přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

28. 5. - materiály na jednání vlády

27.5.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

č. 6 (k projednání s rozpravou) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

Při novelizaci v roce 2013 byl zákon o hnojivech doplněn o ustanovení, podle kterého Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zruší rozhodnutí o registraci hnojiva (resp. pomocné půdní látky nebo pomocného rostlinného přípravku), pokud pomocná půdní látka nebo pomocný rostlinný přípravek obsahuje účinnou látku přípravků na ochranu rostlin. Takový zákaz ale není uveden v unijní legislativě, proto ho současná novela ruší. Navrhovanou právní úpravou dojde ke zrušení nesystémového ustanovení, jehož aplikace by v praxi způsobila problémy.

 č. 13 (k projednání s rozpravou) 

Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Předkládá ministr průmyslu a obchodu spolu s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí, ministrem zemědělství a ministrem životního prostředí

Tímto materiálem se zahajuje diskuze nad možným plněním resortní priority Ministerstva životního prostředí uvedené v Programovém prohlášení vlády, podle kterého vláda rozhodne o efektivním, jednotném a jednoduchém systému regulace v oblasti vodovodů a kanalizací. V úvodu materiálu je stručně popsán současný stav regulace cen ve vodárenství. Varianty navrhovaných řešení obsahují popis stavu, výhody a rizika návrhu včetně uvedení právních předpisů, které by musely být novelizovány.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem