přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

6. 8. - materiály na jednání vlády

5.8.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 17, k projednání s rozpravou

Návrh víceletého programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020

Evropská unie stanovila pro členské státy povinný cíl využívat obnovitelné zdroje energie v dopravě ve výši 10 % energetického obsahu do roku 2020. Záměrem je snížit emise skleníkových plynů a zvýšit využívání obnovitelných zdrojů v dopravě. Aby mohl systém podpory biopaliv, který spočívá v úlevě spotřební daně z minerálních olejů, pokračovat, vypracovalo Ministerstvo zemědělství aktualizovaný víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020. Materiál navazuje na program podpory biopaliv platný od roku 2008 do 30. června 2015.

Bod č. 18, k projednání s rozpravou

Výroční zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2013, s přehledem čerpání finančních prostředků a poskytnutých záruk k úvěrům

V pravidelně předkládané výroční zprávě Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) se mj. uvádí, že v rámci své činnosti se Fond loni soustředil na podpory směřující do zemědělského sektoru ve formě poskytování dotací na části úroků z komerčních úvěrů na nákup zemědělské techniky, na finanční podporu zemědělského pojištění a na poskytování půjček zemědělcům zasažených povodněmi. V roce 2013 bylo schváleno 3 182 žádostí o podporu úroků z úvěrů s celkovou poskytnutou podporou ve výši 407 mil. Kč. Díky podpoře PGRLF tak šlo do resortu zemědělství 5 625 mil. Kč formou úvěrů na financování investic, zejména nákup zemědělské techniky nebo nákup nestátní zemědělské půdy. Pokud jde o finanční podporu pojištění zemědělců, bylo v loňském roce zpracováno 6 120 žádostí s celkovým nárokem na podporu ve výši 303 mil. Kč.

Bod č. 30, k projednání bez rozpravy

Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2014 kapitoly 346 Český úřad zeměměřičský a katastrální

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem