přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

3. 6. - materiály na jednání vlády

2.6.2015

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 22, k projednání bez rozpravy

Návrh na obeslání 39. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO, 6. - 13. 6. 2015, Řím)

předkládají ministři zemědělství a zahraničních věcí

Cílem materiálu je získat souhlas vlády s obesláním 39. zasedání Konference FAO a se zásadami postupu delegace ČR. Vláda jmenuje i členy delegace. Hlavním tématem zasedání bude schvalování programu práce a rozpočtu FAO na příští dva roky a volba generálního ředitele. Vedoucí delegace ČR využije účasti na konferenci k pracovním rozhovorům se zástupci vybraných zemí a s partnery ze Sekretariátu FAO na téma spolupráce ČR s FAO.

 

Bod č. 3, pro informaci

Program rozvoje venkova 2014 - 2020 - informace pro vládu ČR o změnách programového dokumentu na základě vypořádání připomínek Evropské komise a stavu schvalování

Program rozvoje venkova je nástrojem k čerpání peněz z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci II. pilíře Společné zemědělské politiky pro nadcházející období až do roku 2020. Primárně se zaměřuje na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství. Na téměř 25 % zemědělské půdy bude podporováno hospodaření přispívající k biodiverzitě, podpora 12 % zemědělské půdy bude zaměřena na ochranu půdy a na 11% bude zlepšeno vodní hospodářství. Významný podíl peněz PRV půjde na investiční opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků s cílem podpořit zhruba 3 500 zemědělských podniků, 1 450 projektů v lesním hospodářství a 830 projektů potravinářských podniků.

Bod č. 14, pro informaci

Informace vládě ČR o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Technologický upgrade výrobně/ekonomického IS SEIWIN 3 na SEIWIN 5“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Účelem veřejné zakázky je technologický upgrade verzí SEIWIN 3 na SEIWIN 5 a úplný přechod k centralizovanému on-line systému SEIWIN 5. Díky tomu bude možné ukončit provoz a správu nyní provozovaného decentralizovaného systému SEIWIN 3. Před realizací této zakázky udělala společnost Lesy ČR marketingový průzkumu formou tržní konzultace, kde si ověřila, že náklady vynaložené na upgrade na SEIWIN 5 budou výrazně nižší než náklady na pořízení nového ekonomického systému.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem