přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rozhovor týdne s ministrem zemědělství o kůrovci, ochraně spotřebitelů a dalších opatřeních

3.7.2019

Zemědělec, 1. července 2019

V červnu uplynul rok vašeho současného působení ve funkci ministra zemědělství, jak se zatím daří naplňovat vaše priority?

Hned od mého nástupu do funkce jsem s kolegy musel řešit řadu problémů, které naše zemědělství i krajinu, ale i všechna další odvětví trápí. V podstatě ale šlo o priority, s nimiž jsem do funkce ministra šel. Tím nejzásadnějším je bezesporu nastupující klimatická změna a s tím související sucho prostupující do všech odvětví. I proto jsme ve sněmovně iniciovali rychlou změnu stavebního a vodního zákona, která zjednoduší povolovací řízení u terénních úprav a malých vodních děl, jež budou sloužit k zadržování vody v krajině. A už v průběhu roku jsem prohlásil, že do konce volebního období vybudujeme či obnovíme více než tisíc rybníků jako bezprostřední pomoc naší krajině. Souběžně s vodohospodářským suchem řešíme samozřejmě i sucho zemědělské, které se zadržováním vody v krajině souvisí. Proto jsme upravili velikost monokultur na polích. Na erozně ohrožených půdách lze pěstovat maximálně 30 hektarů jedné plodiny. Změna, která začne platit od ledna 2020, se dotkne zhruba 2300 zemědělských podniků a 600 tisíc hektarů polí. O možnosti omezit plochu jedné plodiny se v minulosti pouze hovořilo, já jsem ji i s vědomím určitého nesouhlasu zemědělců zavedl. Stejně jako přísnější pravidla pro používání glyfosátu, který se od letoška nesmí používat na dosoušení před sklizní, a to u všech plodin určených pro potravinářství. V tom jsme jedni z prvních v Evropské unii. Součástí boje proti suchu je i rozvoj vodovodů a kanalizací. V následujících deseti letech chceme investovat téměř 30 miliard do propojení vodárenských soustav a budování koncových vodovodů. Celkem tyto investice pomohou se zásobováním vodou pro 3,7 milionu lidí. Již nyní se každý den vybuduje půl kilometru nových vodovodů a kanalizací a v aktuálním programu to bude celkově přes tisíc kilometrů. Se zásobováním obyvatel vodou souvisí i budování nových přehradních nádrží, kde jsme pro vládu připravili a posléze nechali schválit stavbu dvou přehrad Vlachovice a Kryry. V současnosti se také vykupují pozemky pod plánovanou přehradou Skalická a téměř všechny pozemky jsou vykoupeny pod přehradou Nové Heřminovy. A samozřejmě při vyjednáváních o budoucí podobě společné zemědělské politiky hájíme zájmy našich zemědělců, zásadně odmítáme snížení prostředků na zemědělskou politiku, stejně jako povinné zastropování dotací podle velikosti podniku. Kromě jiného také chceme, aby tato SZP byla výrazně jednodušší a nezatěžovala naše zemědělce zbytečnou administrativou.

Ministerstvo zemědělství také muselo přijmout opatřeni v souvislosti s kůrovcovou kalamitou, jaká byla ta hlavni?

Kůrovcová kalamita úzce souvisí se suchem a skladbou porostů i desítky let starých. Pro letošek jsme proto zdvojnásobili podporu na správné hospodaření v lesích na 1,15 miliardy korun. Zároveň chystáme nový dotační titul ve výši tří miliard korun, aby měli vlastníci z čeho financovat péči o lesy. V rámci takzvané rajonizace jsme na jaře rozdělili republiku na dvě zóny podle míry zasažení kůrovcem. V dubnu jsme přijali opatření, díky němuž je možné nechat v lese stromy, ze kterých už kůrovec vylétl. To umožní vlastníkům lesů přednostně zasáhnout tam, kde má ještě boj proti kůrovci smysl.

Jaké kroky byty podniknuty v oblasti ochrany spotřebitelů.?

Ochrana našich spotřebitelů je naší absolutní prioritou. Velkým tématem posledních měsíců byla kontrola dovozů masa v souvislosti s kauzou problematických polských jatek, kdy se do Česka dostalo hovězí maso s bakteriemi salmonely. Proto jsme i přes výstrahy ze strany Evropské komise přistoupili k mimořádným veterinárním opatřením, kdy museli dovozci každou zásilku hovězího masa před uvolněním na trh nechat zkontrolovat na zdravotní nezávadnost Nakonec i sama komise uznala, že naše kroky byly v danou chvíli oprávněné. S ochranou spotřebitele souvisí i téma dvojí kvality potravin. Díky tomu, zeji v aktuálně chystané české novele zákona o potravinách zakážeme, začne u nás zákaz platit podstatně dříve než v rámci dvouleté, takzvaně transpoziční, lhůty evropské směrnice. Cílem našeho návrhu je, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem.

Která další opatření přijatá během vašeho funkčního období považujete za důležitá?

Důležitým tématem v naší působnosti se v posledním roce stala také problematika chovu velkých šelem a množíren psů a koček. Podařilo se také navýšit letošní podporu pro potravinové banky na 118 milionů korun z původních 63 milionů. Hodně úkoluje ale ještě před námi. I proto jsem rád, že mám při setkáních se zemědělci zpětnou vazbu, která je většinově v pozitivním duchu. Vážím si toho, že mi říkají své názory, tipy či připomínky, o kterých pak můžeme diskutovat a společně hledat řešení směrem k budoucnosti.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem