přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

30. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění

25.3.2009

Společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty. Jedná se o novelizaci nařízení č. 224/2004 Sb. z důvodu zjednodušení právní úpravy.

Ministerstvo zemědělství

 

II.

 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

 
K projednání vládě se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty.
 
Návrh nařízení vlády se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2009 – legislativní úkol Ministerstva zemědělství č. 5.
 
Hlavním cílem navrhované úpravy je:
 
  • odstranění některých zatěžujících podmínek při podávání žádostí, které nejsou přímo vyžadovány příslušnými předpisy Evropských společenství (např. zrušení písemného potvrzení žádosti podané e-mailem) a
 
  • doplnění odkazů na nové související předpisy Evropských společenství.
 
Novelizace stávajícího nařízení vlády přinese dovozcům a vývozcům zjednodušení a urychlení postupu při podávání žádostí o licence. Dojde ke snížení administrativní zátěže jak na straně obchodních subjektů, tak na straně subjektu vydávajícího licence – Státního zemědělského intervenčního fondu.
 
Návrh nařízení vlády byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán dne 26. ledna 2009 s termínem pro sdělení připomínek do 13. února 2009.
 
Celkem byl návrh nařízení vlády rozeslán 58 připomínkovým místům, z toho 6 připomínkových míst uplatnilo připomínky.
 
Nevládní organizace neuplatnily k návrhu žádné připomínky.
 
Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části VI. materiálu předkládaného k projednání vládě.
 
Návrh nařízení vlády je k projednání vládě předkládán bez rozporu.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem