přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39, jímž ukládá členům vlády plnit opatření uvedená ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Jedním z úkolů v rámci protikorupční strategie je bod 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů.

Přílohy

Související odkazy


13.10.2017

Etický kodex zaměstnanců Ministerstva zemědělství

Společný předpis evidenční číslo 5/2017, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství a ministr zemědělství vydávají etický kodex zaměstnanců Ministerstva zemědělství.