přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

7. 7. - materiály na jednání vlády

1.7.2016

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 9, k projednání s rozpravou

Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. června 2016, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

 

Bod č. 17, k projednání bez rozpravy

Informace o plnění úkolů z materiálu „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ schváleného usnesením vlády ČR č. 620 z 29. července 2015

Předkládají: ministr zemědělství a ministr životního prostředí

 

Bod č. 7, pro informaci

Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro snížení používání pesticidů v ČR v roce 2015

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem