přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Slovo ministra - národní dotační programy

29.11.2016

Zemědělec, 28. listopadu 2016

Přibližně 2,8 miliardy korun půjde příští rok do zemědělství z národních zdrojů. Nejvíce z těchto peněz, a to 1,9 miliardy, pak do živočišné výroby. Ta čelí v posledních letech celoevropské krizi, přitom právě živočišná výroba je velmi důležitá například pro venkovské oblasti, protože v nich udržuje zaměstnanost. Struktura podpory pro rok 2017 navazuje na programy z předešlých let. Zaměřeny jsou kromě jiného proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat, na agroenvironmentální opatření, na udržení a rozvoj jednotlivých komodit i na ozdravování polních a speciálních plodin. Pokračovat budeme ale také v programu, jehož prostřednictvím mohou lidé na venkově opravovat drobné kulturní stavby nebo budovat odpočinková místa. Na to máme připraveno 300 milionů korun. V příštím roce bude navíc možné v rámci tohoto programu udržovat a opravovat polní cesty, mezi úspěšné žadatele rozdělíme dalších 200 milionů. Peníze ze státního rozpočtu zlepší i výuku na resortních středních a vyšších odborných školách, protože pomohou vybraným vzdělávacím institucím nakoupit moderní učební pomůcky. Tyto dva programy - Udržování a obnova kulturních a venkovských prvků a Centra odborné přípravy - jsou hrazeny ze státního rozpočtu, ale jiným administrativním postupem než národní dotační programy.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem