přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

30. 9. - materiály na jednání vlády

25.9.2019

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 14, k projednání s rozpravou

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/03 „Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím“

Předkládají:       T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, ministryně pro místní rozvoj a ministři zemědělství a ministr životního prostředí

 

Bod č. 16,  k projednání s rozpravou

Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/08 „Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby“ vypracované ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem

 

Bod č. 21,  k projednání s rozpravou

Institucionální zabezpečení Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v České republice pro programové období 2021 – 2027

 

 

Bod č. 26,  k projednání bez rozpravy

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018

 

Bod č. 33, k projednání bez rozpravy

Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství

 

Bod č. 1, pro informaci

Souhrnná zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2018

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem