přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - pořad pro děti o zemědělství

24.3.2021

Zemědělec, 22. března 2021

Podle kalendáře začalo o víkendu jaro, období, které je neoddělitelně spjaté se zemědělskými pracemi. V uplynulých letech jste se museli jako zemědělci potýkat s komplikacemi způsobenými zejména suchem, loni vás, stejně jako celý svět, postihla koronavirová pandemie. Jistotu, kterou nám dáváte, tedy že bude zaseto, sklizeno a vyrobeno, však pandemie nedokázala zrušit. I v této těžké době jste prokázali, že se na vás můžeme spolehnout. Vaše práce není snadná, o to víc si jí vážím a zvlášť s ohledem na situaci způsobenou koronavirem za ni děkuji. A to nejen jako ministr zemědělství, ale také jako člověk, který se v zemědělství a potravinářství celý život pohybuje.
Velmi mě proto zamrzelo, jak je práce zemědělců předkládána tomu nejcitlivějšímu publiku, tedy dětem. Zaznamenal jsem březnový díl pořadu České televize „Planeta je Prga" na kanálu ČT :D, tentokrát věnovaný zemědělství. Na práci většiny českých, moravských a slezských zemědělců útočí a dehonestuje ji. Navíc, jak jsem již uvedl, u tak citlivého publika, kterým bezpochyby děti jsou, vytváří mylný dojem, že zemědělci naší společnosti škodí. To odmítám a také jsem se v tomto směru ohradil v dopise generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi.
Vadí mi a znepokojuje mě, že místo vedení dětí k úctě k zemědělcům jako těm, kteří se poctivě starají o naši krajinu a vyrábějí potraviny pro nás pro všechny, je jim prezentováno zemědělství údajně trávící naši přírodu jedy. Tedy s výjimkou BIO zemědělství, jak z pořadu vyplývá. Přínosy ekologického zemědělství pro stav krajiny samozřejmě nijak nezpochybňuji, vždyť ho naše ministerstvo podporuje a podporovat bude. Vím, že většina zemědělců, kteří hospodaří tzv. konvenčně, se o krajinu, půdu, zvířata a stav životního prostředí stará dobře a s respektem k přírodě. V pořadu ČT je například vyobrazen přípravek DDT, který je v ČR pro použití v zemědělství zakázanýjiž od roku 1974. Celý systém, od povolování přípravků na ochranu rostlin přes jejich distribuci až po používání samotnými zemědělci, je pod velmi důkladným a propracovaným dohledem.
V ČR stejně jako kdekoliv na světě platí, že existují dobří a špatní zemědělci. Troufám si říct, že u nás je drtivá většina zemědělců těch dobrých. A dobrý zemědělec se stará o půdu tak, aby byla v co nejlepším stavu.
Vzhledem k tomu, že se v pořadu ČT objevuje více polopravd a omylů, a zobrazuje tak zemědělství naprosto zkresleně, nabídl jsem panu řediteli Dvořákovi spolupráci při tvorbě dalších podobných pořadů. Ať už od odborníků z našeho ministerstva, nebo ze zemědělských organizací, kteří jsou schopni objektivně přispět ke vzdělávání našich dětí a jejich reálnému, nezatíženému vztahu našemu zemědělství.
 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem