenstva akciové společnosti PGRLF, a.s., s tím že Ministerstvo zemědělství netrvá na splnění podmínky stanovené Výborem pro personální nominace, neboť současné působení nominanta ve představenstvu PGRLF, a.s. a v dozorčí radě VČB a.s. nevyhodnotil jako potencionálně rizikové z hlediska možného střetu zájmů, a naopak vnímá současné působení v obou funkcích jako žádoucí posílení kontroly hospodaření dceřiné společnosti PGRLF, a.s.