přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - Společná zemědělská politika

19.9.2017

Zemědělec, 18. září 2017

Hodně se v posledních týdnech píše a hovoří o pozici naší republiky ke Společné zemědělské politice po roce 2020. Velmi často nepřesně. Rád bych ji proto uvedl na pravou míru. Zatím farmy dostávají evropské dotace bez ohledu na počet hektarů. Většina států EU se ale v rámci celounijní debaty přiklání k omezení dotací pro velké zemědělské podniky. Pokud na povinné zastropování plateb pro tyto podniky přistoupíme, přijdou o velkou část evropských peněz. Dojde k devastaci českého zemědělství, ke ztrátě pracovních míst i snížení naší potravinové soběstačnosti. Zhruba 768 našich podniků o rozloze větší než 1150 hektarů zaměstnává téměř 50 % všech lidí pracujících v zemědělství. Dohromady chovají například 70 % všeho skotu a více než 90 % prasat a drůbeže. Kdyby došlo k zastropování, dostali by se tito zemědělci podnikající v živočišné výrobě do ztráty a ukončili by činnost. V naší pozici pro SZP po roce 2020 je podpora malých farmářů v rámci plateb na první hektary a také určitá degresivita velkých farmářů, která v praxi funguje už dnes. Jsme připraveni jednat o tom, že velkým podnikům se bude vyplácet méně. Prioritou ale je, aby peníze, které nevyplatíme, zůstaly v kapitole členského státu a mohly se převést například do Programu rozvoje venkova, kde poté budou rozděleny všem zemědělcům.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem