přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

27. 8. - materiály na jednání vlády

26.8.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 21, k projednání bez rozpravy

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2013

Cílem této každoroční zprávy je popis stavu hospodaření s vodou a ochrany vod. Informuje o hydrologické bilanci, povodňových situacích, jakosti povrchové a podzemní vody, nakládání s vodami, zdrojích znečištění, správě vodních toků. Přináší také informace o vodovodech a kanalizacích, rybářství a rybníkářství, státní finanční podpoře vodního hospodářství a ochrany vod, legislativních opatřeních, prioritních úkolech a v neposlední řadě o mezinárodních vztazích a výzkumu a vývoji v obou hlavních popisovaných oblastech, tj. vodním hospodářství a ochraně vod.

Bod č. 10, pro informaci

Informace o veřejné zakázce „Zajištění Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v roce 2014“ podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Cílem zakázky je zajištění závazků ČR vyplývajících z mezinárodních dohod v oblasti monitoringu zdravotního stavu lesů a z rezolucí ministerských konferencí (MCPEF) o ochraně lesů a z dalších mezinárodních závazků ( ICP Forests /CRLRTAP, EU). V předloženém materiálu je zdůvodnění plnění zakázky jedním subjektem, přehled činností prováděných na základě této zakázky a rizika neprovádění činností uvedených ve veřejné zakázce.  Tu bude kvůli úzké specializaci a územnímu rozsahu předmětu plnění dělat pouze jediný dodavatel, a to Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem