přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

3. 11. 2010 - Informace o záměru pověřit činnostmi prováděnými organizační složkou státu Zemědělskou vodohospodářskou správou státní organizace

2.11.2010

Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí Labe, státní podnik, Povodí Odry, státní podnik, Povodí Moravy, s.p. a Lesy České republiky, s.p., zároveň o záměru smluvního převodu majetku ve vlastnictví České republiky, sloužícího k plnění úkolů organizační složky státu v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, na vyjmenované státní podniky

Předkládací zpráva

V souladu s usnesením z porady ministra zemědělství ze dne 14. 9. 2010 je předkládána na vědomí vládě České republiky informace o záměru pověřit činnostmi prováděnými organizační složkou státu  Zemědělskou vodohospodářskou správou (dále jen „ZVHS“) státní organizace  Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí Labe, státní podnik, Povodí Odry, státní podnik, Povodí Moravy, s.p. (dále jen „Povodí“) a Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR“), zároveň o záměru smluvního převodu majetku ve vlastnictví České republiky, sloužícího plnění úkolů organizační složky státu v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, na vyjmenované státní podniky 

V navrženém textu informace je stručně popsán cíl transformace, důvody k provedení a způsob, jak se činnosti i majetek stávající organizační složky státu převedou na státní podniky při zachování určité části péče o hlavní odvodňovací zařízení („HOZ“), související čerpací stanice a uzavření některých závazků ZVHS z předcházejících let.

V informaci je zdůrazněna integrace péče o vodní zdroje v hydrologických povodích a racionální zajištění jejich správy.

Informace je navržena pro jednání vlády bez rozpravy – na vědomí.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem