přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

3. 11. 2010 - Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2010 v kapitole 329 – Ministerstvo zemědělství

2.11.2010

předkládací zpráva

Předmětem předkládaného materiálu je žádost správce kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství o změnu závazných specifických ukazatelů

  • „Podpora lesního hospodářství“
  • „Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost“.

Navrhovaná změna u ukazatele „Podpora lesního hospodářství je v rozsahu nad 10 %.

Odůvodnění:

Podpora lesního hospodářství je poskytována podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění ve třech formách – jako nároky ze zákona, formou služeb (zásah a opatření zadávané státem, vyplývající ze zákonných ustanovení, vládních usnesení či řešící kalamitní situace a velkoplošná poškození lesů) a formou příspěvků na hospodaření, zakotvených v lesním zákoně. I tyto příspěvky mají silně nárokový charakter, protože z 98 % jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku po provedení prací a kdo splní podmínky, měl by obdržet na vykonané práce příspěvek deklarovaný v závazných pravidlech, které jsou v příloze zákona o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok.

V kategorii náhrad ze zákona činí letošní potřeba 276 mil. Kč. Oproti minulému roku je částka vyšší, protože obsahuje větší podíl náhrad podle § 35 lesního zákona na opatření ve veřejném zájmu při úpravě drobných vodních toků ve správě lesního hospodářství. Tato opatření řeší odstraňování povodňových škod a prevenci před důsledky povodní, z větší části se jedná o rozpracované akce z minulých let.

V kategorii služeb je pro letošní rok v objemu 92 mil. Kč smluvně zavázán již téměř celý objem – 91 mil. Kč. Předpokládá se plné využití částky 92 mil. Kč.

V kategorii příspěvku na hospodaření v lese je použito pro letošní rok 76,6 mil. Kč. Rovněž se předpokládá plné využití této částky.

Pro rok 2010 byla schválena v rozpočtu kapitoly částka 330 mil. Kč, následně byla zvýšena o  33 mil. Kč, dále pak se počítá s využitím nároků z nespotřebovaných výdajů z roků 2008 a 2009 v částce 24,6 mil. Kč. Celkem 387,6 mil. Kč.

Zvýšení z titulu požadované změny -  57 mil. Kč. Celkem zdroje po zvýšení - 444,6 mil. Kč

Změna v závazných ukazatelích nemění celkové výdaje kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství a tudíž nemá dopad na státní rozpočet.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem