přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

8. 12. - materiály na jednání vlády

5.12.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 5 (k projednání s rozpravou) 

Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Návrh reaguje na změny v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů vyvolané změnami zákona o zemědělství, které začnou platit od 1. ledna 2015.  Legislativa byla upravena podle nařízení EU. Nové nařízení definuje údaje, které budou vlastníci půdy povinně uvádět v registru LPIS (např. ekologicky významné prvky nebo druh zemědělské kultury).

Bod č. 6 (k projednání s rozpravou) 

Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Cílem materiálu je sjednotit pravidla kontrol podmíněnosti, jako základní podmínky pro poskytnutí některých dotací, s úpravou právních předpisů Evropské unie pro novou Společnou zemědělskou politiku. Předložený materiál upravuje postup pro vyhodnocování zjištěných porušení požadavků a standardů.

Bod č. 17 (k projednání s rozpravou) 

Stanovisko Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Vinařského fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/36 „Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu“

Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a Vinařský fond (VF) důkladně analyzovaly nedostatky uvedené v Kontrolním závěru ke kontrolní akci NKÚ a v rámci předkládaného Stanoviska se vyjadřují k jednotlivým zjištěním a k nim přijatým opatřením k jejich odstranění, případně ke zmírnění souvisejících rizik. S některými zjištěními však MZe, SZIF a VF nesouhlasí a svůj postoj dokládají v předkládaném Stanovisku.

Bod č. 18 (k projednání s rozpravou) 

Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/38 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013“

Ministerstvo zemědělství důkladně analyzovalo nedostatky uvedené v Kontrolním závěru ke kontrolní akci NKÚ a v rámci předkládaného Stanoviska se vyjadřuje k jednotlivým zjištěním a k nim přijatým opatřením k jejich odstranění, případně ke zmírnění souvisejících rizik. S některými zjištěními však MZe nesouhlasí a svůj postoj dokládá v předkládaném Stanovisku.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem