přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

3. 11. - materiály na jednání vlády

31.10.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 2, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

Cílem je úprava požadavků při dovozu konopí a konopného semene ze třetích zemí tak, aby se odstranily nesrovnalosti nastavených lhůt, zjednodušil se proces dovozu konopí a zároveň byly stanoveny podmínky pro schválení dovozců, pro režim kontroly a sankcí. Dovoz konopí a konopných semen není spojen s vyplácením podpor. Administraci nařízení bude provádět Státní zemědělský intervenční fond. Návrh nařízení vlády nebude mít dopad na státní rozpočet, nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na ostatní veřejné rozpočty, ani na podnikatelské prostředí. 

Bod č. 9, k projednání s rozpravou

Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/28 „Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007-2013“

Z kontrolního závěru NKÚ vyplývá zejména, že pro další poskytování podpory z Evropského rybářského fondu v programovém období 2014-2020 je nezbytné stanovit pro jednotlivá opatření konkrétní, měřitelné a dosažitelné cíle, nastavit vhodné indikátory pro měření pokroku, zajistit spolehlivý systém monitorování, nastavit systém výběru projektů v souladu se zásadou řádného finančního řízení s důrazem na stanovené cíle programu a na kvalitu projektů a zajistit funkční kontrolní systém vůči projektům realizovaným MZe. MZe a SZIF se k jednotlivým zjištěním NKÚ vyjadřují a současně navrhují i nápravná opatření. Řada nápravných opatření byla přijata již v průběhu kontrolní akce. S některými zjištěními NKÚ však MZe nesouhlasí a svůj postoj dokládá rozbory konkrétních podmínek a uvedením dalších souvisejících skutečností.

Bod č. 19, k projednání s rozpravou

Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondech zakladatele podniků Lesy České republiky, s. p. a Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale do státního rozpočtu, a to podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem