přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

6. 4. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy

1.3.2009

Při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o novelu nařízení vlády č. 115/2004 Sb., z důvodu změny časového období. 254/09.

Ministerstvo zemědělství

 

II.

 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

K projednání vládě se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů.
 
Návrh nařízení vlády se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2009 – legislativní úkol Ministerstva zemědělství č. 3.
 
Podle přímo použitelných předpisů ES dochází od 1. července 2009 k prodloužení pokračování administrace národní kvóty bramborového škrobu a národní doplňkové platby (top-up pro brambory určené k výrobě bramborového škrobu) členským státem až do 30. června 2012. Z tohoto důvodu je navrhováno upravit nařízení vlády č. 115/2004 Sb. tak, aby bylo umožněno žádat o národní doplňkové platby pro období 2009/2010 až 2011/2012 za stejných podmínek jako v předešlých obdobích.
Vzhledem k tomu, že podle nařízení ES č. 72/2009 se od 1. července 2009 již nepočítá s poskytováním výrobní náhrady pro škrob, je navrhováno zrušení části čtvrté nařízení vlády č. 115/2004 Sb.
 
Návrh nařízení vlády se týká pěstitelů brambor určených k výrobě bramborového škrobu a výrobců bramborového škrobu (přibližně 350 žadatelů, kteří žádají o národní doplňkové platby prostřednictvím 4 výrobců bramborového škrobu).
 
Vzhledem k přidělené národní výrobní kvótě bramborového škrobu ve výši 33 660 tun škrobu, která zůstává pro Českou republiku ve stejné výši od hospodářského roku 2004/2005, jsou předpokládané finanční prostředky na národní doplňkové platby v tomto sektoru 90 mil. Kč (2 700 Kč/t škrobu).
 
Návrh nařízení vlády byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán dne 26. ledna 2009 s termínem pro sdělení připomínek do 13. února 2009.
 
Celkem byl návrh nařízení vlády rozeslán 70 připomínkovým místům, z toho 7 připomínkových míst uplatnilo připomínky.
 
Z nevládních organizací uplatnil k návrhu připomínky Český bramborářský svaz, Ústřední bramborářský svaz, Potravinářská komora a Agrární komora. Všechny připomínky byly akceptovány.
 
Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části VI. materiálu předkládaného k projednání vládě.
 
Návrh nařízení vlády je k projednání vládě předkládán bez rozporu.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem