přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úřednická zkouška

Státní zaměstnanec je dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, § 35 povinen vykonat úřednickou zkoušku. Vykonání úřednické zkoušky je umožněno za poplatek také osobě (nestátnímu zaměstnanci), která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru. V tomto případě se úhrada poplatku řídí dle Služebního předpisu č. 4 náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky, který je dostupný zde na stránkách Ministerstva vnitra. Na těchto stránkách také naleznete další dokumenty, které upravují problematiku úřednické zkoušky.

Přihlašování na úřednickou zkoušku bude probíhat přes informační systém ISoSS, kde budou zveřejňovány vypsané termíny pro všechny obory služby napříč státní správou.

 

Úřednická zkouška se skládá z části obecné a zvláštní.

Obecnou část úřednické zkoušky tvoří písemný test složených z 30 otázek. Otázky pro obecnou část jsou zveřejněny na portále Ministerstva vnitra sekce pro státní službu.

Zvláštní část úřednické zkoušky je skládána ústně před zkušební komisí. Seznam otázek zvláštní části pro jednotlivé obory služby včetně doporučené literatury jsou též zveřejněny na portále MV.

 

Do gesce Ministerstva zemědělství patří tyto obory služby:

53. Zemědělství

54. Lesní hospodářství

55. Myslivost

56. Rybářství a včelařství

57. Vodní hospodářství

58. Potravinářská výroba a péče o potraviny

59. Veterinární péče

60. Rostlinolékařská péče

61. Pozemková správa a krajinotvorba

62. Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

 

Bližší informace k úřednické zkoušce Vám poskytne:

Mgr. Petra Zdražilová, DiS.
e-mail: petrazdrazilova@mzecz, tel.: 221 812 658 či na
e-mail: urednickazkouska@mzecz.

Přílohy