přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

8. 6. - materiály na jednání vlády

6.6.2016

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

S rozpravou

Bod č. 16 – Národní dotační program 21. Centra odborné přípravy

Bod č. 17 Návrh dalšího postupu České republiky ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)

Bod č. 18 Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Zajištění provozu a rozvoje IS SZIF“

 

K projednání bez rozpravy

Bod č. 32 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Předloženo spolu s MŽP

 

Pro informaci

Bod č. 28 Informace Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/34 „Vznik státního pozemkového úřadu na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a jeho hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu“

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem