přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

9. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

5.2.2009

Předkládací zpráva

K projednání vládě se předkládá návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření.
 
Hlavním cílem předloženého návrhu je zajistit implementaci jednoho z opatření osy II Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 (PRV). Tento programový dokument byl schválen vládou České republiky dne 16. srpna 2006 a Výborem pro rozvoj venkova Evropské komise dne 23. května 2007.
 
Návrh nařízení vlády upravuje podmínky pro poskytnutí platby v rámci opatření, kterým je podle čl. 36 písm. b) bodu v) nařízení Rady(ES) č. 1698/2005 opatření zaměřené na udržitelné využívání lesní půdy prostřednictvím lesnicko-environmentálních plateb.
 
Platba podle navrhovaného nařízení vlády je poskytována jako částečná kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů zachováním nebo zvýšením podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
 
Navrhované nařízení vlády je nástrojem k uskutečnění cílů stanovených v PRV, kterými jsou:
  • zvýšení environmentální hodnoty lesů,
  • trvale udržitelné využití lesní půdy,
  • zlepšení životního prostředí a krajiny.
 
Návrh nařízení vlády byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán dne 18. listopadu 2008 s termínem pro sdělení připomínek do 4. prosince 2008.
 
Celkem byl návrh nařízení vlády rozeslán 56 připomínkovým místům, z toho 10 připomínkových míst uplatnilo připomínky, 30 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky a 16 připomínkových míst se k zaslanému návrhu nařízení vlády nevyjádřilo.
 
Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části V. materiálu předkládaného k projednání vládě.
 
Návrh nařízení vlády je k projednání vládě předkládán bez rozporu.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem